Danas isplata naknada civilnim žrtvama rata u Kantonu Sarajevo

Korisnici sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo danas u poslijepodnevnim satima mogu podići svoje junske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune, obavještavaju iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Pravo na ovu naknadu ostvarilo je 3.795 osoba.

Za te namjene iz Budžeta Kantona Sarajevo  uplaćeno je 1.197.533,67 KM.