Vlada Kantona Sarajevo

Civilne žrtve danas će moći podići augustovske naknade

Korisnici sa statusom civilnih žrtava rata sa područja Kantona Sarajevo danas će moći podići augustovske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Inače, pravo na ovu naknadu u Kantonu Sarajevo ostvarilo je 3.432 korisnika.

Ukupno uplaćenih sredstava za ovu namjenu je 1.117.322,80 KM.