Vlada Kantona Sarajevo

Demanti Zavoda zdravstvenog osiguranja KS online magazinu Žurnal

Vezano za članak s naslovom „Štima li se tender vrijedan 470.000 KM: ZZO KS traži  certifikat koji ima samo jedna osoba u BiH !“, objavljenom dana 26.01.2023.g. u 17:30 časova na online portalu magazina Žurnal, u ime Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo želimo iskazati nezadovoljstvo. 

Ne pokušavajući ni na koji način da se uplićemo i utičemo u neovisnost i uređivačku politiku Vaše kuće, objavljeni članak smatramo suprotnim pravilima i principima objektivnog izvještavanja, a posebno suprotnim odredbi čl. 7 Kodeksa za štampane i online medije u BiH. Naime, pomenuta odredba propisuje da “Novinari i urednici ne smiju prikrivati i/ili zadržavati važne informacije čije bi objavljivanje moglo materijalno utjecati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike”, kao i da su “Urednici i novinari dužni su da prenesu stavove svih učesnika u nekom događaju odnosno svih zainteresiranih strana, a po potrebi i mišljenja eksperata koji nisu involvirani u događaj, nemaju direktni interes ili nisu povezani s akterima događaja”. Imajući u vidu da smo prilikom dostave odgovora na Vaše upite naglasili i zamolili da se, prilikom objave teksta, objave svi navodi iz izjašnjenja u cijelosti, a ne dio teksta, kako bi javnost bila potpuno informisana, izdvajanjem samo jednog isječka u članku na kojeg šaljemo ovo očitovanje postignuto je upravo da je zadržavanje dijela dostavljene informacije materijalno uticalo ili utiče na tumačenje i razumijevanje čitalačke publike. 

S tim u vezi, još jednom napominjemo da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo radi i radit će isključivo u interesu osiguranika, a sve u cilju unapređenja poslovanja, poboljšanja usluga i postizanja što boljeg finansijskog rezultata, uz potpunu transparentnost u radu. 

U tom kontekstu Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo teži da dodjelu ugovora vrši kroz najtransparentnije postupke javnih nabavki, ali ukoliko zakoniti interes Zavoda, odnosno njegovih osiguranika bude primjena i drugih Zakonom propisanih postupaka, isti će biti primijenjeni.     

Shodno svemu gore navedenom, molim vas da prilikom objave članaka, u narednom periodu, vodite računa o istim kako reputacija Zavoda zdravstvenog osiguranja KS ne bi bila ugrožena odnosno kako i povjerenje osiguranika ne bi bilo poljuljano, a sve u cilju održavanja naše profesionalne i korektne saradnje u narednom periodu, kakvu smo i do sada imali. 

Također Vas molimo da, u skladu s Kodeksom za štampu i on-line medije Vijeća za štampu BiH, objavite i Obavještenje našim osiguranicima, koje je ujedno i jedna vrsta demantija na Vaš članak.

 

Menadžment ZZO KS