Najave

04.02.2019

Obavještavamo vas da će u ponedjeljak 04. februara 2019. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra u ulici Oslobodilaca Sarajeva kod broja 8, Općina Novi Grad.

Prije 25 godina, sa agresorskih položaja su ispaljene tri granate od čijih je eksplozivnih dejstava na tom mjestu smrtno stradalo devet, a lakše i teže ranjeno 16 civila.

Ubijeni su: Seida Baličevac, Osman Hebibović, Emin Kolar, Enver Mustagrudić, Muškija Pribinja, Mirsad Spahić, Selima Spahić, Aiša Šito i Jadranka Tendžera.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

Press...


31.01.2019

Obavještavamo Vas da će se SUTRA/ČETVRTAK/ 31. JANUARA 2019. godine u 12:00 sati održati nastavak Konstituirajuće sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

Preostala tačka Dnevnog reda ove sjednice je:

5.Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


29.01.2019

Obavještavamo Vas da će se DANAS /UTORAK/ 29. JANUARA 2019. godine u 14:00 sati održati hitna konferencija za medije na kojoj će se javnosti obratiti premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i predsjedavajući Skupštine Elmedin Konaković povodom podnesene apelacije premijera Federacije Fadila Novalića Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti Nacrta budžeta KS.

Konferencija za medije održat će se ispred sale 100, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo Vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


30.01.2019

Obavještavamo vas da će se u srijedu 30. januara 2019. godine sa početkom u 10:00 sati održati četvrta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2.a Informacija o radu KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo;

2.b Informacija o radu Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za period od 03.10.2018.-31.12.2018. godine sa Izvještajima o radu Skupštine...


28.01.2019

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 28. januara 2019. godine u 11:00 sati ministar privrede Kantona Sarajevo Haris Bašić i direktor ”EYOF 2019“ d.o.o Senahid Godinjak održati press konferenciju povodom priprema i organizacije EYOF-a kao i podrške koju je ovom sportskom olimpijskom festivalu za mlade sportiste pružila Vlada KS.

Press konferencija će se održati ispred sale 100 na prvom spratu zgrade KS.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


25.01.2019

Obavještavamo Vas da će se danas 25. JANUARA 2019. godine u 10:00 sati održati Drugi nastavak Treće radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

Dnevni red:
11.a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu
11.b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2017. godinu
11.c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju...


24.01.2019

Obavještavamo Vas da će SUTRA u /ČETVRTAK/ 24. JANUARA 2019. godine u 10:00 sati održati nastavak Treće radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

Dnevni red:

9.a Izvještaj o poslovanju KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

9.b Izvještaj o poslovanju KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

9.c Izvještaj o poslovanju KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;

9.d Izvještaj o...


23.01.2019

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 23. januara 2019. godine sa početkom u 10:00 sati održati treća radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

                                                                           DNEVNI RED

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo;

3. Nacrt zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i...


22.01.2019

Obavještavamo Vas da će SUTRA u /UTORAK/ 22. JANUARA 2019. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće u ulici Bosanska kod broja 4 (naselje Alipašino polje “C” faza).

Tog dana ubijeni su: Indira Brković, Jasmina Brković, Mirza Dedović, Danijel Jurenić, Nermin Rizvanović i Admir Subašić.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


17.01.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Drugu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 17.01.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Skupštine

1. Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Amel...


16.01.2019

Obavještavamo Vas da će SUTRA /srijeda/ 16. januara 2019. godine u 13:00 sati biti upriličeno potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija djeci boraca - branitelja Bosne i Hercegovine u školskoj 2018/2019. godini od Ministarstva za boračka pitanja KS, putem Fonda "Ikre".

Ugovore će potpisati ministar za boračka pitanja KS Ismir Jusko sa 20 srednjoškolaca i studenata iz Kantona Sarajevo, kao odabranim predstavnicima svih stipendista koji su ostvarili ovo pravo.

Nakon obrade zahtjeva pristiglih po Konkursu za dodjelu stipendija, te proteka žalbenog roka stekli su se uvjeti za potpisivanje...


15.01.2019

Obavještavamo Vas da će SUTRA /UTORAK/ 15. januara 2019. godine u 13:00 sati ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić održati press konferenciju povodom izjašnjavanja roditelja učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo o upotrebi jednog od tri zvanična jezika, kao i problematike izdavanja uvjerenja o postignutom uspjehu na prvom polugodištu.

Press konferencija će se održati ispred sale 100, na prvom spratu zgrade KS.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

 


15.01.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

                                                                          S A Z I V A M

Četvrtu vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak, 15.01. 2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 14:30 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

...

15.01.2019

Obavještavamo Vas da će SUTRA /UTORAK/ 15. januara 2019. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na spomen obilježje u ulici Isevića sokak kod broja 23.

Na to mjesto je prije 26 godina, sa agresorskih položaja, ispaljena granata od koje je poginulo osam, a lakše i teže ranjeno 19 osoba.

Ubijeni su: Ahmet Ahmetspahić, Jasmina Kajanija, Asim Lačević, Azra Lačević, Senad Lagumdžija, Bajro Pinjo, Aferdita Sadikaj i Jasna Šarić.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 

 


10.01.2019

Broj: 02-05-309/19 Sarajevo,

08.01.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Prvu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 10.01.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 161. redovne i Prve i...


03.01.2019

Broj: 02-05-30/19

Sarajevo, 03.01.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Prečišćeni tekst i 37/14), člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Drugu vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 03.01.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 15,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za preraspodjelu...


03.01.2019

Obavještavamo Vas da će u /ČETVRTAK/ 03. JANUARA 2019. godine u 11:00 sati direktori Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju KS Selmir Kovač i Mirza Hulusić obići gradilište Prve transferzale na Šipu.

Pomenuta lokacija nalazi se iznad objekta Đulagin dvor /ulica Branilaca Šipa/.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


28.12.2018

Obavještavamo Vas da će u PETAK, 28.12.2018. GODINE U 14:00 SATI biti izvršena primopredaja dvije nove auto cisterne za pitku vodu u krugu ispostave Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo na Stupu, ul. Briješćanka bb.

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, je navedene auto cisterne za pitku vodu kupila i daje ih na korištenje općinama Vogošća i Ilijaš, čime će se znatno poboljšati snabdijevanje građana pitkom vodom na području navedenih općina, posebno u ljetnim mjesecima i situacijama kada voda sa lokalnih vodovoda nije za piće.

S...


26.12.2018

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 26. decembra 2018. godine sa početkom u 16:30 sati održati treća hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

2. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.2019. godine do 31.03. 2019. godine;

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o...


26.12.2018

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 26. decembra 2018. godine sa početkom u 10:00 sati održati  druga radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

 
                                                                  DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2019. godine;

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona...