Vlada Kantona Sarajevo

Kanton Sarajevo: Nastavak realizacije projekta „Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH“

O nastavku realizacije projekta „Uključivanje i obrazovanje Roma u BiH“, čiji je osnovni cilj povećanje broja upisane romske djece u osnovnim i srednjim školama kao i njihova edukacija, razgovarali su danas ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović i predstavnici Caritasa Švicarske.

U ovaj projekt trenutno je uključeno osam osnovnih i jedna srednja škola u Kantonu Sarajevo gdje nastavnici, u okviru dopunskih časova, pomažu učenicima romske nacionalnosti da lakše savladaju gradivo i urade domaću zadaću. U projektne su aktivnosti kontinuirano uključeni i Rom medijatori i socijalni radnici koji posjećuju romske porodice i motiviraju ih da upisuju i šalju djecu u škole, te podižu svijest o bitnosti obrazovanja djece. Glavni nosilac projekta je Caritas Švicarske, dok su partneri u njegovoj implementaciji NVO „Budi moj prijatelj" i Asocijacija za razvoj LEDA.

„U okviru ovog projekta je 242 djece romske nacionalnosti po prvi put upisano u prvi razred osnovne škole, te je realizovano ukupno 12.668 dopunskih časova za učenike“ istakla je ovom prilikom program menadžerica Caritasa Švicarske Elma Ćurulija.

U cilju osiguranja uvjeta za nastavak njegove realizacije, posebno izvođenja dopunske nastave, ministar Kazazović je najavio mogućnost  da će taj posao u narednoj školskoj godini biti povjeren nastavnom osoblju koje eventualno ostane  bez dijela norme časova.

Također je dogovoreno formiranje zajedničke radne grupe čiji će zadatak biti eventualna sistematizacija radne pozicije Rom-medijatora u ovom obrazovnom procesu. Radnu grupu će sačinjavati  predstavnici Ministarstva  za obrazovanje, nauku i mlade KS, Caritasa i škola.