Vlada Kantona Sarajevo

Koncentracije PM10 u zraku i dalje izrazito visoke, umanjiti kretanje napolju

Koncentracije čestica prašine PM10  u zraku i danas  su izrazito visoke, zbog čega je u svim zonama Kantona Sarajevo i dalje na snazi epizoda ¨Uzbune¨.

Prosječne izmjerene vrijednosti PM10  danas na automatskoj stanici Ilijaš iznosile su 644 µg/m3, na Ilidži 492µg/m3, na Otoci 447 µg/m3, te na Vijećnici  347µg/m3.

Iako je došlo do manjeg pada koncentracija PM10 u odnosu na jučerašnje i sinoćnje vrijednosti, situacija sa kvalitetom zraka se smatra i dalje izrazito nepovoljnom i štetnom po zdravlje cjelokupnog stanovništva.

Apeluje se da se kretanje u  zonama uzbune umanji na minimum, naročito u večernjim satima kada se očekuje ponovno rast koncentracija PM10.

Izrazito nepovoljna situacija po zdravlje građana, s aspekta kvaliteta zraka, se očekuje i tokom narednih dana jer nije najavljena promjena vremenskih uslova koja bi omogućila čišćenje zraka u sarajevskoj kotlini.

Preporuke o mjerama samozaštite kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku dostupne su na stranici Ministarstva zdravstva https://mz.ks.gov.ba/aktuelnosti/zdravstvene-preporuke-rizicnim-grupama-stanovnistva-kod-povecanih-koncentracija 

Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici http://kvalitetzraka.ba/.