Civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo danas će moći podići svoje januarske naknade

Civilne žrtve rata sa područja Kantona Sarajevo danas će u poslijepodnevnim satima moći podići svoje januarske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Pomenute naknade ostvarilo je 3.709 osoba sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS uplatilo je za ovu namjenu sredstava u iznosu od 1.168.507,16 KM.