Vlada Kantona Sarajevo

Kantonalna uprava civilne zaštite: Upozorenje građanima na opasnost od izbijanja požara na otvorenom prostoru

Kantonalna uprava civilne zaštite upozorava građane da je zabranjeno bilo kakvo loženje vatre u blizini šumskih površina ili površina pod usjevima, stambenih naselja, željezničkih pruga, vodova dalekovoda i slično. Upozorenje je proisteklo iz činjenice da su već započeli radovi na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, te spaljivanju korova, suhe trave i ostalog niskog rastinja, a i zbog toga što su u posljednje vrijeme, kao i u prethodnim godinama evidentirani brojni požari na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama nastali paljenjem suhe trave i rastinja na poljoprivrednim površinama bilo obrađenim ili zapuštenim koji su izazvali velike materijalne štete.

Ovom prilikom, posebno su podsjetili građane da su lica koja su izvršila spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru dužna mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti, da je zabranjeno spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću te da su dužni obavijestiti vatrogasce ako se spaljivanje obavlja u prisutnosti više vlasnika odnosno korisnika zemljišta koji organizovano vrše spaljivanje na većoj poljoprivrednoj površini.

Također naglašavaju da je u slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno odmah o tome obavijestiti vatrogasce na tel. broj 123, Kantonalni operativni centar civilne zaštite na tel. broj 121 ili policiju na tel. broj 122.

Podsjećaju građane da su ako uslijed spaljivanja nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, u skladu sa Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, predviđene sankcije koje podrazumijevaju kazne zatvora i novčane kazne.

Kantonalna uprava civilne zaštite i na ovaj način apeluje na sve građane, poljoprivrednike i šumske radnike da se pridržavaju zakonskih odredbi, ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljaju upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavaju prirodu i okoliš, jer ovakva vrsta nepažnje može imati velike posljedice.