Najave događaja

Dnevni red 111. sjednice Vlade KS

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)

S A Z I V A M

111. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 18.01.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Delegacija Kantona Sarajevo položit će cvijeće na mjesto masakra u ulici Isevića sokak - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će u PONEDJELJAK 15.01.2018. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na spomen obilježje u ulici Isevića sokak kod broja 23.

Na to mjesto je prije 25 godine sa agresorskih položaja ispaljena granata od koje je poginulo osmero, a lakše i teže ranjeno 19 lica.

Ubijeni su: Ahmet Ahmetspahić, Jasmina Kajanija, Asim Lačević, Azra Lačević, Senad Lagumdžija, Bajro Pinjo, Aferdita Sadikaj i Jasna Šarić.

Dnevni red 110. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

Dnevni red 109.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-37183/17

Sarajevo, 28.12.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Ministar Fišo potpisat će ugovore za dodjelu stipendije sa djecom pripadnika boračke populacije - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će SUTRA /ČETVRTAK/ 28. decembra 2017. godine u 10:00 sati ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo potpisati ugovore za dodjelu stipendija sa djecom pripadnika boračke populacije.

Sredstva za dodjelu ovih stipendija dodjeljuje Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo putem Fonda KS za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „IKRE“.

Dnevni red 107.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-36756/17

Sarajevo, 22.12.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16) S A Z I V A M 107. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak, 26.12.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.