Najave događaja

Delegacija Kantona Sarajevo položit će cvijeće na mjesnom mezarju u Buljakovom potoku - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će SUTRA /ČETVRTAK/ 28.09.2017. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesnom mezarju u Buljakovom potoku, Općina Novi Grad (u blizini Osnovne škole Umihana Ćuvidina).

Na to mjesto je prije 25 godina sa agresorskih položaja ispaljena granata od čijeg je rasprskavajućeg dejstva poginulo devet a teže i lakše ranjeno 20 naših sugrađana.

Deveta hitna sjednica Skupštine KS povodom vodosnabdijevanja u KS

Obavještavamo Vas da će se u /ČETVRTAK/ 28. SEPTEMBRA 2017. godine sa početkom u 10:00 sati održati Deveta hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

Za ovu sjednicu predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Izvještaj o vodosnabdijevanju Kantona Sarajevo sa predloženim mjerama za rješavanje problema vodosnabdijevanja.

Prezentacija Pravilnika o ishrani djece – učenika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /UTORAK/ 26. SEPTEMBRA 2017. godine u 14:30 sati održati prezentacija Pravilnika o ishrani djece – učenika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo.

Ovom prilikom, prisutnim predstavnicima medija će se obratiti voditeljica Tima za izradu Pravilnika o ishrani Suada Karić i profesor na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Erol Kovačević te ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović.

Premijer Konaković obrati će se medijima povodom aktuelnih dešavanja u KS - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će DANAS /ČETVRTAK/ 21. septembra 2017. godine u 15:00 SATI premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković obratiti se svim zainteresiranim predstavnicima medijima povodom aktuelnih dešavanja u Kantonu Sarajevo.

Obraćanje premijera Konakovića održat će se ispred sale 100, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

Predstavljanje školskih ormarića za učenike prvih razreda osnovnih škola - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /PETAK/ 22. SEPTEMBRA 2017. godine u 11:30 sati održati predstavljanje školskih ormarića za učenike prvih razreda osnovnih škola, njihove funkcije, namjene i razloga za njihovu nabavku.

Ključni razlog kojim je definisano i opredjeljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za nabavku pomenutih ormarića, prije svega, je smanjenje težine školskih torbi, a time i olakšanje prve faze obrazovanja najmlađoj učeničkoj populaciji u Kantonu Sarajevo.

Dnevni red 97. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-28122/17

Sarajevo,19.09.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Dnevni red nastavka 96.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 96. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 21.09.2017. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojoj će se razmatrati sljedeće tačke

Dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Vlade

Dnevni red 96. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)