Vlada Kantona Sarajevo

Data podrška angažmanu Vlade i Ministarstva za boračka pitanja za poboljšanje statusa djece šehida-poginulih boraca te organizaciji boračkih zadruga u Kantonu Sarajevo

Podršku angažmanu Vlade i Ministarstva za boračka pitanja koji se planiraju poduzeti radi  poboljšanja statusa djeci šehida-poginulih boraca te organizaciji i osnivanju boračkih zadruga u Kantonu Sarajevo dali su danas predstavnici Službe za boračko-invalidsku zaštitu Općine Ilidža, predvođeni pomoćnikom načelnika Mirsadom Sinanovićem na sastanku održanom sa ministrom za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharemom Fišom.

Istaknuto je i obostrano zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, iskazana potreba za analizom postojećih propisa iz ove oblasti s ciljem pristupanja njihovim izmjenama i dopunama a sve kako bi se poboljšao položaj boračke populacije uopšte te olakšao rad općinskih službi za boračko-invalidsku zaštitu.

Ovom prilikom, ministar Fišo je pohvalio dobru organizaciju ove službe kao i njihovu dosadašnju saradnju sa boračkim udruženjima te istakao da u ovom smislu mogu poslužiti kao najbolji primjer drugim sličnim službama.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Koordinacije boračkih udruženja Općine Ilidža i to: Almin Škrijelj iz reda Udruženja šehida i poginulih boraca, Esad Delić predstavnik Organizacije ratnih vojnih invalida te Edin Hošić u ime dobitnika najvećih priznanja i odlikovanja.