Novosti

22.10.2019

Današnja cjelodnevna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo posvećena stanju u oblasti obrazovanja i nauke okončana je usvajanjem niza zaključaka koji za cilj imaju reformu i unapređenje obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo.  

Oformit će se posebno ekspertsko tijelo koje će u koordinaciji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS  rukovoditi reformskim procesima u obrazovnom sistemu KS. Ovo tijelo imat će obavezu kvartalnog informisanja Skupštine o poduzetim...

22.10.2019

Komisija za obrazovanje i nauku Skupštine KS , na čijem čelu je  zastupnik Damir Marijanović,  na današnjoj tematskoj sjednici Skupštine istakla je  da  u okviru predloženih mjera i zaključaka,  treba naglasiti  da je reforma obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevu  generacijski projekt i kao takav treba da predstavlja najveći priroritet u budućem radu SKS u narednim desetljećima.

Komisija je prema Skupštini na usvajanje uputila i zaključke za koje smatra da će doprinijeti u uređenju...

22.10.2019

Današnja Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo o stanju obrazovanja i nauke u Sarajevu u svom prvom dijelu bila je posvećane  predstavljanju i analizi ove oblasti koju je zastupnicima u Skupštini KS i javnosti prezentirala ministrica za obrazovanje, nauku i mlade u Vladi KS Zineta Bogunić.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS pod svojom ingerencijom ima JU „Djeca Sarajevo“ sa 31 organizacionom jedinicom, 30 privatnih vrtića, 78 osnovnih škola škola (javnih i privatnih...

22.10.2019

Uz podršku Vlade Kraljevine Norveške, u okviru projekta "Boljom upravom za brži ekonomski rast - EGG", Vlada Kantona Sarajevo i Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) traže inovativna tehnološka rješenja koja će unaprijediti kvalitet komunalnih usluga, posebno u segmentu suzbijanja i prijavljivanja nepropisnog odlaganja otpada.

 Na  početku hackathona prisutnima se obratio ministar komunalne privrede i infrastrukture, Srđan Mandić, te...

22.10.2019

Sredstva u iznosu od 202.000 KM bit će uložena za digitalnu transformaciju Kantona Sarajevo, odnosno za izradu digitalne informacione platforme za pametno Sarajevo. Na ovaj način će Vlada KS bit transparentnija, a samim time će i svoje usluge učiniti još dostupnijim građanima.

Ovim povodom, danas su direktor Zavoda za informatiku i statistiku KS Dino Šehović i zamjenik rezidentne predstavnice Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) Sukhrob...

21.10.2019

Ministar saobraćaja KS Adnan Šteta, načelnik Općina Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i direktor firme Euroasfalt Hamed Ramić, potpisali su ugovor o prvoj fazi rekonstrukcije i proširenja ulice Džemala Bijedića (po dvije trake). Radi se o dionici od 900 metara od 9. transverzale do Grasa ( 7. transverzale), u vrijednosti 2,2 miliona KM.

Kompletan projekt podrazumijeva proširenje ulice u dužini od 2,3 kilometra, od kružnog toka kod pijace Otoka do ulaza u Centar "Safet Zajko". Cijena...

21.10.2019

Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo od danas ponovo, nakon 10 godina, pokreće projekt skrininga karcinoma grlića maternice sa HPV  tipizacijom. Projekt koji u potpunosti finansira Ministarstvo zdravstva KS namijenjen je ženama od 30 do 40 godina koje imaju prebivalište u KS, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja.

Ciljevi projekta su prevencija karcinoma grlića maternice, utvrđivanje stepena prisutnosti HPV među ženama fertilne dobi, te podizanje...

21.10.2019

U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo danas je potpisan Ugovor za realizaciju druge faze izgradnje objekta kolektivnog stanovanja za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe na području Općine Centar, u naselju Šip.

„U prvoj fazi napravljene su 24 stambene jedinice i dva poslovna prostora, sada idemo u finalnu fazu kako bi stanovi bili useljivi i za te...

18.10.2019

Danas je održan nastavak redovne sjednice Nadzornog odbora  KJKP Toplane na kojoj je razriješen  dužnosti dosadašnji direktor Enver Zornić.

Na istoj sjednici Berin Alagić je imenovan za vršioca dužnosti (v.d.) direktora ovog javnog preduzeća na period do tri mjeseca. Nakon toga će Nadzorni odbor, u skladu sa zakonom i statutom, raspisati javni konkurs za ovu funkciju.

18.10.2019

Prema zaključku Kolegija Skupštine KS , 14. Radna Sjednica Skupštine održat će se 30 oktobra. 2019. godine.

Nakon redovnog informisanaja Skupštine  o stanju i mjerama sanacije  u preduzećima  “GRAS” i “Vodovod i kanalizacija”, pred zastupnicima će se naći  Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo kao i Nacrt  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.

U  dnevni red  uvrštena je i  Odluka o proširenju djelatnosti JU “ Bosanski kulturni...

18.10.2019

S obzirom na nagomilane probleme hemodijaliznih pacijenata, Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva KS će u narednom periodu raditi na rješavanju problema ove kategorije.

Hemodijalizni tretman pacijentima se pruža na Klinici za hemodijalizu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu koja više nema prostorne, ni kapacitete opreme za primanje novih uremičnih bolesnika. Klinika u trenutnom kapacitetu radi u četiri smjene.

...
18.10.2019

“Dodijela grant sredstava za subjekte male privrede u 2019. godini urađena je na način koji bi trebao postati referenca i drugima u Bosni i Hercegovini. Intencija nam je prije svega da dodatno motiviramo sve kvalitetne privredne subjekte, organizacije i pojedince u Kantonu Sarajevo da nastave aplicirati na programe poticaja Ministarstva, te da ne budu obeshrabreni neutemeljenim optužbama i insinuacijama s političkom pozadinom, koji se plasiraju javnosti”, poručio je na...

18.10.2019

Radni sastanak predstavnika ministarstava za obrazovanje i rad sa mladima, pedagoških zavoda, te srednjih škola u Bosni i Hercegovini, nevladinih i vladinih organizacija održava se u Sarajevu, u okviru projekta “Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima osporavanjem rodnih stereotipa” i projekta "Muškarci i dječaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i prevenciji ekstremizma i nasilјa među mladima na Balkanu". Projekte podržavaju Vlada Švicarske,...

17.10.2019

Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić uručila je danas odluke o dodjeli sredstava predstavnicima 14 udruženja i neprofitnih organizacija u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djeci i omladini do 26. godine života.

...

17.10.2019

Danas je upriličena primopredaja još jednog dijela nove opreme za KJKP Park. U ovo preduzeće stiglo je još 10 novih motornih pila, 12 visokokapacitetnih puhača za prikupljanje lišća, pokošene trave i neugaženog snijega, dvije pokretne radionice alata u vrjednosti 8.000 KM i 10 profesionalnih merdevina za rad na visini od četiri metara.

Radi se o realizaciji Sporazuma o finansijskom ulaganju Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i...

17.10.2019

Vlada KS je na današnjoj 42. redovnoj sjednici dala saglasnost na kapitalni projekt izgradnje tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica za čiju realizaciju je potrebno osigurati procijenjeni iznos od 46 miliona KM. Projekt je usklađen sa Strategijom razvoja KS do 2020. godine, te uvršten u nacrt Programa javnih investicija KS za period 2020 - 2022. godine.

„Projekt je u visokom stepenu spremnosti. Urađena je kompletna projektna dokumentacija i riješeni...

17.10.2019

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo pokrenulo je izradu Zakona o Registru finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo, koji se trenutno nalazi u fazi prednacrta i konsultacija sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave.

Uspostavom Registra finansijskih obaveza u KS, Ministarstvo finansija želi na jednom mjestu imati objedinjene sve finansijske obaveze, ne samo ministarstava, nego svih budžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova, javnih...

17.10.2019

Ugovor o koncesiji za korištenje podzemne vode iz bunara BBD-1 "Betonara Doglodi" potpisan je danas između Vlade Kantona Sarajevo kao koncesora i privrednog društva "TBG BH" d.o.o. Kakanj kao koncesionara.

Uime Vlade KS ugovor je potpisao ministar privrede Haris Bašić sa direktoricom pomenutog privrednog...

17.10.2019

 

Ministar privrede Kantona Sarajevo Haris Bašić boravio je jučer u radnoj posjeti Općini Ilijaš.

U razgovoru sa načelnikom Općine Akifom Fazlićem detaljno su analizirani različiti aspekti već ranije uspostavljene kvalitete saradnje Ministarstva privrede KS i Općine Ilijaš.

Ministar Bašić i načelnik Fazlić su posjetili lokaciju...

16.10.2019

O realizaciji ranije dogovorenih aktivnosti, a u skladu sa donesenim zaključcima bilo riječi na današnjem sastanku Operativnog tima za praćenje realizacije projekta izgradnje Prve transverzale.

Navedeno je kako je u petak objavljen Javni poziv za dionicu Prve transverzale od Tehničke škole do ulice Braće Begić, te je najavljeno da će u roku od deset dana, ukoliko ne bude žalbi započeti rušenje, dok će za 45 dan biti poznati izvođači radova na...