Vlada Kantona Sarajevo

Ministar Vranić krajem prošlog mjeseca dao saglasnost na upošljavanje 15 logopeda na godinu dana

Ministar zdravstva, prof.dr. Haris Vranić je 30. maja ove godine dao saglasnost za prijem u radni odnos 15 logopeda na određeno vrijeme do jedne godine, čime se nastavlja kontinuirana podrška angažmanu ovog specijalističkog kadra.

U okviru Dana otvorenih vrata Ministarstva zdravstva, ministar Vranić je nedavno održao i sastanak sa predstavnicima logopeda i roditelja korisnika njihovih usluga u Kantonu Sarajevo. 

Nakon tog sastanka, intenzivno se radilo na rješavanju ovog problema, te je saglasnost na ovaj period data s obzirom na to da je ovo ministarstvo svjesno potrebe roditelja i djece koji koriste ove tretmane i kojima su oni prijeko potrebni. 

Ovo ministarstvo se pobrinulo i da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo osigura neophodna finansijska sredstva za ovu namjene.

Očekujemo i da će menadžment Javne ustanove Dom zdravlja KS ubrzo završiti sistematizaciju radnih mjesta u kojoj će i  logopedi biti prepoznati kao potreban kadar.