Novosti

22.10.2018

Tokom protekle sedmice učenici još 13 sarajevskih srednjih škola posjetili su Memorijalni centar i mezarje u Potočarima.

Posjete organizuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS s ciljem upoznavanja srednjoškolaca sa događajima vezanim za period protekle agresije, kao i genocid počinjen nad civilima Srebrenice.

U posjeti Memorijalnom centru bili su učenici Srednje zubotehničke škole, Srednje mašinske tehničke...

19.10.2018

Kasarnu „Ušivak“ u Hadžićima u kojoj će uskoro biti smješteni migranti, obišao je jučer direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Samir Džihić, njegov pomoćnik za mjere zaštite i spašavanje Mirsad Medić, sekretar Crvenog križa Kantona Sarajevo Enaida Višo, te predstavnik International Organization for Migration (IOM) u Bosni i Hercegovini.

Prostorije kasarne su renovirane, a...

19.10.2018

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Samir Džihić potpisao je jučer sa predstavnicama Erasmus + NatRisk Projekta Eminom Hadžić i Hatom Milišić Sporazum o međusobnoj saradnji između pomenute uprave i Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu (UNSA).

Ovom prilikom, izražen je obostrani interes za zajedničkim djelovanjem u okviru Erasmus + NatRisk Projekta te...

18.10.2018

U novogradskoj Osnovnoj školi „Mustafa Busuladžić“ u Dobroševićima okončani su radovi na izgradnji sale za sport, čime su učenici i nastavnici nakon mnogo godina dobili adekvatan prostor za sport i tjelesni odgoj.

Izgradnju sale finansirali su Kanton Sarajevo, putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, i Općina Novi Grad sredstvima u iznosu od 1.200.000 KM.

Po riječima direktora Durana Mrnđića,...

18.10.2018

Vlada Kantona Sarajevo na danas održanoj sjednici donijela je Odluku o davanju saglasnosti v.d Upravnom odboru Javne ustanove Narodno pozorište da za direktora ove ustanove imenuje Izudina Bajrovića.

Imenovanje se vrši na mandatni period od četiri godine.

18.10.2018

Javni prijevoz, upravljanje otpadom, poboljšanje kvalitete zraka, razvoj skijališta, energetska efikasnost, ulična rasvjeta i ostali projekti u sferi održivog razvoja, oblasti su za koje je Agencija za razvoj Francuske, kao državna institucija, zainteresovana da sarađuje sa Kantonom Sarajevo, istaknuto je na današnjem sastanku ministra za finansije Jasmina Halebića i ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomira Lukića...

17.10.2018

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo danas je, peti put po redu, 400 sarajevskih srednjoškolaca u pratnji svojih profesora posjetilo Memorijalni centar Srebrenica – Potočari.

Ovoga puta, u Srebrenici su učenici i profesori iz Prve bošnjačke gimnazije, Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn te Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti iz Sarajeva.

Kao i...

15.10.2018

Hiljadu i osamdeset srednjoškolaca iz Kantona Sarajevo  posjetilo je protekle sedmice Memorijalni centar  i mezarje u Potočarima, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS .

Tom prilikom, zajedno sa profesorima, odali su počast žrtvama genocida i prisustvovali historijskom času.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS tokom mjeseca oktobra organizirat će  posjete svih učenika drugih razreda...

15.10.2018

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo proteklog vikenda započelo je realizaciju programa „Škole planinarstva“ tokom kojeg će oko 4000 učenika sedmih razreda sa područja Kantona Sarajevo imati priliku posjetiti pet lokacija: Ormanj, Trebević, Igman, Bjelašnicu i Crepoljsko.

Svaki dan će prema utvrđenom rasporedu tokom školske godine po jedno odjeljenje iz svake škole u pratnji svojih nastavnika imati priliku boraviti na jednoj...

15.10.2018

Premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj potpisao je danas sa predsjednikom Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalnog odbora KS Saudinom Sivrom Sporazum o osnovici za obračun plaća radnika u djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u KS za mjesece septembar, oktobar, novembar i decembar ove godine. Ovim sporazumom utvrđena je visina osnovice u iznosu od 310 KM.

„Nadam se da će...

12.10.2018

Ministarstvo prostornog uređenja, zaštite okoliša i građenja Kantona Sarajevo uputilo je Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove zahtjev za intenziviranje kontrole subjekata koji su obveznici provođenja aktivnosti propisanih Odlukom o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanja korovske biljne vrste Ambrozia artemisifolia L. (Ambrozija) ("Službene novine Federacije BiH" br.89/11).

Uvidom u narativne izvještaje koje je pripremio Centar za...

12.10.2018

Civilne žrtve rata sa područja Kantona Sarajevo danas će moći podići svoje septembarske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Pomenute naknade ostvarilo je 3.646 osoba sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS uplatilo je za ovu namjenu sredstava u iznosu od 1.160.610,74 KM.

12.10.2018

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, sutra 13.10. i u nedjelju 14.10.2018. godine započinje realizaciju programa "Škola planinarstva" za učenike sedmih razreda osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo.

U sklopu programa, učenici će posjetiti pet lokacija: Ormanj, Trebević, Crepoljsko, Igman i Bjelašnicu te će svakog dana realizacije ovog programa na navedenim destinacijama boraviti oko...

12.10.2018

Povodom obilježavanja 23. godišnjice pogibije osam policajaca na Humu-Treskavica 1995. godine, Udruženje Vetarani policije SJB Hadžići organizovalo je manifestaciju pod nazivom “Tarčinska jesen”.

Učenjem Jasina i polaganjem cvijeća na spomen ploču Godinjska brda juče je odata počast poginulim pripadnicima MUP-a RBiH: Selimu Tufi, Asimu Tufi, Amiru Agiću, Eriku Tiri...

11.10.2018

Budući da je tokom jesenjeg perioda povećana opasnost od obilnih kišnih padavina i naglog porasta vodostaja na rijekama i drugim vodotocima, uslijed čega može doći do poplava, u cilju sprječavanja nastajanja poplava većih razmjera, odnosno plavljenja stambenih i drugih objekata, obradivog i drugog zemljšta, oštećenja saobraćajnih komunikacija, vodovodne i komunalne infrastrukture kao i zaustavljanja svih životnih tokova koje mogu izazvati ove kao i druge prirodne pojave -...

11.10.2018

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj 146. redovnoj sjednici usvojila Odluku o listi lijekova Kantona Sarajevo kojom je utvrđen obim prava osiguranih lica na korištenje lijekova koji se obezbjeđuju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, način i postupak propisivanja i izdavanja tih lijekova te primjene u zdravstvenim ustanovama, kao i način utvrđivanja pozitivne, bolničke i magistralne liste lijekova Kantona Sarajevo.

Ovom odlukom...

11.10.2018

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović i rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA) Rifat Škrijelj potpisali su danas ugovore o namjenskom korištenju sredstava iz ovogodišnjeg Budžeta KS  za realizaciju projekata “Jedinstveni informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu” i “Unapređenje integralnog informacionog sistema 'EMIS'”.

Prvi navedeni ugovor podrazumijeva nadogradnju i razvoj...

10.10.2018

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja da će danas moći podići svoje naknade sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.163.568,18 KM na ime naknada navedenim korisnicima za mjesec septembar 2018.godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 5.946 korisnika: stalne novčane...

10.10.2018

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas početi isplata septembarskih novčanih naknada općinskim službama na ime korisnika koji su ostvarili prava po osnovu zaštite porodica sa djecom u Kantonu Sarajevo.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 1.915.799,99 KM.

Pomenuta sredstva za izdvojena za 10.509 korisnika prava na:...

10.10.2018

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo primio je danas predstavnike Turske vojne misije u BiH.

Povod ove posjete je donacija ortopedskih pomagala za ratne vojne invalide u Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH, koja će biti realizovana do kraja ove godine.

Sastanku je prisustvovao i pomoćnik ministra za boračka pitanja Kantona Sarajevo Osman Smajlović.