Vlada Kantona Sarajevo

Direktor JU "Dom zdravlja" KS Ahmić: U sastavu covid ambulanti biće trijažni punkt, punkt za liječnički pregled i dijagnostički punkt

Prema riječima direktora Doma zdravlja Sarajevo Muhameda Ahmića, Krizni štab Ministarstva zdravstva KS je razmatrao na koji način će se organizirati i funkcionirati tzv. covid ambulante.

„U njihovom sastavu će biti trijažni punkt, punkt za liječnički pregled i dijagnostički punkt. Trenutno nam nedostaje i razmatramo kako riješiti instaliranje punktova za organizovano uzimanje briseva tamo gdje je to medicinski indicirano“, istakao je direktor Ahmić.

On je ovom prilikom upoznao javnost da, prema informaciji BH Telekoma, nije moguće podržati snimanje poziva u call centrima domova zdravlja.

“Svi pozivi koji se upućuju prema call centrima domova zdravlja će biti protokolisani, evidentirani u smislu ko je i kada zvao, te kakve je upute dobio”, rekao je direktor Ahmić.