Vlada Kantona Sarajevo

Ministar Kazazović i Udruženje pedagoga KS: Najavljena izrada tri izuzetno značajna pravilnika

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kavazović sastao se danas sa predstavnicama Udruženja pedagoga Kantona Sarajevo koje su ga upoznale sa radom ovog udruženja te sa aktuelnom problematikom sa kojom se svakodnevno u svom radu susreću.

„Inkluzija, izostanci sa nastave, obrazovanje Roma, saradnja sa institucijama vlasti te usaglašavanje izuzetno važnih podzakonskih akata sa važećim zakonima bit će u fokusu našeg budućeg zajedničkog djelovanja“, kazao je ministar Kazazović ovom prilikom.

S tim u vezi, predstavnice udruženja su ministru Kazazoviću najavile dostavljanje nacrta tri pravilnika kojim će se dodatno unaprijediti rad u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, i to: pravilnika o evidentiranju i praćenju izostanaka, pravnika o odgojno-disciplinskim mjerama i pravilnika o inkluziji.

Istaknuto je da će se vrlo brzo formirati radne grupe za izradu ovih pravilnika u kojima će, pored predstavnika Udruženja, svoje predstavnike imati Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, Udruženje roditelja te svi ostali zainteresirani subjekti.