Vlada Kantona Sarajevo

Ministar komunalne privrede i infrastrukture Hasanspahić posjetio KJKP „Toplane Sarajevo“

Ministar komunalne privrede i infrastrukture Senad Hasanspahić posjetio je danas KJKP „Toplane Sarajevo“ i, tom prilikom, razgovarao sa direktorom Admirom Džuburom o fazama uvođenja tarifnog sistema, o unapređenju sistema naplate usluga kao i o izmjeni postojećih zakonskih propisa koji uređuju ovu oblast.

„Nakon što izmjenimo pojedine sporne članove Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, krenut ćemo sa izradom pravilnika o uslovima za obavljanje energetske djelatnosti, proizvodnje i isporuke toplotne energije kojim ćemo urediti oblast proizvodnje, distribucije toplotne energije te nelegalan rad pojedinih privrednih subjekata u Kantonu Sarajevo potpuno zaustaviti“, rekao je ministar Hasanspahić ovom prilikom.

Ministar Hasanspahić se interesirao za uvođenje sistema mjerenja potrošene toplotne energije kod individualnih korisnika kao i za cijenu koštanja kalorimetara i alokatora te za procjene ušteda koje bi se napravile implementacijom ovog projekta.

Bilo je riječi i o mogućnostima objedinjavanja tužbenih zahtjeva ovog preduzeća kod nadležnih sudova, jer bi se ovim bitno smanjili troškovi aktuelnih sudskih sporova.

Istaknuto je da bi bilo neophodno što prije izraditi jedinstveni registar korisnika komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo čime bi se objedinili svi podaci te omogućila njihova dostupnost svim komunalnim preduzećima.

Direktor Džubur je informisao ministra Hasanspahića da su KJKP „Toplane Sarajevo“ uradilo dobar dio posla vezan za upis imovine ovog preduzeća kod nadležnih sudova te iskazao očekivanja da bi ovaj proces trebao biti okončan vrlo brzo.