Kantonalna uprava civilne zaštite: Upozorenje pravnim i fizičkim licima za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od kišnih i snježnih padavina

Kantonalna uprava civilne zaštite uputila je upozorenje svim pravnim i fizičkim licima da preventivno radi zaštite života ljudi i materijalno-tehničkih sredstva odmah preduzmu preventivne mjere koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, jer se prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednom vremenskom periodu, konkretno tokom predstojećeg vikenda i početkom naredne sedmice, očekuje pogoršanje vremenskih prilika praćeno kišom, susnježicom i snijegom na nadmorskim visinama iznad 700 metara, kao i postepeni pad temperature zraka.

Potreba za upućivanjem ovakvog upozorenja izražena je i zbog činjenice da je tokom jesenjeg i zimskog perioda povećana opasnost od izbijanja prirodnih i drugih nesreća kao što su poplave i klizišta.

Kako naglašavaju, sva pravna i fizička lica neophodno je da poduzmu posebne mjere koje se odnose na obavezu pravnih lica da donesu planove zaštite i spašavanja za svoje djelovanje u zaštiti i spašavanju, planiraju i osiguraju materijalno-tehnička sredstva za provođenje mjera zaštite i spašavanja, organizuju svoje snage civilne zaštite - štabove, jedinice i povjerenike civilne zaštite. Podsjećaju na obavezu opremanja snaga sredstvima i opremom, kao i na njihovo osposobljavanje za učešće u zaštiti i spašavanju, kao i na obavezu provođenja lične i uzajamne zaštite građana kao najmasovnijeg oblika pripremanja i organizovanog učešća u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Ovo upozorenje Kantonalna uprava civilne zaštite je uputila i zbog toga što je u prethodnim periodima uočena neadekvatna pripremljenost određenog broja subjekata zaštite i spašavanja u odgovoru na prirodne i druge nesreće.

I ovoga puta, apelovali su na sve subjekte zaštite i spašavanja - pravna i fizička lica, organe vlasti, posebno općinske službe civilne zaštite i druge organizovane snage civilne zaštite, da odmah preduzmu navedene preventivne mjere, jer će samo tako stvoriti pretpostavke za efikasnija i brža reagovanja svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na sve buduće potencijalne izazove i prijetnje. Ističu da se samo tako mogu izbjeći velike materijalne štete, kao i brojne povrede i ljudske žrtve koje mogu nastati uslijed navedenih prirodnih i drugih nesreća.

Također su podsjetili sve subjekte da ukoliko primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, odmah sve podatke o tome dostave Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na tel. broj 121 koji je u funkciji neprekidno 24 sata.