Dječija nedjelja: Svečano otvorene 8. sportske igre Oaze

U okviru Dječije nedjelje, večeras su  svečano otvorene 8. sportske igre Oaze, najveće takmičenje za osobe s  poteškoćama.

U ime Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, koje je partner  u organizaciji  ovog događaja, takmičarima i ostalim prisutnima  u sportskoj dvorani „Ramiz Salčin“ obratila se resorna ministrica   Amela Dautbegović uz želje sportistima da ostvare što bolje rezultate i druženje kao i poruku svima „da gradimo društvo jednakih  šansi za sve“.

Večerašnjoj svečanosti prisustvovali su i naš najbolji atletičar Amel Tuka koji je ambasador Sportskih igara Oaza, ministar kulture i sporta KS Mirvad Kurić, kao i predstavnici brojnih drugih vladinih i nevladinih institucija u našoj zemlji, te građani Sarajeva i gosti koji su došli podržati takmičare.

„I ova Dječija nedjelja u Kantonu Sarajevo sadrži brojne inkluzivne i aktivnosti za djecu sa invaliditetom, na što smo ponosni jer na taj način želimo poručiti da smo smo opredijeljeni za stvaranje društva jednakih mogućnosti za sve, te da posebno djeci i osobama s invaliditetom u našem Kantonu omogućimo sretan život bez obzira na poteškoće koje imaju“, naglasila je ministrica Dautbegović tom prilikom.

Istakla je da je to vizija ovog ministarstva, a na čemu će se intenzivno raditi i u narednom periodu kroz implementaciju svih dokumenata koji se odnose na poboljšanje položaja ove populacije, domaćih i međunarodnih.>
„Također, imam potrebu iskazati svoje zadovoljstvo i ponos jer Sportske igre Oaze iz godine u godinu rastu i postaju najznačajnija sportska manifestacija  za osobe s poteškoćama u našoj državi i šire, što nam dokazuje broj učesnika. Sportska i sva druga njihova dostignuća dokaz su da mogu ostvariti značajne rezultate na svim poljima djelovanja“, dodala je minstrica Dautbegović.

Igre se održavaju do 6. oktobra, a takmičari će se boriti za odličja u osam sportskih disciplina: nogomet, košarka, plivanje, atletika, stoni tenis, boćanje, kuglanje i MATP - program za osobe sa višestrukim smetnjama. Takmičari su iz BiH i zemalja okruženja, njih oko 550, a jedna ekipa je stigla i iz SAD-a.

„Ovo je najbolje organizovano takmičenje dosada. Parneri su nam i organizacije My right i Švedska razvojna agencija, a ovom prilikom se zahvaljujem i mnogim drugim dobrim ljudima koju su podržali ovu pozitivnu priču", naveo je Armin  Smajlović, direktor Udruženja za podršku osobama s intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo "Oaza", koje je organizator ovih igara.

Istakao je da Sportske igre Oaze promovišu mogućnosti i sposobnosti osoba s invaliditetom generalno, prava na život, bavljenje rekreacijom i druga prava sadržana u UN konvenciji čiji je potpisnik BiH.