Ministar Kurić prisustvovao obilježavanju 70 godina rada i postojanja Historijskog arhiva Sarajevo

U sarajevskom hramu kulture i znanja starom 481. godinu Gazi Husrev-begovoj biblioteci obilježeno je 70 godina postojanja i rada Historijskog arhiva Sarajevo koji od 1948. godine čuva vrijednu građu sabranu u 650 arhivskih fondova i zbirki.

U svom obraćanju ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvad Kurić ocijenio je da u ovih 70 godina Historijski arhiv Sarajevo značajno doprinosi zaštiti i očuvanju kontinuiteta kulturne i historijske baštine BiH, ali i bogate dokumentacije koja svjedoči o prošlosti.

„Historijski arhiv jedna je od najstarijih specijaliziranih institucija u Sarajevu i BiH. O njegovom značaju govori i podatak da je 1986. godine proglašen ustanovom od posebnog društvenog interesa, a 1988. godine dobio je Šestoaprilsku nagradu“, kazao je ministar Kurić.

Dodao je i da je u protekle dvije godine rad Arhiva usmjeren na međunarodnu saradnju čime se, mišljenja je ministar Kurić, promovira bogata kulturna baština BiH.

Ovom prilikom, direktor Historijskog arhiva Sarajevo Fuad Ohranović rekao je: „U posljednje vrijeme angažovani smo na osposobljavanju našeg depo prostora u Ferhadiji od 250 kvadratnih metara koji će, nakon adaptacije, sigurno biti jedan od najmodernijih arhivskih depoa u BiH, sa klimatizacijom potrebnom za najsavremenije čuvanje dokumenata. U prvoj fazi građevinskih radova imali smo veliku podršku Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i ministra Kurića u vidu transfera budžetskih sredstava koja su bila potrebna za završetak ove faze radova na čemu se srdačno zahvaljujemo“.