Vlada Kantona Sarajevo

Konaković, Okerić i Bašić u posjeti KJP Veterinarska stanica: Rješavati zatečene probleme, preduzeću vratiti funkciju u društvu

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, zastupnik Elvedin Okerić i ministar privrede Haris Bašić posjetili su danas KJP "Veterinarska stanica" Sarajevo gdje su sa  v.d. direktorom Nirvesom Bulajom razgovarali o stanju u ovom preduzeću kao i o načinima podrške Vlade i Skupštine.

"Ovdje smo da bi razmotrili šta treba uraditi kroz budžete za ovu i narednu godinu kako bi Veterinarska stanica ponovo profunkcionisala  u punom kapacitetu. Ona ima mnogo ozbiljniju ulogu u društvu nego što su to njene sadašnje aktivnosti,  ali zbog političkih trgovina u prošlosti ovo je još jedno od preduzeća koje je platilo ceh loših uprava. Moramo, nažalost, popravljati stanje u firmi koja ima višestruk značaj na teritoriji kantona. Odavde možemo crpiti i informacije koje su korisne za razvoj privrede i poljoprivrede", izjavio je predsjedavajući Konaković.

Dodao je da su programirana određena finansijska sredstva koja bi trebala relaksirati stanje u ovom preduzeću, ali i da su već primjetni pomaci u organizaciji rada i prihodovnoj strani njegovog poslovanja dolaskom novog menadžmenta.

Ministar Bašić je istakao dobru saradnju sa novoimenovanim menadžmentom te rezultate rada koji su vidljivi i na terenu. Naglasio je da će se razmatrati pitanja daljeg napretka poslovanja ovog preduzeća koje je od iznimne važnosti za javno zdravstvo u kantonu.

Po riječima v.d.direktora Bulaje, pokrenut je plan rješavanja ključnih problema u preduzeću koje je zatekao po preuzimanju dužnosti, a to su veliki finansijski gubici kao i prekomjerni broj uposlenika. Intenzivirane su i aktivnosti na terenu, između ostalog, na primjeni mjera unapređenja stočarstva radi prevencije  širenja zoonoza i zaštite zdravlja stanovništva.

Zastupnik Okerić naglasio je da Veterinarska stanica mora vratiti svoju funkciju u društvu, te da je to interes kantonalne vlasti. Kazao je da će se odrediti strateški ciljevi i dinamički plan unapređenja rada preduzeća.