Kantonalni ministri na sastanku sa predsjednicom Općinskog suda: Broj tužbi za neplaćanje komunalnih usluga smanjen za 50 posto

Efikasnost rada Općinskog suda u Sarajevu bila je tema sastanka ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo Marija Nenadića i predsjednice ovog suda Janje Jovanović, a kojem su prisustvovali i ministrica rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Amela Dautbegović, ministar komunalne privrede i infrastrukture Senad Hasanspahić i ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj.

Tom prilikom ministri su pohvalili napore Općinskog suda u smanjenju broja tužbi vezanih za neplaćanje usluga komunalne privrede u Kantonu Sarajevo.

Po riječima ministra Nenadića, broj tih tužbi u posljednje tri godine je smanjen za oko 50 posto i takav trend bi trebao biti nastavljen. Najavio je da će uskoro biti organiziran novi sastanak radne grupe za praćenje provedbe Akcionog plana na unapređenju naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo.

Tema razgovora bile su i učestale gužve u Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda. Ministar Nenadić je kazao da će Ministarstvo omogućiti Sudu adekvatne resurse i odgovor s ciljem rješavanja te problematike u što skorije vrijeme.

Predsjednica Jovanović je također predložila da se u blizini ovog ureda omogući postavljanje prikladnog objekta za prodaju sudskih taksi što će biti predmet razgovora sa nadležnima u Zavodu za izgradnju i Ministarstvu finansija KS, dogovoreno je.

"Razgovarali smo i o zahtjevima da se u Zemljišno-knjižnom uredu osigura posebni šalter za notare i advokate putem kojeg bi mogli efikasnije završavati neophodne poslove za potrebe pravne zaštite klijenata bez dugog čekanja u redovima i to je pitanje riješeno. Jedna od tema je bila i pitanje naknade za bolovanje uposlenih u javnom sektoru, jer od ranije postoje primjedbe na bolovanje koje traje do 42 dana, da nije primjereno da se ono plaća u punom iznosu jer je očigledno da je to jedan od motiva za zloupotrebu ovog instituta u Kantonu Sarajevo. Predloženo je da se u okviru Zakona o plaćama i naknadama u KS koji je u proceduri ovo pitanje uredi na najozbiljniji način", naveo je između ostalog  ministar Nenadić.