Vlada Kantona Sarajevo

Aktivnosti na rješavanju problema dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Kantona Sarajevo

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Amela Sofić sa saradnicima danas je razgovarala sa predstavnicima Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata KS.

Kako je istakla Amela Šiljević, predsjednica udruženja, raste broj dijaliziranih pacijenata zbog nedovoljnog broja transplantacija.

U Kantonu Sarajevo je oko 325 bubrežnih bolesnika koji se nalaze na hemodijalizi, a ista predstavlja jedini vid liječenja.

Dijaliza inače spada u federalni prioritetni vertikalni program zdravstvene zaštite, finansiran od Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

Ministarstvo zdravstva KS će u narednom periodu raditi na rješavanju problema hemodijaliznih pacijenata, obzirom na nagomilane probleme po pitanju ove kategorije u Kantonu Sarajevo, a prostorni kapaciteti Klinike za hemodijalizu KCUS su nedovoljni za pružanje tretmana novim uremičnim bolesnicima jer se već radi u četiri smjene.

Za pacijente Kantona Sarajevo će se tražiti najbolji modalitet pružanja ovog vida zdravstvene zaštite, planiranjem otvaranja još jednog dijaliznog centra u okviru neke postojeće zdravstvene ustanove ili posebnog na novoj lokaciji obzirom da je zakonski ostavljena mogućnost formiranja dijaliznih centara u svim oblicima svojine.