Vlada Kantona Sarajevo

I Štab civilne zaštite KS apelovao na građane da se pridržavaju propisanih mjera

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo danas je održao sjednicu na kojoj je analizirao trenutno stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano povećanjem broja zaraženih koronavirusom.

Na sjednicu su predstavnici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS za praćenje i analizu situacije izazvane novim koronavirusom informisali članove Štaba CZ KS o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području Kantona.

Konstatirano je da je u posljednja dva dana došlo do naglog povećanja broja zaraženih koronavirusom na području našeg kantona, kao i da se od strane građana, a posebno pravnih lica, ne poštuju sve propisane epidemiološko-zaštitne mjere i preporuke  naložene od federalnog i kantonalnog kriznog štaba.

Zbog svega navedenog, a u cilju sprečavanja daljnjeg širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom COVID – 19 na području KS, Štab upozorava sva pravna lica da su u obavezi da poštuju i svakodnevno u svom radu primjenjuje sve propisane epidemiološko-zaštite mjere i preporuke koje su navedene u Naredbi Federalnog kriznog štaba od 29. maja ove godine.

Također, članovi Štaba su uputili i apel građanima da poštuje sve propisane epidemiološko-zaštite mjere i preporuke koje su izdate od nadležnih kriznih štabova ministarstava zdravstva, a posebno primjenjuju obavezu nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, kao i na otvorenom javnom prostoru, ukoliko na njemu nije moguće održavati propisanu fizičku distancu od dva metra između osoba, jer će tako najbolje zaštiti svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih.

Štab je pozvao nadležne inspekcije organe da u cilju zaštite zdravlja stanovništva na području Kantona Sarajevo intenziviraju inspekcijske nadzore nad provođenjem svih propisanih mjera iz navedene Naredbe, posebno onih koji se tiču obaveznog nošenja zaštitnih maski i održavanja propisane distance u zatvorenom prostoru, kao što su ugostiteljski objekti, trgovine, tržni centri i sl., te da protiv onih pravnih lica koja se ne pridržavaju tih mjera izreknu odgovarajuće kazne.

Štab je zaključio da će, u skladu sa svojim ovlaštenjima, i dalje kontinuirano i u saradnji sa Kriznim štabom Ministarstva zdravstva KS i Vladom KS pratiti epidemiološku situaciju na području Kantona te preduzimati neophodne mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom COVID – 19 na području našeg kantona.