Vlada Kantona Sarajevo

Vlada KS dala saglasnost za upošljavanje u JU "Dom zdravlja"

Vlada Kantona Sarajevo dala je danas saglasnost Javnoj ustanovi "Dom zdravlja Kantona Sarajevo" da primi u radni odnos na neodređeno vrijeme pet doktora medicine, 15 medicinskih sestara i pet inžinjera radiološke dijagnostike.

Prijem navedenog kadra je neophodan kao zamjena za uposlenike koji su prethodnih godina otišli u starosnu penziju, a za koje nije angažovana adekvatna zamjena, kao i zbog potrebe održavanja procesa rada u uvjetima pogoršanja epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, navedeno je u zahtjevu upućenom Ministarstvu zdravstva KS iz  JU "Dom zdravlja".

Shodno tome, Vlada je donijela odluku o upošljavanju navedenog kadra.   

Prilikom njihovog prijema u radni odnos, JU "Dom zdravlja" mora poštovati zakonske i podzakonske propise koji regulišu oblast zapošljavanja.

Ova ustanova ima obezbijeđena finansijska sredstva za upošljavanje navedenih radnika.