Najave događaja

Dnevni red 70.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-1520/17

Sarajevo, 17.01.2017. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16) S A Z I V A M 70 . sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 19.01.2017. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati.

Dnevni red nastavka 69.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 69. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 19.01.2017. godine sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to;

Iz nadležnosti Skupštine

1. Nacrt zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo Izvjestilac: ministar Vedran Mulabdić

Dnevni red nastavka 66.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 66. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 19.01.2016. godine sa početkom u 10.00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke utvrđenog Dnevnog reda, i to:

Iz nadležnosti Vlade

Prezentacija tri najbolja rada pristigla na konkurs za izradu "Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Spomenički kompleks Tunel D-B"

Obavještavamo vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 18. januara 2017. godine u 10:00 sati u multimedijalnoj sali Fonda memorijala Kantona Sarajevo (Ulica Širokac br. 1) biti upriličena prezentacija tri najbolja rada koja su pristigla na konkurs za izradu "Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Spomenički kompleks Tunel D-B".

Prezentacija je organizovana za predstavnike Kantona Sarajevo, Ministarstva komunikacija i prometa BiH, općina Ilidža i Novi Grad Sarajevo,  te drugih relevantnih institucija.

Delegacija Kantona Sarajevo položit će cvijeće na mjesto masakra u ulici Isevića sokak - poziv za medije

Obavještavamo Vas da će SUTRA u NEDJELJU 15. JANUARA 2017. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće u ulici Isevića sokak kod broja 23.

Na tom mjestu je prije 24 godine u redu za vodu, usljed rasprskavajućeg dejstva tri granate koje su ispaljene sa agresorskog položaja, poginulo osmero naših sugrađana, dok ih je teže i lakše ranjeno 19.

Izložba pristiglih radova na konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Spomeničkog kompleksa Tunela D-B - poziv medijima

Obavještavamo vas da će SUTRA (ČETVRTAK) 12. JANUARA 2017. godine SA POČETKOM U 17:00 SATI biti otvorena izložba pristiglih radova na konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Spomeničkog kompleksa Tunela D-B.

Ovom prilikom bit će uručene i nagrade autorima najboljih konkursnih radova. U isto vrijeme, svi zainteresovani autori imat će mogućnost uvida u dokumentaciju Komisije, odnosno zapisnike o evaluaciji i selekciji pristiglih radova.

Ministar Fišo i direktor Halilović potpisat će pojedinačne Ugovore o stipendiranju sa po pet predstavnika učenika, studenata i djece bez oba roditelja - poziv medijima

Obavještavamo vas da će se SUTRA (SRIJEDA) 28. DECEMBRA 2016. godine U 12:00 SATI ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo i direktor Fonda KS za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „IKRE“ Smajo Halilović potpisati pojedinačne Ugovore o stipendiranju sa po pet predstavnika učenika, studenata i djece bez oba roditelja.

Potpisivanje Sporazuma o visini osnovice za obračun plaće u 2017. godini za djelatnosti srednjeg obrazovanja i ustanove kulture u Kantonu Sarajevo-poziv medijima

Obavještavamo vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 28. DECEMBRA 2016. godine u 09:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković potpisati Sporazum o visini osnovice za obračun plaće u 2017. godini za djelatnosti srednjeg obrazovanja i ustanove kulture u Kantonu Sarajevo sa predsjednikom Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH-Kantonalni odbor KS Farukom Bešlićem.

Potpisivanje Sporazuma održat će se u sali 129, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.