Najave događaja

Dnevni red 93. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

Obilježavanje 25. godišnjice stradanja Sarajlija na mjestu masakra u ulici Halači kod broja 5 na Baščaršiji - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će DANAS (SRIJEDA) 23. AUGUSTA 2017. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjestu masakra u ulici Halači kod broja 5 na Baščaršiji.

Prije 25 godine, sa agresorskih položaja ispaljena je jedna minobacačka granata koja je pala na mjesto gdje se točila voda u ulici Halači kod broja 5, Općina Stari Grad, a na kojem je od posljedica njenog rasprskavajućeg dejstva smrtno stradalo osam, a teže i lakše povrijeđeno troje naših sugrađana.

Potpisivanje sporazuma kojim će se nastaviti kontinuirana zaštita i uređenje riječnih korita rijeka Lepenice i Miljacke - POZIV MEDIJIMA

Obavještavamo Vas da će danas /UTORAK/ 22. AUGUSTA 2017. godine u 11:00 sati ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić sa gradonačelnikom Grada Sarajeva Abdulahom Skakom potpisati Sporazum kojim će se omogućiti čišćenje sprudova u regulisanom koritu rijeke Miljacke i interevencija na njenoj kamenoj obali.

Ovaj sporazum će biti potpisan u Vijećnici.

Dnevni red 92. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

Dnevni red 90. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)

Dnevni red 91. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

 

Potpisivanje Sporazuma o realizaciji Projekta povećanja energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području Općine Ilijaš - poziv medijima

Obavještavamo vas da će SUTRA /PETAK/ 04. AUGUSTA 2017. godine, sa početkom u 10:00 sati, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić potpisati Sporazum o realizaciji Projekta povećanja energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području Kantona Sarajevo u 2017. godini sa načelnikom Općine Ilijaš Akifom Fazlićem i direktorom Kantonalnog stambenog fonda Adnanom Efendićem.