Delegacija Kantona Sarajevo u posjeti Univerzitetu u Sarajevu: Kroz dijalog do bolje saradnje

Novoizabrano rukovodstvo Univerziteta u Sarajevu na čelu sa rektorom  Rifatom Škrijeljom primilo je danas u posjetu premijera Kantona Sarajevo  Elmedina Konakovića.

U toku radno-svečanog sastanka kojem su prisustvovali kantonalni ministri obrazovanja, nauke i mladih, kulture i sporta, zdravstva i finansija, predsjednik i članovi Upravnog odbora  te prorektori Univerziteta u Sarajevu, predstavljene su dosadašnje aktivnosti novoizabranog rukovodstva Univerziteta u Sarajevu i planovi za naredni period, uz naglasak na buduću saradnju sa Vladom Kantona Sarajevo.

Rektor Škrijelj je istakao da će Univerzitet u Sarajevu kroz kontinuirani dijalog, u narednom periodu raditi na intenziviranju i funkcionalnijoj saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS i Vladom KS s ciljem transparentnog rada i bržeg i kvalitetnijeg razvoja samog Univerziteta.

Premijer  Konaković je uz želje za uspješan rad novoizabranog rukovodstva Univerziteta potcrtao opredjeljenje Vlade da bude podrška razvoju Univerziteta u Sarajevu, podsjetivši na jedan od strateških ciljeva da Sarajevo postane  regionalni centar obrazovanja.

Na sastanku su razmatrane potrebne izmjene Zakona o visokom obrazovanju, aktivnosti na integraciji Univerziteta u Sarajevu, finansiranje/poslovanje Univerziteta, te je predstavljena inicijativa Univerziteta za podmlađivanje akademskog osoblja na fakultetima i akademijama Univerziteta.