Vlada Kantona Sarajevo

Ekonomsko socijalno vijeće KS o reformskim zakonima u obrazovanju

Pred članovima Ekonomsko socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici  bili su Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakon o srednjem obrazovanju, odnosno radne verzije prijedloga ovih zakona koje je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade pripremilo, nakon okončanih javnih rasprava, i o kojima će se uskoro izjašnjavati Vlada i Skupština Kantona Sarajevo.

Resorno ministarstvo je članovima Vijeća predočilo prijedloge zakonskih rješenja koja su izmijenjena u odnosu na nacrte ovih zakona, o čemu će se, prema zaključku ESV, socijalni partneri moći pismeno očitovati i dati svoje prijedloge do sljedeće sjednice Vijeća zakazane za 14. mart 2017. godine.

Kada je riječ o Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju nekoliko pitanja i novina je u fokusu  Ministarstva i javnosti. Među njima su uvođenje područnih škola, odnosno mreže škola, obaveza uvođenja u nastavu oglednog časa, korištenje ovlaštenih agencija za poslove knjigovodstva i računovodstva. Data je veća pažnja i nadarenim učenicima uz mogućnost bolje vertikalne prohodnosti, unaprijeđena je podrška učenicima sa teškoćama u razvoju, precizirane mjere provođenja inkluzivne nastave. Predviđa se donošenje Zakona o udžbenicima KS koji će uvesti više reda u ovu oblast, te je predloženo i umanjivanje broja članova školskih odbora u ustanovama osnovnog odgoja i obrazovanja.

Usklađivanje tržišta rada i obrazovnog sistema u fokusu je novog Zakona o srednjem obrazovanju te je, između ostalog, predložena obaveza, u dogovoru sa socijalnim partnerima, utvrđivanja dokumenata trogodišnjih upisnih kvota, a sve u skladu sa potrebama tržišta i bržeg zapošljavanja. Zakon uređuje i mjerenje kvalitete nastavnog procesa, njegovih rezultata, praćenje potreba i revidiranje nastavnih planova. O svemu ovome i ostalim odredbama Zakona svoje stavove i prijedloge daće socijalni partneri, sindikati i poslodavci koji su posebno zainteresirani za provođenje Zakona o obrazovanju odraslih te namjensko školovanje kadrova potrebnih u njihovim oblastima i firmama.

Na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavala predsjednica ESV i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u Vladi KS Amela Dautbegović, dato je pozitivno mišljenje na Izmjene i dopune Zakona o javno-privatnom partnerstvu koje, kako je istaknuto danas, treba da naprave razdvajanje ovog zakona i Zakona o javnim nabavkama te poboljša način postupanja u žalbenim postupcima. Prema stavu poslodavaca, mogućnosti ovakvog privrednog udruživanja nisu dovoljno iskorištene, pri čemu je navedeno da se raspoloživi resursi mogu bolje i više koristiti kroz model ovakvog udruživanja i privređivanja.