Centru za kulturu vratiti prefiks "bosanski", a "Collegium artisticum" vratiti umjetnicima

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvad Kurić održao je sastanak, u prostorijama nekadašnje Gradske galerije "Collegium artisticum", sa predstavnicima Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH (ULUPUBiH), Udruženja likovnih umjetnika BiH (ULU BiH) i Asocijacije arhitekata BiH (AA BiH).

Sastanak je održan u cilju razmatranja inicijative Ministarstva kulture i sporta KS o izdvajanju Organizacione jedinice „Collegium artisticum“ iz Javne ustanove „Centar za kulturu Kantona Sarajevo“ u samostalnu javnu ustanovu.

Ta inicijativa je jedna od tačaka dnevnog reda današnje 34. radne sjednice Skupštine KS. Naime, prema odluci Skupštine KS iz septembra 2014. godine o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu Centar za kulturu KS (JU "Bosanski kulturni centar", JU "Collegium artisticum" i JU "Sarajevo Art") te tri ustanove dosad čine jednu nefunkcionalnu cjelinu.

„Izmjenama i dopunama navedene odluke iz 2014. godine, Centru za kulturu KS će se vratiti nepravedno izostavljeni prefiks 'bosanski', a inicijativom o izdvajanju Organizacione jedinice 'Collegium artisticum' gradska galerija će se vratiti umjetnicima, kako je i ranije obećano umjetnicima. Spajanje do kojeg je prije tri godine došlo je neprirodno. Iz prakse vidimo da je nefunkcionalno. Prostor 'Collegium artisticuma' mora da oživi, a mi imamo snagu da ga vratimo u funkciju i nastavimo tamo gdje smo stali. Ovo je inicijativa Ministarstva kojom se spašava gradska galerija, dugogodišnji dom likovnih umjetnika BiH“, rekao je ministar Kurić.

Uime Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera BiH, predsjednik Almin Zrno izrazio je punu podršku radu Ministarstva kulture i sporta, te zahvalnost ministru Kuriću za konsultacije i inicijativu da se to važno pitanje što prije nađe na dnevnom redu Skupštine KS.

„Povratak Collegium artisticuma je akt povratka progresivne misli. Mislim da se otvorila nova nada, a ovaj prostor će ponovo oživjeti umjetničku scenu“, naglasila je na kraju sastanka članica ULUPUBiH Amra Zulfikarpašić, ovom prilikom.