Ekonomsko-socijalno vijeće KS podržalo zakone o prostornom uređenju Kantona Sarajevo i o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade

Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo (ESV KS) na jučerašnjoj sjednici podržalo je prijedloge zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo i o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, koje je Vlada KS utvrdila i uputila u skupštinsku proceduru.

Podršku su dobili i Prijedlog izvještaja za 2016. i Program rada ESV-a za ovu godinu, te Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003- 2023. godina.

Predsjednica ovog vijeća, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amela Dautbegović navela je da će ESV u narednom periodu razmatrati i druge važne zakone koje Vlada utvrdi i uputi u Skupštinu, među kojima su zakoni o policijskim službenicima, o osnovnom i srednjem obrazovanju, o komunalnoj privredi, o lokalnoj samoupravi kao i sve predložene ustavne promjene.

Kako je naveo ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Čedomir Lukić, zakoni o prostornom uređenju KS i o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade donose brojne izmjene u odnosu na postojeće zakonske akte budući da su primijećeni nedostaci u njihovoj implementaciji i značajno će unaprijediti stanje u tim oblastima.

Prijedlog zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada je proširen te se sada odnosi i na poslovne objekte jer je definirano da tamo gdje ima tri ili više etažnih vlasnika obaveza je uvođenja ovih odredbi zakona.

"Upravitelji će sada biti upravnici, a njihove nadležnosti će biti preciznije definirane. Ovu djelatnost sada će moći obavljati, osim pravnih osoba, i fizičke osobe odnosno obrtnici s registriranom djelatnošću. Većina odredbi u novom tekstu zakona bit će tako usklađena sa Zakonom o stvarnim pravima FBiH", naglasio je ministar Lukić. Također, ovim zakonom, nakon konsultacije s predstavnicima lokalnih zajednica, bit će precizirano da Vlada KS odlukom određuje minimalnu naknadu za upravnike etažnih vlasnika kako se ona ne bi razlikovala u lokalnim zajednicama.

Kada je u pitanju Prijedlog zakona o prostornom uređenju, ministar Lukić je naglasio da je nastao kao jedan od zadataka Reformske agende koji definira poboljšanja kada su akti građenja u pitanju, odnosno skraćivanja procedura i pojednostavljivanja.

"Važeći zakon je iz 2005. godine i bio je dobra osnova za izradu novog zakona. Procedure izdavanja akta su skraćene i one će trajati 15 dana od podnesenog zahtjeva. Zakon utvrđuje i rok za realizaciju gradnje, što do sada nikada nije postojalo, te je on sada četiri godine", pojasnio je.

Jedna od izmjena koju ovaj zakon predviđa je i uspostavljanje centra za pružanje usluga u okviru prostornog planiranja i građenja, u svim lokalnim zajednicama, u kojem će investitor ili zainteresirani podnosilac zahtjeva moći dobiti sve potrebne informacije za realizaciju investicije.

Premijer KS Elmedin Konaković naglasio je da je to reformski zakon i da se njegovom donošenju pristupilo u cilju stvaranja boljeg poslovnog ambijenta i privlačenja investicija u Kantonu Sarajevo.

U okviru razmatranja Izvještaja o radu ESV-a za 2016. godinu, te ocjene stanja i postignutih rezultata, članovi Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata i Udruženja poslodavaca KS ukazali su na pozitivan ambijent u radu ESV-a, visok stepen odgovornosti i međusobnog uvažavanja među  socijalnim partnerima, kao i na evidentan napredak u socijalnom dijalogu.