Kantonalna uprava civilne zaštite: Povećana opasnost od izbijanja požara na otvorenom, poduzeti neophodne preventivne mjere

S obzirom da se prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednom vremenskom periodu na području Kantona Sarajevo očekuju izrazito visoke temperature, iz Kantonalne uprave civilne zaštite KS upozoravaju na povećanu opasnost od nastanka i širenja požara na otvorenom prostoru.

Pozivaju sva pravna i fizička lica kao i subjekte sistema zaštite i spašavanja da odmah poduzmu neophodne dodatne preventivne mjere u sprečavanju nastanka požara, u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama propisanim Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu i Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

“Posebno upozoravamo građane na zabranu paljenja vatre na otvorenom prostoru te ih molimo da o svakom uočenom požaru odmah obavijeste vatrogasce na broj telefona 123,  Kantonalni operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na  broj 122, radi poduzimanja hitnih mjera i radnji na gašenju i sprečavanju širenja požara”, poručuju iz Kantonalne uprave civilne zaštite KS .