Kanton Sarajevo radi na unapređenju upravljanja otpadom životinjskog porijekla

Predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstva privrede i nadležnih kantonalnih inspektorata te Centra za okolišno održivi razvoj (COOR) Sarajevo održali su danas svoj prvi sastanak o realizaciji projekta „Izrada registra otpada životinjskog porijekla u KS“. Njegov predlagač i implementator je COOR Sarajevo, koji ima značajno iskustvo u oblasti zaštite okoliša i upravljanja otpadom, te strateškom planiranju.

„S ciljem unapređenja upravljanja ovom vrstom otpada u Kantonu Sarajevo, resorno Ministarstvo je odlučilo finansirati ovaj projekt, kroz Program za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite okoliša sredstvima Budžeta KS za ovu godinu“, istakla je ovom prilikom pomoćnica ministra za zaštitu okoliša Zijada Krvavac.

Generalni cilj projekta je učinkovitije planiranje i implementacija upravljanja otpadom životinjskog porijekla u KS, dok je prvi specifični cilj - mobilizacija, širenje informacija i podizanje svijesti svih zainteresiranih strana o prihvatljivom upravljanju nusproizvodima životinjskog porijekla i otpadom ove vrste, te integralno upravljanje njime u KS. Drugi specifični cilj je saradnja svih zainteresiranih strana u KS s namjerom kreiranja upitnika i obezbjeđenja cjelovitih podataka za registar otpada životinjskog porijekla, u skladu sa okolišnom i veterinarskom legislativom. Preostala dva cilja odnose se na organizaciju prikupljanja podataka kroz upitnik i popunjavanje registra, kao i na podizanje svijesti proizvođača ove vrste otpada o potrebi vođenja evidencije i redovnog izvještavanja nadležnih ministarstava za registar, te budućim rješenjima za upravljanje njime u KS, Federaciji BiH, ali i u Bosni i Hercegovini.

Kako je istaknuto tokom sastanka, problem nedostajanja adekvatne evidencije o ukupnim količinama i kategorijama otpada životinjskog porijekla u skladu sa veterinarskom i okolišnom legislativom, te adekvatne infrastrukture za prihvat i zbrinjavanje ove posebne kategorije otpada u KS jasno je naznačen u ključnom strateškom dokumentu zaštite okoliša – KEAP-u u oblasti upravljanja otpadom koji bi trebao biti zvanično usvojen do kraja oktobra. Jedna od mjera iz ovog KEAP-a je i izrada registra za ovu vrstu otpada.

Naglašeno je i kako ovaj problem egzistira već duži vremenski period kako u KS tako i na višim nivoima vlasti. Uz njega javlja se i čitav niz drugih problema sa kojima se u Kantonu najčešće susreće Ministarstvo za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša KS, zbog čega je nužno iznaći privremena rješenja što je prije moguće. U cilju pripreme adekvatnih i cjelovitih privremenih rješenja neophodno je izraditi pomenuti registar o kategoriji i količini životinjskog otpada.

Tokom petomjesečne realizacije ovog projekta, najavljeno je poduzimanje šest konkretnih aktivnosti, a među njima i organizovanje tri oklugla stola kako bi se razmotrili, utvrdili detalji i precizirali koraci koji bi doveli do potpune realizacije navedenih specifičnih ciljeva ovog projekta.

Sastanku je prisustvovala i voditeljica Tima za implementaciju projekta pod nazivom "Tehnička pomoć u oblasti upravljanja nuspoizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom u BiH" Sanja Čelebićanin koja je prezentirala završene i preostale aktivnosti u tom projektu. Projekt je započeo u junu prošle godine i traje 24 mjeseca, a finansira ga Evropska unija.

Kako je istakla, u okviru ovog projekta trenutno se prikupljaju podaci od određenih proizvođača nusproizvoda životinjskog porijekla i životinjskog otpada i u Kantonu Sarajevo, te da je nabavljen softver u koji se unose podaci i vrši testiranje. Oni će biti isporučeni korisnicima projekta na državnom i entitetskom nivou na dalje korištenje. Napomenula je potrebu harmonizacije aktivnosti na prikupljanju podataka u oba projketa za Kanton Sarajevo, kako ne bi bilo preklapanja.

Svrha svih podataka koji će se prikupiti kroz oba projekta je da posluže urgentnom iznalaženju privremenih rješenja za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla i životinjskog otpada u KS, dok se ne dobiju konačna ekonomski i okolišno prihvatljiva rješenja na višim nivoima vlasti.

Napomenuto je da će se u okviru EU projekta izraditi Studija izvodljivosti sa procijenjenim tehnološkim opcijama, ali da se ne zna kada se može očekivati i implementacija konačnih najprihvatljivijih rješenja za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla i životinjskog otpada u BiH.