Vlada Kantona Sarajevo

Kolegij Skupštine KS: 37. radna sjednica zakazana za 31. januar

Članovi Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo dogovorili su na današnjoj sjednici da će se 37. radna sjednica Skupštine održati u srijedu 31. januara ove godine s početkom u 10:00 sati.

Usaglašen je dnevni red ove sjednice, prema kojem će zastupnici razmatrati Nacrt zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo, Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2018. godinu, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici, Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti JU Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš na djelatnost obrazovanja odraslih te Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Instituta za iranistiku u Sarajevu.

Raspravljat će se i o prijedlozima odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kapital-investa d.o.o Sarajevo kao prodavca i KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o Sarajevo i Kantona Sarajevo zastupanog putem Zavoda za izgradnju KS kao kupca u svrhu izgradnje slobodnostojeće naseljske kotlovnice “Alipašin most-1”, kao i o izmjeni naziva ulice odnosno preimenovanju ulice na području Općine Stari Grad, o davanju naziva djela šetnice na području Općine Stari Grad, kao i o davanju naziva novoizgrađenim ulicama u naselju Donja Vogošća i na lokalitetu „MZ Betanija-Šip“.

Tačke dnevnog reda ovog skupštinskog zasjedanja bit će i prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan prihoda i rashoda za 2018. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan prihoda i rashoda za ovu godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe.

Na dnevnom redu će se naći i dva veoma važna strateška dokumenta i to Nacrt strategije razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2018-2022. godina i Nacrt strategije prema mladima Kantona Sarajevo za isti vremenski period.

Zastupnici će razmatrati i izvještaje o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, „Televizije Kantona Sarajevo“, kao i izvještaje o poslovanju kantonalnih javnih preduzeća “Veterinarska stanica”, „Poljoprivredno dobro Butmir”, “Sarajevo – šume”, Centar „Skenderija“, „ZOI '84“ Olimpijski centar Sarajevo, i to sve za 2016. godinu.

Uz pomenute, bit će analiziran i Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju broja slobodnih taksi oznaka, kao i Analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite u kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova iz oblasti socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo za 2016. godinu.