Ministar Šabić potpisao sporazume sa gradonačelnikom Skakom i načelnikom Efendićem: Za uređenje korita rijeka Miljacke i Lepenice 640.000 KM

Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić i gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka potpisali su danas sporazum kojim će biti omogućeno čišćenje sprudova u regulisanom koritu rijeke Miljacke i interevencija na njenoj kamenoj obali.

Gradonačelnik Skaka je izjavio da je ovim nastavljena dobra saradnja Grada i Kantona Sarajevo, te dodao da je kantonalno ministarstvo izdvojilo 100.000 KM za te namjene.

„Uređenje korita Miljacke u direktnoj je nadležnosti Grada Sarajeva, a podsjećam da je pomenuti projekt pokrenut prije mjesec dana. Prema informacijama kojima raspolažem, intervencije na kamenoj obali su već završene i na redu je čišćenje sprudova“, precizirao je gradonačelnik Skaka.

Ministar Šabić je istakao kako Ministarstvo svake godine ulaže u slične programe uređenja obala vodotoka, kao i da su prioritet one kod kojih postoji opasnost od poplava.

„Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj 90. sjednici usvojila Program uređenja riječnih korita i zaštita od poplava, vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda na području Kantona Sarajevo za 2017. godinu. U okviru njega su odobrena i dva projekta Gradu Sarajevo koje će Ministarstvo privrede sufinansirati, i to za čišćenje sprudova u koritu rijeke Miljacke sa 80.000 KM, a za intervencije na njenoj kamenoj obali sa 20.000 KM“, naglasio je ministar Šabić.

Dodao je kako će se realizacijom ovih projekata urediti i zaštititi korito rijeke Miljacke na području grada Sarajeva.

Istog dana, ministar Šabić je i sa načelnik Općine Novi Grad Semirom Efendićem potpisao Sporazum o sufinansiranju projekata regulacije rijeke Lepenice, to jeste za nastavak radova u iznosu do 200.000 KM, i regulacije rijeke Miljacke od profila P1 do profila P7 są rekonstrukcijom obalnih zidova drvenog mosta na trasi regulacije u iznosu 340.000 KM.

„Realizacijom i ovih projekata iz namjenskih sredstava, odnosno vodnih naknada, nastaviće se sa kontinuiranom zaštitom i uređenjem riječnih korita rijeke Lepenice i dijela obala rijeke Miljacke u Novom Gradu“, kazao je ministar Šabić nakon potpisivanja ovog sporazuma.

Načelnik Efendić je kazao kako ova općina u saradnji sa Ministarstvom privrede realizuje uređenje rijeke Lepenice već četiri ili pet godina, i tu je urađen značajan dio posla, regulisano je njeno korito u naselju Zabrđe, a plan je da se ono uredi sve do deponije Smiljevići.

„Što se tiče rijeke Miljacke, za nas je ovo značajan dio projekta, posebno i zbog higijensko-epidemioloških razloga, jer se korito u dijelu od tržnog centra Wisa do centra 'Safet Zajko' nalazi u dosta lošem i zapuštenom stanju“, objasnio je načelnik Efendić.