Vlada Kantona Sarajevo

Najave

03.01.2019

Broj: 02-05-30/19

Sarajevo, 03.01.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Prečišćeni tekst i 37/14), člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Drugu vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 03.01.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 15,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za preraspodjelu...


03.01.2019

Obavještavamo Vas da će u /ČETVRTAK/ 03. JANUARA 2019. godine u 11:00 sati direktori Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju KS Selmir Kovač i Mirza Hulusić obići gradilište Prve transferzale na Šipu.

Pomenuta lokacija nalazi se iznad objekta Đulagin dvor /ulica Branilaca Šipa/.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


28.12.2018

Obavještavamo Vas da će u PETAK, 28.12.2018. GODINE U 14:00 SATI biti izvršena primopredaja dvije nove auto cisterne za pitku vodu u krugu ispostave Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo na Stupu, ul. Briješćanka bb.

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, je navedene auto cisterne za pitku vodu kupila i daje ih na korištenje općinama Vogošća i Ilijaš, čime će se znatno poboljšati snabdijevanje građana pitkom vodom na području navedenih općina, posebno u ljetnim mjesecima i situacijama kada voda sa lokalnih vodovoda nije za piće.

S...


26.12.2018

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 26. decembra 2018. godine sa početkom u 16:30 sati održati treća hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

2. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.2019. godine do 31.03. 2019. godine;

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o...


26.12.2018

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 26. decembra 2018. godine sa početkom u 10:00 sati održati  druga radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

 
                                                                  DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2019. godine;

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona...


24.12.2018

Broj: 02-05-40332/18

Sarajevo, 21.12.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

161. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak 24.12.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 145. vanredne i 160...


20.12.2018

Obavještavamo Vas da će se DANAS u /ČETVRTAK/ 20. DECEMBRA 2018. godine u 09:00 sati održati vanredna konferencija za medije na kojoj će se prisutnima obratiti premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj, ministri u Vladi i zastupnici.

 

Konferencija će se održati ispred sale 100 na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


20.12.2018

Broj: 02-05-39942/18 Sarajevo,

18.12.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

160. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 20.12.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 158. i 159. sjednice...


19.12.2018

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 19. decembra 2018. godine sa početkom u 10:00 sati održati prva radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

 

                                                               DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

4. Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona...


17.12.2018

Broj: 02-05-39687/18

Sarajevo, 14.12.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

159. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak 17.12.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 157. sjednice Vlade...


14.12.2018

Obavještavamo Vas da će se SUTRA u /PETAK/ 14. DECEMBRA 2018. godine u 16:30 sati održati konferencija za medije na kojoj će se prisutnima obratiti mandatar Vlade Kantona Sarajevo i predsjedavajući Skupštine Elmedin Konaković.

Konferencija će se održati ispred sale 100 na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


14.12.2018

Obavještavamo Vas da će SUTRA u /PETAK/ 14. DECEMBRA 2018. godine u 13:00 sati ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo održati konferenciju za medije povodom održavanja stručnog skupa o zadrugarstvu, koji će se održati isti dan u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine /ulica Branislava Đurđeva 10/.

Projekt zadrugarstva je izradilo i finansijski podržalo Ministarstvo za boračka pitanja s ciljem bolje implementacije Programa mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u 2018/2019.godini.

Konferencija za medije održat će se u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i...


14.12.2018

Obavještavamo vas da će SUTRA /PETAK/ 14. decembra 2018. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra, na raskršću ulica Gimnazijska i Obala Kulina Bana (ispred Osnovne škole "Safvet beg Bašagić").

Na tom mjestu je prije 25 godina, usljed rasprskavajućeg dejstva granate ispaljene sa agresorskog položaja, smrtno stradalo osam, a teže i lakše ranjeno 10 naših sugrađana.

Ubijeni su: Vildana Avdić, Dina Čomor, Rusmir Čopelj, Azra Hanić, Lejla Jahić, Razija Jahić, Amir Krivić i Dino Šipilović.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.
 


13.12.2018

Broj: 02-05-39401/18

Sarajevo,12.12.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

158. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 13.12.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 156. sjednice Vlade...


12.12.2018

Obavještavamo vas da će se sutra 12. decembra 2018. godine održati 71. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Izjave za medije planirane su u 13:50 sati ispred multimedijalne sale,  u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

                                                                               DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 70. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, održane 01.10.2018. godine;
2. Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;
3. Informativno-radni materijal:
a) Radni materijal Zakona o radu u Kantonu Sarajevo
...


10.12.2018

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

157. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak, 10. decembra 2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Iz nadležnosti Skupštine

1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Pravobranilaštvu Kantona...


06.12.2018

Broj: 02-05-38788/18

Sarajevo, 04.12.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

156. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 06.12.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 143. i 144. vanredne...


05.12.2018

Obavještavamo vas da će se SUTRA /SRIJEDA/ 05. decembra 2018. godine sa početkom u 10:00 sati održati II hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Informacija o stanju zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo;

 

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 


29.11.2018

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

155. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 29.11.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći
 

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 153. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24....


29.11.2018

Obavještavamo vas da će SUTRA /ČETVRTAK/ 29. novembra 2018. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra u ulici Hamdije Kreševljakovića kod broja 47.

Na to mjesto je prije 25 godina pao minobacački projektil kalibra 120 mm od čijeg je eksplozivnog dejstva smrtno stradalo sedam, a teže i lakše ranjeno četvero naših sugrađana.

Projektil je ispaljen sa agresorskih položaja koji su se nalazili na području Hladivoda.

Ubijeni su: Staka Aksentić, Zekerijah Dacić, Ibro i Sead Plakalo, Igbal Redžić, Dženan Smajić i Elvedin Zimić.

Molimo vas da planirate dolazak...