Novosti

27.10.2017

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić održao je danas još jedan sastanak sa predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i...

27.10.2017

Koeficijent minulog rada od prvog novembra bit će 0,5 za sve uposlene u zdravstvu Kantona Sarajevo, čime je ispunjen i posljednji zahtjev sindikata zdravstvenih radnika. Tako je dogovoreno na današnjem sastanku premijera KS Elmedina Konakovića, ministrice zdravstva Zilhe Ademaj, direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje Samira Turkovića sa direktorima svih zdravstvenih kantonalnih javnih ustanova.

...
26.10.2017

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici dala saglasnost Turističkoj zajednici KS (TZ KS) da sa Kantonalnim javnim preduzećem „Centar Skenderija“ potpiše ugovor o sufinansiranju projekta “Razvoj multifunkcionalnog interpretativnog centra Sarajeva i BiH-MIC” sredstvima u iznosu od 20.000 KM. Implementacijom ovog projekta bit će uređen amfiteatar Doma mladih, gdje će se izvoditi posebni programi koji će imati za cilj promociju Kantona Sarajevo i države Bosne i...

25.10.2017

Predstavnici pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo i sindikata zdravstvenih radnika u Kantonu približili su danas svoje stavove, prema kojima je usaglašen koeficijent za obračun plaće od 2,60 te radna sedmica od 37,5 radnih sati, dok je koeficijent minulog rada od 0,5 posto jedini preostao kao do kraja neusaglašen i za čiju primjenu predstavnici Vlade KS do petka planiraju dogovoriti potrebna sredstva sa direktorima zdravstvenih institucija u KS.

...
25.10.2017

Nove odluke Ustavnog suda i prijedlozi za prijateljsku nagodbu Suda za ljudska prava iz Strazbura u slučajevima njegovih odluka po osnovu zahtjeva za naknadu nematerijalne štete, zbog dužine trajanja sudskih postupaka u Bosni i Hercegovini teme su o kojima su ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić i njegova pomoćnica za pravosuđe Irena Zima danas razgovarali sa zastupnicom naše zemlje pred Sudom u Strazburu Belmom...

24.10.2017

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković primio je danas novoimenovanog ambasadora Francuske u BiH Guillaumea Roussona i člana Francuskog parlamenta zaduženog za ekonomsku diplomaciju za Balkan Alaina Richarda koji su se interesovali za razvojne potencijale kao i tekuće infrastrukturne projekte u Kantonu, posebno u oblasti turizma.

Kako je istaknuto, Francuska je uključena u više projekata u BiH, a jedan od njih...

24.10.2017

Usaglašavanje teksta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu Sarajevo bio je povod još jednog sastanka ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo Marija Nenadića i saradnika sa predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u FBiH, Sindikata policije KS, te Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika.

Ovom...

23.10.2017

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović imenovao je nedavno Komisiju za izradu elaborata o uvođenju dualnog obrazovanja u srednjim školama na području Kantona.

Za predsjednicu ove ekspertne komisije imenovana je Lamija Husić, dok su njeni članovi Belma Trajkov, Muhamed Pilav, Safudin Čengić, Tomislav Grizelj, Lejla Halkić, Elvira Jašarbašić, Hajrudin Granulo, Faruk Kurtović...

23.10.2017

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo organizovalo je danas sastanak za predstavnike općina, Grada Sarajevo i drugih nadležnih kantonalnih institucija u sistemu upravljanja kvalitetom zraka. Tom prilikom su razmatrane njihove zakonske obaveze u ovoj oblasti, a koje podrazumijevaju izvršenje različitih mjera na sprečavanju i smanjenju zagađenosti zraka.

Kako je istaknuto, prilikom provođenja različitih...

23.10.2017

Prioritet u radu Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH je zaštita prava i interesa njegovih zaposlenika, poručeno je sa današnjeg sastanka ministra pravde i uprave KS Marija Nenadića sa predsjednikom ovog sindikata Samirom Kurtovićem.

Ovom prilikom, razgovaralo se o postojanju više sindikata koji se bave istom...

20.10.2017

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo dogovorio je da će naredna 34. radna sjednica biti održana u utorak 31. oktobra 2017. godine sa početkom u 10:00 sati.

Na ovoj sjednici zastupnici će razmatrati Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta KS, kao i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta KS za ovu godinu, i to po hitnom postupku.

U okviru utvrđenog dnevnog reda, zastupnici će razmatrati i: Prijedlog zakona o...

20.10.2017

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministri u Vladi na današnjoj konferenciji za medije govorili su o rebalansu Budžeta i drugim aktulenim temama u Kantonu.

"Skupštini Kantona Sarajevo bit će predloženo povećanje Budžeta za 37.000.000 konvertibilnih maraka. Značajna sredstva idu za investicije u obrazovanju. U Gimnaziji 'Obala' bit će rekonstruiran Centar za edukaciju, za rekonstrukciju Vrtića 'Lužani' izdvojeno je 800....

19.10.2017

U skladu sa ranije donesenom Uredbom o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo i njenim članom 37., Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanoj 99. sjednici donijela odluku o cijenama parking karte za „0“, „I“ i „II“ zonu te precizirala vrijeme naplate parkinga u ovim zonama.

Prema ovoj odluci, satna karta za „0“ zonu iznosi 2,00 KM, dok je maksimalno zadržavanje automobilima tri (3) sata, uz naplatu parkiranja u ovoj zoni od...

19.10.2017

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović i ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić, te direktor Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom u zajednici Haris Haverić, obišli su danas nekoliko lokacija na području Kantona Sarajevo gdje će se pružati servisi podrške i socijalne usluge za osobe s invaliditetom i druge marginalizirane grupe.

...
19.10.2017

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo posjetio je danas suprugu šehida Fatimu Helać u naselju Grdonj, kojoj je ovo ministarstvo dodijelilo jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 4.000 KM za zamjenu krova na porodičnoj kući.

...
19.10.2017

Nakon okončanih procedura javnih nabavki, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović potpisao je danas ugovore sa predstavnicima osiguravajućih kuća "Uniqa" i "Triglav" s ciljem osiguranja objekata i opreme u 78 osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo. Za ovu namjenu je izdvojeno 47.335,77 KM.

"Ovim ugovorima obuhvaćene su škole koje nisu imale zaključene ugovore o osiguranju u 2017....

19.10.2017

Vlada Kantona Sarajevo je na 98. redovnoj sjednici utvrdila Prijedlog odluke o donošenju Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo (KEAP KS), a koji se donosi na period od pet narednih godina. Prijedlog ovog plana upućen je u skupštinsku proceduru zastupnicima na razmatranje i donošenje.

Zakon o zaštiti okoliša FBiH definisao je sistem okolišnog planiranja koji obuhvata donošenje razvojnih programa u ovoj oblasti, između ostalog, i...

19.10.2017

Cilj projekta "Learning by Doing“ u kojem iz Bosne i Hercegovine učestvuju Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo zajedno sa Privrednom komorom KS, jeste poboljšanje kapaciteta svih relevantnih srednjih stručnih obrazovanja i obuka (VET) aktera kroz ojačavanje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstava.Na taj način bi se olakšao proces tranzicije obrazovanja i treninga za rad, smanjila nezaposlenost mladih i postigla ravnoteža između...

18.10.2017

Predstavnici Sindikata zdravstvenih radnika Kantona Sarajevo ni tokom današnjih pregovora sa članovima Vlade KS nisu prihvatili ponudu o povećanju satnice, te su najavili nastavak štrajka.

Premijer Elmedin Konaković i ministrica zdravstva Zilha Ademaj prezentirali su kako je Vlada pronašla način za povećanje satnice sa sadašnjih 2,31 na 2,57 KM za 37,5 radnih sati u sedmici, uz 0,4 posto za minuli radni staž, kao i...

18.10.2017

Vlada Kantona Sarajevo je na današnoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije te ga uputila zastupnicima Skupštine KS na razmatranje i odlučivanje. Ovaj prijedlog zakona, kako je planirano, trebao bi se razmatrati na narednom skupštinskom zasjedanju.

Osnovni razlog za donošenje ovog novog zakona je usklađivanje sa međunarodnim standardima, naročito u pogledu četiri ključna pitanja: definicije,...