Najave događaja

Delegacija Kantona Sarajevo položit će cvijeće na mjesto masakra kod Osnovne škole "Skender Kulenović" - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će u NEDJELJU 18.06.2017. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na spomen obilježje ispred Osnovne škole "Skender Kulenović" na Dobrinji.

Na to mjesto je prije 22 godine sa agresorskih položaja ispaljena granata od koje je poginulo sedmero, a lakše i teže ranjeno 12 naših sugrađana.

Ubijeni su: Kenan Čizmić,Rešad Imamović, Izet Kadić, Nura Lončar, Safet Lončar, Sulejman Mehmedović i Bahrija Sijerčić.

Dnevni red 86.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-21160/17 Sarajevo,

13.06.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16) S A Z I V A M 86. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 15.06.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red nastavka 85.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Sarajevo, 13.06.2017. godine

PREDMET: Obavijest za nastavak 85. sjednice Vlade Kantona Sarajevo Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 85. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 15.06.2017. godine sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda, i to:

Dnevni red nastavka 84. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-20150/17
Sarajevo, 13.06.2017. godine 

PREDMET: Obavijest za nastavak 84. sjednice Vlade Kantona Sarajevo Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 84. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 15.06.2017. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Vlade:

Delegacija Kantona Sarajevo položit će cvijeće na mjesto masakra - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će u PONEDJELJAK 12.06.2017. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mezarju Budakovići.

Na to mjesto je prije 24 godine sa agresorskih položaja ispaljena granata u vrijeme klanjanja dženaze, od čijeg je rasprskavajućeg dejstva ubijeno 10, a teže i lakše ranjeno troje naših sugrađana.

Izjave premijera Konakovića i ministra Fiše za zainteresirane predstavnike medija o danasnjem Vladinom usvajanju Rješenja o imenovanju privremenog upravitelja u KJKP GRAS - poziv medijima

Obavještavamo vas da će DANAS /ČETVRTAK/ 08. juna 2017. godine sa početkom u 15:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar saobraćaja KS Mujo Fišo dati izjave za zainteresirane predstavnike medija o današnjem Vladinom usvajanju Rješenja o imenovanju privremenog upravitelja u KJKP „GRAS“.

Izjave će biti upriličene ispred sale 100 na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

 

Dnevni red 85. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

Dnevni red 84. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-20150 /17

Sarajevo, 31.05.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M