Ministar Nenadić i ombudsmanka Džumhur: Vrlo je važno odvojiti politička pitanja od pravnih

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić održao je sastanak sa ombudsmankom Jasminkom Džumhur koja ga je upoznala sa aktivnostima i nadležnostima Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.

“Prije svega naš ured razmatra predmete koji se odnose na slabo funkcioniranje ili na povredu ljudskih prava počinjenu od strane bilo kojeg organa Bosne i Hercegovine, njenih entiteta i Brčko Distrikta. Oni se formiraju na osnovu pojedinačnih žalbi pravnih ili fizičkih lica ili po službenoj dužnosti”, pojasnila je ombudsmanka Džumhur.

Dodala je kako se žalbe koje zaprima Ured ombudsmana odnose na različite segmente povreda ljudskih prava, iz oblasti radno-pravnih odnosa, vladinih imenovanja, školstva, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, zaštite imovine i imovinskih prava žalitelja, rada i funkcioniranja pravnih subjekata, njihovih upravljačkih struktura, sudova i slično.

Tokom sastanka, ministar Nenadić informisao je ombudsmanku Džumhur o problemima i prijavama koje dolaze do ovog ministarstva i Vlade Kantona Sarajevo.

“Uvijek informišem Vladu o svim pitanjima i žalbama koje se tiču povreda ljudskih prava u Kantonu Sarajevo, te insistiram da se razdvoje politička od pravnih pitanja. Istovremeno im ukazujem i na izazove s kojima se mi kao resorno ministarstvo susrećemo kada je potrebno tu vrstu pitanja riješiti”, rekao je ministar Nenadić.

Ovom prilikom, zahvalio se na posjeti ombudsmanke resornom ministarstvu te najavio kako će nastaviti sa dobrom i uspješnom saradnjom. Inače, ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovina je nezavisna institucija uspostavljena u cilju promovisanja dobre uprave i vladavine prava, zaštite prava i sloboda fizičkih i pravnih lica, kako je zajamčeno prije svega Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim sporazumima, te propisima u BiH.