Kreirati model koji će obezbijediti podršku svih nivoa vlasti u KS osrganizacijama osoba s invaliditetom

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, a uz podršku MyRight Ureda u BiH, jučer je održalo okrugli sto na temu "Implementacija Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom”. Ovaj plan usvojila je Vlada Kantona Sarajevo na svojoj sjednici u maju.

Najavljeno je kako je neophodno da udruženja koja okupljaju osobe sa težim invaliditetom postanu partneri institucijama vlasti na svim nivoima, te da se obezbijedi stabilno finansiranje za njihove osnovne programske aktivnosti.

Nakon duže rasprave zaključeno je kako se u narednom periodu treba intenzivnije raditi na implementaciji Akcionog plana, te pristupiti kreiranju modela koji će obezbijediti podršku svih nivoa vlasti u Kantonu Sarajevo organizacijama osoba s invaliditetom.

Ovaj Okrugli sto je organizovan u okviru projekta:"Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", a koji finansijski podržava MyRight i Savez slijepih Švedske – SRF.

U radu okruglog stola učestvovali su: koordinatorica MyRighta u BiH Binasa Goralija, ministrica za rad,socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović, ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić, načelnik općine Centar Nedžad Ajnadžić, predstavnici kantonalnih ministarstva zdravstva, obrazovanja, unutrašnjih poslova, saobraćaja,Grada Sarajeva, Centra za socijalni rad, općina Stari Grad, Novo Sarajevo i Ilidža, kao i direktori Porodičnog savjetovališta i Službe za zapošljavanje Senad Alić i Muhamed Bekto.