Vlada Kantona Sarajevo

Dopredsjedavajući Handžić i predstavnici Vijeća nacionalnih manjina: Raznolikost kultura i tradicija je neprocjenjivo bogatstvo koje će Sarajevo nastaviti njegovati

Dopredsjedavajući Skupstine Kantona Sarajevo iz reda Ostalih Vibor Handžić danas je održao sastanak s predsjednikom i članom Vijeća nacionalnih manjina KS Davorom Ebnerom i Veliborom Kuvačom o projektima koje planiraju realizirati u budućnosti, s posebnim akcentom na Austrijsku kuću i diplomatski bazar.

Ovom prilikom, predstavnici Vijeća podsjetili su kako je ranije bila namjera da se u novom objektu Austrijske kuće na Ciglanama smjesti i Evropska kuća nacionalnih manjina, te potcrtali kako su im od ove godine po prvi put osigurana dovoljna sredstva iz Budžeta za njihov rad.

“Brojnost i raznolikost kultura i tradicija u Kantonu Sarajevo je njegovo neprocjenjivo bogatstvo, a upravo zbog te činjenice saradnja Kantona Sarajevo sa nacionalnim manjinama je od izuzetne važnosti, kako sa aspekta ljudskih prava, tako i sa kulturnog i istorijskog stajališta”, poručio je dopredsjedavajući Handžić.

Vijeće je do sada imalo dobru saradnju sa Kantonom Sarajevo, ali će ona kako je najavljeno na sastanku biti intenzivirana, s tim da će dopredsjedavajući Handžić prisustvovati sjednicama i aktivnostima Vijeća.

Podsjećamo da je Kanton, iako nije po presudi bio obavezan, jedina jedinica vlasti koja je u svoj Ustav implementirala presudu Sejdić - Finci.

Vijeće u sastavu Komisije za Ustavna pitanja ima i svog predstavnika, a Vijeće Nacionalnih manjina Kantona Sarajevo formirano je 2012. godine i trenutno broji 15 članova.