Najave događaja

Potpisivanje Memoranduma o saradnji na projektu „Kultura pripada i meni“ između Ministarstva kulture i sporta KS, Udruženja „Život sa Down sindromom FBiH“ i JU Pozorište mladih Sarajevo-poziv medijima

Obavještavamo vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 07. marta 2018. godine u 11:00 sati biti upriličeno potpisivanje Memoranduma o saradnji na projektu „Kultura pripada i meni“ između Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, Udruženja „Život sa Down sindromom FBiH“ i JU Pozorište mladih Sarajevo.

Dnevni red 117. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

            Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

 

117. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak, 05.03.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,00 sati.

 

Dnevni red 116.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-11622/18 Sarajevo,

26.02.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M 116. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu 28.02.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Dnevni red nastavka 115.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-9452/18

Sarajevo, 26.02.2018. godine

PREDMET: Obavijest za nastavak 115. sjednice Vlade Kantona Sarajevo Obavještavamo Vas u skladu sa članom 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16) da će se nastavak 115. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u srijedu, 28.02.2018. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojoj će se razmatrati sljedeće tačke Dnevnog reda, i to:

Dnevni red 115. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

Dnevni red 114. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)