Korisnicima usluga JU Zavoda za bolesti ovisnosti KS obezbijediti još bolje uslove boravke

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i ministrica zdravstva Amela Sofić sa saradnicima posjetili su Javnu ustanovu Zavod za bolesti ovisnosti KS, gdje ih je sa radom i funkcioniranjem ove ustanove upoznala direktorica Nermana Mehuć – Basara.

Na sastanku su istaknuti i problemi s kojima se susreću uposlenici u svom radu, te načini na koji bi se oni moglu prevazići, a sve s ciljem pružanja boljih i kvalitetnijih usluga korisnicma.

Nakon obilaska Centralnog objekta Zavoda u ulici Nahorevske broj 177, premijer Forto i ministrica Sofić su sa direktoricom Mehuć - Bazara posjetili objekt u ulici Omera Stupca broj 6, gdje se provodi metadonska terapija.

Tu su informisani da je trenutni broj korisnika 410, a da je navedeni objekt planiran za 100-150 korisnika i dogovoreno je da se pokrenu aktivnosti na rješenju obezbjeđenja boljih uslova za primjenu opijatske supstitucione terapije na području Kantona Sarajevo.