Vlada Kantona Sarajevo

Kanton Sarajevo će sa 450.000 KM sufinansirati izgradnju i opremanje prostora za odmor i rekreaciju u MZ Hrasno Brdo

Vlada Kantona Sarajevo prihvatila je danas tekst Sporazuma o sufinansiranju projekta “Izgradnja prostora za odmor i rekreaciju sa sadržajima za djecu i odrasle iznad objekta Mjesne zajednice Hrasno brdo”, općina Novo Sarajevo, te je ovlastila ministra kulture i sporta da potpiše ovaj sporazum.

Kanton će sufinansirati ovaj projekt sredstvima u iznosu od 450.000 KM iz Budžeta za 2021. godinu.
U ovom dijelu Novog Sarajeva postoji potreba za izgradnjom navedenih sadržaja koji će omogućiti ugodan boravak na otvorenom, kao i brojne sportske aktivnosti za najmlađe i njihove roditelje.

Općina Novo Sarajevo pripremila je projektnu dokumentaciju.