Vlada Kantona Sarajevo

Ministar Vranić uputio dopis Domu zdravlja KS: Pravilnik ne sprečava organiziranje rada u skladu sa potrebama stanovništva

Nakon dopisa Općinskog vijeća Hadžići, Trnovo, Ilijaš Vogošća i drugih, ali i kolegija općinskih vijeća, načelnika i zdravstvenih savjeta općina, u kojem izražavaju nezadovoljstvo uvođenjem neradne nedjelje u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i traže da se građanima rubnih općina KS učini lokacijski dostupna  zdravstvena zaštita kao i do sada, ministar zdravstva KS prof. dr. Haris Vranić uputio je dopis menadžmentu JU Dom zdravlja KS.

U njemu navodi da se razmotri mogućnost rada jedne smjene nedjeljom, kako bi se građanima ovih općina pružila kontinuirana zdravstvena zaštita.

Kako je podcrtao, Pravilnik o radnom vremenu u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, te zdravstvenim ustanovama koje imaju status ugovorne zdravstvene ustanove ne sprečava Dom zdravlja da organizira rad u skladu sa potrebama lokalnog stanovništva i raspoloživim ljudskim resursima ustanove.