Vlada Kantona Sarajevo

37. skupštinsko zasjedanje: Imenovan Nezavisni odbora za izbor i reviziju policijskog komesara Skupštine KS

Zastupnici Skupština Kantona Sarajevo usvojili su na današnjem 37. redovnom zasjedanju odluke o razrješenju i imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara Skupštine Kantona Sarajevo. U ovaj odbor imenovani su Admir Katica, kao predsjednik, te Samir Čorbo, Mirela Alihodžić, Miroslav Kružik, Sanela Brković, Jusuf Zornić i Branimir Orašanin, kao članovi.

Usvojen je i predloženi Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

Data je saglasnost i na Nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo kojeg će zastupati Ministarstvo saobraćaja KS i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici.

Zastupnici su usvojili i Odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš na djelatnost obrazovanja odraslih.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Instituta za iranistiku u Sarajevu nije dobio potrebnu zastupničku podršku, pa nije usvojen.

Članovi ovog kantonalnog zakonodavnog tijela dali su svoju saglasnost i za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kapital-investa d.o.o Sarajevo, kao prodavca, i KJKP Toplane-Sarajevo te Kantona Sarajevo, zastupanog putem Zavoda za izgradnju KS, kao kupca, u svrhu izgradnje slobodnostojeće kotlovnice “Alipašin most-1” na zemni gas sa dvije kotlovske jedinice snage 20 MW, sa pratećom opremom i pripadajućim dimnjakom u ulici Džemala Bijedića, a sve u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH.

Današnjim usvajanjem odluka izmijenjen je naziv ulice Muhameda Enveri Kadića u Mjesnoj zajednici „Bistrik“, Općina Stari Grad, a koja je preimenovana u ulicu Muhameda Basare, te dato ime dijelu šetnice na području iste općine u MZ Mjedenica u Šetnicu hafiza Halida ef. Hadžimulića.

Dati su nazivi i novoizgrađenoj ulici u naselju Donja Vogošća na području Općine Vogošća u ulicu Hilme Krke, kao i novoizgrađenoj ulici na lokalitetu MZ „Betanija-Šip“, odnosno naselja Gornji i Donji Kromolj i Slatina, na području Općine Centar u ulicu Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Zastupnici su dali saglasnost na Program rada i Finansijski plan prihoda i rashoda Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2018. godinu, kao i na Program rada i Finansijski plan prihoda i rashoda Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za tekuću godinu.

Premijer KS Elmedin Konaković je u ime Vlade KS, zbog potrebe za dodatnim konsultacijama, sa današnje sjednice povukao prijedloge Nacrta strategije razvoja obrazovanja i nauke KS za period od 2018. do 2022. godine, kao i Nacrta strategije prema mladima KS za isti vremenski period.

Data je saglasnost i Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za sklapanje kupoprodajnog ugovora o prodaji zemljišta označenog kao k.č. 1358/600 površine 228 m², z.k. ul. 20134 k.o. SP Gornji Butmir, radi oblikovanja građevinske čestice u korist Društva za proizvodnju i promet „OCEAN“ iz  Travnika.

Usvajanjem još jedne odluke proširena je djelatnost Javne ustanove Fakultet sporta i tjelesnog odgoja na djelatnost obrazovanja odraslih.

Zastupnici nisu donijeli odluku i odredili prostore za mirna okupljanja, čiji organizator nije poznat na području općine Centar Sarajevo, u skladu sa odredbama Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo, a u kojoj su u prijedlogu bili sadašnji parkinzi kod Stadiona „Asim Ferhatović Hase“ i kod mosta „Suade Dilberović i Olge Sučić“.

Razmatrani su i usvojeni izvještaji o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2016. godinu.

Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu nije usvojen, jer nije podržan potrebnom natpolovičnom većinom zastupničkih glasova.

Nakon objedinjenog razmatranja usvojeni su Izvještaji o poslovanju KJP “Veterinarska stanica”, KJP “Poljoprivredno dobro Butmir”, Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama “Sarajevo – šume” i KJP Centar „Skenderija“ za 2016. godinu.

U okviru iste tačke dnevnog reda, Izvještaj KJP „ZOI '84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za istu godinu nije usvojen i podržan.

Usvojen  je i Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju broja slobodnih taksi oznaka.

Na samom kraju današnjeg cjelodnevnog zasjedanja usvojena je i Analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite u kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova iz oblasti socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo za 2016. godinu.