Javna rasprava o Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana: Pušenje je postalo ozbiljan javni zdravstveni problem i bolest ovisnosti

U izradi Federalnog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje sudjelovali su predstavnici vladinog sektora, civilnog društva i udruženja pacijenata oboljelih od malignih oboljenja. Harmoniziran je sa zakonom RS-a, a u fokus stavlja javno zdravlje i zaštitu životne okoline.

Poručila je to sekretar Federalnog ministarstva zdravstva Snježana Bodnaruk u izjavi novinarima prije javne rasprave o nacrtu toga zakona koju je danas organiziralo Ministarstvo zdravlja KS u saradnji s federalnim resornim ministarstvom i Zavodom za javno zdravstvo FBiH.

"Ponudili smo na razmatranje ovaj zakon, a naročito smo potencirali značaj prevencije i promocije još od najranije životne dobi. Ovaj zakon ne rješava sivo tržište, cijene cigareta niti akcize, ali nameće odgovarajuće obaveze industriji duhana da, kad prometuje duhanskim proizvodima, čini to na način kako je to predviđeno zakonom", precizirala je.

Ističe da je duhanska industrija ranije dostavila primjedbe na tekst zakona, sudjeluju i na javnim raspravama, ali se nada da će prvenstveno u cilju zaštite javnog zdravlja parlamentarci prepoznati njegov značaj. Istakla je da je taj tekst zakona prepoznat i od Evropske komisije.

Ukazala je i na to da je pušenje postalo ozbiljan javni zdravstveni problem i bolest ovisnosti. Zdravstvena statistika pokazuje da je više od pedeset posto smrti stanovništva uzrokovano kardiovaskularnim bolestima i malignih neoplazmi, a upravo je pušenje jedan od faktora koji ozbiljno utječu na nastanak tih bolesti, odnosno na smrtni ishod. Naglašava i to da je iz Federalnog fonda solidarnosti izdvojeno 330 miliona KM za liječenje tih bolesti od 2011. do 2015. godine.

Aida Feraget, predstavnica Udruženja "Ma kuš na me", koji se protive usvajanju takvog zakona istaknula je da oni ne promoviraju pušenje, ali se zalažu za zaštitu prava pušača i ističu da su i oni poreski obveznici kao i svi drugi ljudi.

Podsjeća da je trenutno na snazi Zakon o ograničenoj upotrebi duhana koji predviđa zabranu pušenja u zatvorenim prostorima poput kancelarija, autobusa ili bolnica. No, problem je što on  još nikad nije proveden.

"Umjesto da radimo na njegovoj implementaciji, sad se želi zabraniti proizvod koji je, s druge strane, potpuno legalan u BiH. Osim toga, bilo kakva vrsta apsolutne zabrane nije rezultirala ničim dobrim", navela je Feraget.

Iz Udruženja PROI istaknuli su da ljudska prava nisu apsolutna što, po Konvenciji o ljudskim pravima, znači da ono prestaje onda kad počinje da šteti drugom ljudskom pravu.

Smatraju da trenutni zakon nije dobar, da ima mnogo pravnih praznina te da je neopodno donijeti novi zakon. Mišljenja su da će novim zakonom biti samo ograničena upotreba duhanskih proizvoda i neće negativno utjecati na rad ugostitelja.

Oba doma federalnog parlamenta usvojila su Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje koji je upućen u javnu raspravu. Federalno ministarstvo zdravlja, u suradnji s kantonalnim resornim ministarstva, organizira rasprave u svakom od kantona, a za septembar je planirana centralna rasprava.