Vlada Kantona Sarajevo

Ministar Kazazović – direktor Rešo: Neophodno hitno donošenje zakona o obrazovanju odraslih u Kantonu Sarajevo

Hitno donošenje zakona o obrazovanju odraslih u Kantonu Sarajevo bio je povod današnjem sastanku ministra za obrazovanje, nauku i mlade Elvira Kazazovića sa direktorom Federalnog zavoda za zapošljavanje Kenanom Rešom i rukovodiocom Sektora za zapošljavanje ovog zavoda Omerom Korjenićem.

Razgovarano je o problemima koji postoje na području Kantona Sarajevo zbog nepostojanja ovog zakona te je ukazano na sporost formalnog sistema obrazovanja i na prepoznavanje neformalnog i informalnog obazovanja.

Direktor Rešo je, ovom prilikom, ukazao na aktuelne probleme na tržištu rada, odnosno na neusklađenosti obrazovne politike sa potrebama tržišta rada.

To su razlozi zbog koji su se učesnici današnjeg sastanka složili da je neophodno što prije pristupiti izradi i donošnju navedenog zakona.

„Zakon o obrazovanju odraslih će osigurati školovanje koje podrazumijeva dokvalifikaciju i prekvalifikaciju nezaposlenih lica“, kazao je ministar Kazazović te dodao sa je neophodno unaprijediti saradnju nadležnih obrazovnih vlasti, organizatora edukacija, poslodavaca te zavoda i službi za zapošljavanje koji u ovom lancu predstavljaju ključne spone cijelog procesa.