Vlada Kantona Sarajevo

Ministar Kazazović: Stvoriti povoljan ambijent za odvijanje procesa u oblasti visokog obrazovanja

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović je sa pomoćnikom ministra za visoko obrazovanje i nauku  Sifetom Kukuruzom u protekloj sedmici posjetio Fakultet za upravu i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu te Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine gdje se sastao sa menadžmentima ovih fakulteta.

Na ovim sastancima razmatrana je aktuelna situacija u oblasti visokog obrazovanja i nauke s akcentom na proces integracije Univerziteta u Sarajevu. U ovom smislu istaknuta je neophodnost ostvarivanja zajedničkog djelovanja Ministarstva i fakulteta s ciljem stvaranja povoljnijeg ambijenta za odvijanje procesa u oblasti visokog obrazovanja.