Vlada Kantona Sarajevo

Najave

14.03.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

10. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 14.03.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Šeste i Sedme redovne i 12. i 13. vanredne sjednice Vlade...


13.03.2019

Obavještavamo vas da će /SUTRA /13. marta 2019. godine sa početkom u 10:00 sati Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom organizovati edukaciju za supervizore koja će se održati u sali općine Stari Grad, u ulici Zelenih beretki broj 4.

Povod pomenute edukacije je primjena Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad...


07.03.2019

Broj: 02-05-6330/19

Sarajevo, 05.03.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Devetu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 07.03.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog programa...


06.03.2019

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /SRIJEDA/ 6. MARTA 2019. godine u 10:00 sati u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS održati prezentacija Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 posto ukupnog kapitala.

Prezentacija će se održati u velikoj sali...


06.03.2019

Obavještavamo Vas da će se SUTRA/SRIJEDA/ 6. MARTA 2019. godine u 10:00 sati u organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo održati Javna rasprava o Prijedlogu odluke o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2019. godinu.

Javna rasprava održat će se u prostorijama Federalnog Zavoda za poljoprivredu, u ulici Butmirska cesta broj 40 (velika sala u prizemlju).

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


05.03.2019

Obavještavamo vas da će SUTRA 05. marta 2019. godine u Hotelu Novotel Sarajevo Bristol (Fra Filipa Lastića 2 Sarajevo) biti upriličeno predstavljanje rezultata “Studije o potencijalu korištenja obnovljivih izvora energije u BiH” i “Studije izvodljivosti o proširenju i unapređenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo”.

Obje studije su pripremljene u okviru projekta "Poboljšanje kvalitete zraka u Bosni i Hercegovini kroz promociju obnovljivih izvora energije i poboljšanja daljinskog grijanja", kojeg finansira Ministarstvo zaštite okoliša, kopna i mora Republike Italija, a implementira...


28.02.2019

Obavještavamo vas da će DANAS /ČETVRTAK/ 28. FEBRUARA 2019. godine u 15:00 SATI Vlada Kantona Sarajevo održati press konferenciju o temi “Reagovanje Vlade KS na neprimjerene pritiske u povodu donošenja odluke o ocjeni rada policijskog komesara”.

Press konferencija će se održati ispred sale 100, na prvom spratu zgrade KS.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 


01.03.2019

Obavještavamo vas da će SUTRA /PETAK/ 01. marta 2019. godine na Trgu oslobođenja-Alija Izetbegović, raznovrsnim događajima i aktivnostima, svečano biti obilježen Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u organizaciji Vlade Kantona Sarajevo i Bosanskog kulturnog centra Sarajevo.

Od 13:00 do 15:00 sati, u svečanom dekoru i u prazničnoj atmosferi, svojim nastupima predškolski i školski horovi, mladi plesači i pjevači, folklorni ansambli, uz recitale i video prezentacije, zabavljat će sve koji dođu uveličati ovu prvomartovsku svečanu atmosferu. Uz nastupe na pozornici, na Trgu će biti upriličeni i...


01.03.2019

Obavještavamo Vas da će sutra u PETAK 01. MARTA 2019. godine, povodom obilježavanja 01.marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće i odati počast svim stradalim u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Kako je planirano, delegacija Kantona Sarajevo položit će cvijeće na sljedećim lokacijama:

- u 09:00 sati na mezarju Kovači

- u 09:30 sati na Spomen obilježje "Vječna vatra"

- u 10:00 sati na Spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995.godine

- u 10:15 sati na Spomen obilježje ubijenim policajcima u Velikom parku (preko puta BBI centra...


28.02.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Osmu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 28.02.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 10. i 11. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa...


27.02.2019

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 27. februara 2019. godine sa početkom u 10:00 sati u velikoj sali Općine Centar (ul. Miss Irbi br. 1/I) održati peta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2.a Informacija o radu KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo;

2.b Informacija o radu Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za mjesec januar 2019. godine sa izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća za period 01...


25.02.2019

Obavještavamo Vas da će u PONEDJELJAK 25. FEBRUARA godine s početkom u 11:00 sati ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Ismir Jusko uručiti predugovore za dodjelu stanova pripadnicima boračke populacije.

U skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima za te namjene u 2018. godini i shodno odredbama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, pravo na dodjelu stana u vlasništvo ostvarilo je 30 pripadnika boračke populacije i to: troje djece šehida bez oba roditelja, pet ratnih vojnih invalida, te šest roditelja  i 17 supruga šehida.

Potpisivanje i uručivanje ugovora  održat će se...


21.02.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

                                                                 S A Z I V A M

Sedmu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 21.02.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

...

15.02.2019

Obavještavamo Vas da će se DANAS/PETAK/ 15. FEBRUARA 2019. godine u 09:45 sati održati potpisvanje Memoranduma o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i Vlade Kantona Sarajevo.

Ovaj memorandum će uime Vlade KS potpisati premijer KS Edin Forto sa zamjenikom UNDP-a Sukhrobom Khoshmukhamedovom.

Memorandum će biti potpisan u kabinetu premijera na prvom spratu Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


15.02.2019

Obavještavamo Vas da će se SUTRA/PETAK/ 15. FEBRUARA 2019. godine u 11:20 sati ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić potpisati ugovor o donaciji Roby gusjeničara s direktoricom organizacije Save the Children za sjeverozapadni Balkan Andreeom Žeravčići i direktorima osnovnih škola kojima će biti uručena ova donacija.

Ovi gusjeničari su namijenjeni za savladavanje barijera/stepenica za djecu koja koriste kolica, a ugovor će biti potpisan u Prvoj osnovnoj školi Ilidža, u ulici Mala aleja 15.

Nakon potpisivanja ugovora, u 11:25 sati su planirane izjave za medije...


14.02.2019

Broj: 02-05-3263/19

Sarajevo, 12.02.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Šestu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 14.02.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,30 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Treće i Četvrte...


14.02.2019

Broj: 02-05-3071/19

Sarajevo,

11.02.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Petu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 14.02.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Antikoruptivni sistem Kantona Sarajevo

Izvjestilac: šef...


12.02.2019

Obavještavamo Vas da će danas 12.februara 2019. godine (UTORAK) u 17:30 sati, premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica i policijski komesar Mevludin Halilović održati press konferenciju u povodu uspješno okončane policijske akcije potrage za Edinom Gačićem.

Press konferencija će se održati ispred sale 100 na I spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo Vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


12.02.2019

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /UTORAK/ 12. FEBRUARA 2019. godine s početkom u 10:00 sati održati Program početne radionice u okviru projekta Zeleni akcijski plan Kantona Sarajevo (GCAP).

Planirano je da u 09:45 sati premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ambasador Japana u BiH Hideyuki Sakamoto i predstavnik EBRD-a, ovim povodom održe konferenciju za medije.

Inače, Kanton Sarajevo i EBRD pokrenuli su Zeleni kantonalni akcioni plan (GCAP) s ciljem ažuriranja Kantonalnog plana zaštite okoliša, prema EBRD metodologiji, a kao dio uključivanja Kantona u Zelene gradove EBRD-a. Projekt finansira...


10.02.2019

 

POZIV MEDIJIMA

Obavještavamo vas da će DANAS 10. februara 2019. godine u 12:00 sati biti održana vanredna konferencija za medije Vlade Kantona Sarajevo.

Press konferencija će se održati ispred sale 100 na prvom spratu  zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

Press služba KS