Najave događaja

Dnevni red nastavka 78. sjednice Vlade KS

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 78. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak, 06.04.2017. godine sa početkom u 10:30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda, i to:

Potpisivanje Sporazuma o saradnji kojim Vlada KS postaje pokrovitelj Međunarodnog sajma energetike ENERGA 2017 - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će sutra u ČETVRTAK 06. APRILA 2017. godine sa početkom u 09:30 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković potpisati Sporazum o saradnji sa predsjednikom uprave "Tuzlanski sajam"d.o.o Tuzla Zlatkom Alidžanovićem. Potpisivanju će prisustvovati i ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić.

U ponedjeljak otvaranje adaptiranih prostorija Novog dispanzerskog centra Otoka JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS

Obavještavamo vas da će u ponedjeljak 03. aprila 2017. godine u 11:00 sati zvanično biti otvorene adaptirane prostorije Novog dispanzerskog centra Otoka JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, smještene u objektu Doma zdravlja Novi Grad (ul. Bulevar Meše Selimovića 12.)

Dnevni red nastavka 76.sjednice Vlade KS

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 76. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 23.03.2017. godine sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Skupštine

Dnevni red 76.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-10908/17 Sarajevo, 14.03.2017. godine Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

76. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 16.03.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,30 sati.