Domovi zdravlja u KS uvode dežure 24 sata: Noćne dežure i za pedijatrijsku službu, tim porodične medicine i laboratorijske službe

U domovima zdravlja na području Kantona Sarajevo bit će uvedene 24-satne dežure, uz pedijatrijske službe, tim porodične medicine i laboratoriju koji će građanima biti stalno na raspolaganju.

O tome su javnost upoznali premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj, ministrica zdravstva Zilha Ademaj i direktor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Fuad Husić.

Radno vrijeme centralnih domova zdravlja pomjereno je do 22 sata, dok će oni na periferiji KS raditi do 20 sati. Što se tiče noćnih dežura, u svakom domu zdravlja bit će dežurni pedijatar, porodični ljekar i laboratorijska služba, a nakon pregleda, ukoliko je potrebno, pacijenti će se usmjeravati na sekundarni ili tercijarni nivo zdravstvene zaštite.

Kako je istakao premijer Zolj, bolja organizacija primarne zdravstvene zaštite neophodna je u interesu građana Sarajeva.

"Svi koji imaju djecu znaju kakav je problem kada dijete, recimo, dobije temperaturu u noćnim satima. Obično su roditelji u takvim situacijama odmah išli u KCUS, a od sada će moći otići u najbliži dom zdravlja. Ovim smo rasteretili tercijarnu zdravstvenu zaštitu, a ubuduće ćemo raditi na tome da pacijenti, kada su u pitanju neke lakše zdravstvene tegobe, uzimanje propisane terapije i slično, mogu komunicirati sa svojim ljekarima i putem telefona, dakle, da ne moraju uopće dolaziti u dom zdravlja ", rekao je premijer Zolj.

Dodao je kako je cilj reorganizacije rada prvenstveno smanjiti gužve u domovima zdravlja, poboljšati uslugu i brzinu intervencije.

Ministrica  Ademaj naglasila je da je osnovni cilj promjene radnog vremena u domovima zdravlja bio da se uvede dežura za pedijatrijsku službu.

"Pored pedijatara, tu će biti i jedan tim porodične medicine za školsku djecu i omladinu i laboratorijske službe. Imali smo problem sa pedijatrijom i do sada u noćnim satima nismo imali niti jednu ambulantu za zbrinjavanje djece u periodu od 20 sati do 7:30 ujutro. Sva su ta djeca uglavnom završavala na KCUS-u, što je predstavljalo veliko opterećenje za Pedijatrijsku kliniku", kazala je ministrica Ademaj.

Ona je dodala da do sada nije bilo moguće organizirati ovakve dežure u domovima zdravlja jer je u Kantonu Sarajevo bio deficit pedijatrijskog kadra.

"Sada smo uposlili nove kadrove, a još je u toku postupak izbora ljekara po konkursu, tako da se nadam da će sada ta dežurstva moći biti osigurana ", rekla je ministrica Ademaj.

Prema riječima direktora Husića, reorganizacija radnih sati u domovima zdravlja donijet će i smanjenje listi čekanja, posebno na radiologiji, a planirano je da se otvori 26 novih radnih mjesta.