Najave

04.02.2018

Obavještavamo Vas da će u NEDJELJU 04.02.2018. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na spomen obilježje u ulici Oslobodilaca Sarajeva kod broja 8.

Prije 24 godine sa agresorskih položaja ispaljene su tri granate, od kojih je jedna pala na asfaltnu pješačku stazu kod javne garaže u pomenutoj ulici, druga iza zgrade i treća je udarila u lijevi gornji ugao prozora stana.

Tada je poginulo devetero, a lakše i teže ranjeno 16 lica.

Ubijeni su: Seida Baličevac,...


02.02.2018

Obavještavamo Vas da će SUTRA /PETAK/ 02. februrara 2018. godine održati sastanak s ciljem pregleda, praćenja i ocjena efekata provedenih mjera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom mjera i aktivnosti unapređenja naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo, koji je izradilo Ministarstvo pravde i uprave KS. U skladu s ovim bit će predočena i informacija o broju novih sudskih predmeta.

Sastanku će prisustvovati predstavnici ovog ministarstva i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, Općinskog suda u Sarajevu,...


31.01.2018

Obavještavamo Vas da će se u /SRIJEDU/ 31. JANUARA 2018. godine sa početkom u 10:00 sati održati 37. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

DNEVNI RED

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. a Informacija privremenog upravitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za...


30.01.2018

Obavještavamo vas da će se u UTORAK 30. januara 2018. godine održati 66. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Izjave za medije planirane su u 14:50 sati  ispred multimedijalne sale, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

 

 

                                                          DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 65. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo, održane 04.12.2017. godine;
2. Nacrt...


26.01.2018

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

...

22.01.2018

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 22. januara 2018. godine u 10:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor KS Saudin Sivro potpisati Kolektivni ugovor između Vlade KS i ovog sindikata.

Potpisivanje će se održati u sali 100, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


22.01.2018

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 22. januara 2018. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra u ulici Bosanska kod broja 4 (naselje Alipašino Polje "C" faza), u znak sjećanja na ubijene sarajevske mališane.

Na to mjesto su, prije 24 godine, pale tri minobacačke granate od čijih je eksplozivnih dejstava smrtno stradalo šestero djece i još šestero ih je ranjeno, dok su se sankali....


19.01.2018

Obavještavamo vas da će sutra /PETAK/ 19. januara 2018. godine u 09:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije KS Mirza Hadžiabdić potpisati Kolektivni ugovor između Vlade i Sindikata policije KS.

Potpisivanje će se održati u kabinetu premijera, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 


19.01.2018

Obavještavamo vas da će sutra /PETAK/ 19. januara 2018. godine u 10:00 sati biti upriličena prezentacija smjernica za izradu nastavnih programa sa ishodima učenja, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Prezentacija će se održati u svečanoj sali na prvom spratu Gimnazije Obala (ul. Obala Kulina bana br.3).

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


18.01.2018

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)

S A Z I V A M

111. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 18.01.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

...


15.01.2018

Obavještavamo Vas da će u PONEDJELJAK 15.01.2018. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na spomen obilježje u ulici Isevića sokak kod broja 23.

Na to mjesto je prije 25 godine sa agresorskih položaja ispaljena granata od koje je poginulo osmero, a lakše i teže ranjeno 19 lica.

Ubijeni su: Ahmet Ahmetspahić, Jasmina Kajanija, Asim Lačević, Azra Lačević, Senad Lagumdžija, Bajro Pinjo, Aferdita Sadikaj i Jasna Šarić.

...

11.01.2018

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

...

11.01.2018

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ...


11.01.2018

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ...


29.12.2017

Broj: 02-05-37183/17

Sarajevo, 28.12.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

109. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak 29.12.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom...


28.12.2017

Broj: 02-05-36756/17

Sarajevo, 27.12.2017. godine

PREDMET:

Obavijest za nastavak 107. sjednice Vlade Kantona Sarajevo Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16) nastavak 107. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 28.12.2017. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojoj će se razmatrati sljedeće tačke Dnevnog reda, i...


28.12.2017

Obavještavamo Vas da će SUTRA /ČETVRTAK/ 28. decembra 2017. godine u 10:00 sati ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo potpisati ugovore za dodjelu stipendija sa djecom pripadnika boračke populacije.

Sredstva za dodjelu ovih stipendija dodjeljuje Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo putem Fonda KS za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „IKRE“.

U školskoj 2017/2018. godini pravo na...


26.12.2017

Broj: 02-05-36756/17

Sarajevo, 22.12.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16) S A Z I V A M 107. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak, 26.12.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za...


20.12.2017

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 20. decembra 2017. godine sa početkom u 09:00 sati održati 36. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo ...


18.12.2017

Obavještavamo Vas da će se u PONEDJELJAK 18.decembra 2017. godine u 12:00 sati u ulici Envera Šehovića br.14 (objekt "Sarajevogas"-a u blizini Hitne pomoći), održati službeno otvaranje Centra za komunalne usluge.

Ovaj centar je projekt Vlade Kantona Sarajevo koji će pružati građanima mogućnost plaćanja komunalnih usluga javnih preduzeća: "Vodovod i kanalizacija", "Toplane", "Rad" i "Sarajevogas" na jednom mjestu.

Otvaranju će prisustvovati premijer Kantona Sarajevo Elmedin...