Vlada Kantona Sarajevo

Ministar Alikadić: Rješavanje pitanja finansiranja sedam državnih institucija kulture privodi se kraju, dobri rezultati novog koncepta finansiranja projekata iz kulture i sporta

Ministar kulture i sporta Kenan Alikadić na današanjoj press konferenciji  kazao je da je u završnoj fazi rješavanje pitanja finansiranja sedam državnih institucija kulture od značaja za BiH.

“Od prvog dana svog mandata sam krenuo u rješavanje tog problema i osmislio koncept koji bi, sa aspekta prava, mogao biti održiv u sistemu BiH. Trenutno se očekuje očitovanje kantonalnih i entitetskih vlada po ovom pitanju. OHR je dao prije nekoliko dana podršku ovom konceptu, a dobio sam i usmena uvjeravanja od predsjedatelja Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije da će ovo pitanje biti riješeno na Vijeću ministara. KS će preuzeti privremeno finansiranje sedam institucija kulture sredstvima u iznosu od 2,7 miliona KM”, naveo je ministar Alikadić.

Osvrnuo se i na javni poziv ovog ministarstva za finansiranje projekata iz oblasti kulture i sporta, kao i na način finansiranja, za koji je Ministarstvo u ovoj godini utvrdilo kriterije radi transparentnosti utroška sredstava. Istakao je da su uprkos skepticizmu mnogih pojedinaca rezultati tog poziva vidljivi.

“Svjedoci ste da je javno objavljen utrošak svake konvertibilne marke koju je dodijelilo ovo Ministarstvo,  i to se dešava prvi put u historiji. Osim aplikanata koji su se prijavili na taj javni poziv, ovo Ministarstvo finansira i 90 posto reperezentacija BiH u svim sportovima. Bilo je neophodno utvrditi sistem, jer propisi su godinama bili zapostavljeni. Sistem koji smo uspostavili podrazumijeva da se sredstva sada isplaćaju parcijalno, ne integralno, kako bi svi oni koji opravdaju utrošak prvog dijela odobrenih sredstava za projekt tek onda mogli aplicirati i na drugi dio sredstava. Ugovori sa aplikantima na ova sredstva su definisali tačna prava i obaveze aplikanata. Svi oni koji ne opravdaju utrošak sredstava biće prinuđeni da ih vrate u Budžet KS”, obrazložio je ministar Alikadić.

Ukazao je da se kroz zakonske propise moraju rješiti i određeni problemi u sportu.
 
“Imamo jedan zakon o sportu koji nije jasno definisao prava i obaveze sportista u Kantonu. Ovo Ministarstvo je započelo izradu zakona koji će definisati prava i obaveze sportista, sportskih radnika i trenera, uključujući i njihova prava u vidu naknada, ako postižu rezultate kako je to propisano propozicijama sportskih strukovnih saveza i važećim propisiman EU”, istakao je Alikadić.

Naveo je da su značajni iskoraci napravljeni i kada je riječ o infrastrukturi u oblasti sporta, te da su stvoreni uslovi za kvalitetan trenažni i takmičarski proces. Uz finansijsku podršku ovog Ministarstva otvoren je bazen u Vogošći, realizira se projekti izgradnje bazena u Novom Gradu, stadiona u Ilijašu, sportskih resursa u Hadžićima, te sportskih terena na Ilidži i u Novom Sarajevu.