Najave događaja

Obilježavanje 22. godišnjice odbrane Žuči i tužne godišnjice pogibije komandanta Envera Šehovića i njegovih saboraca-poziv medijima

Obavještavamo Vas da će SUTRA /PETAK/ 24. i u PONEDJELJAK 27. JULA 2015. godine, povodom obilježavanja 22. godišnjice odsudne odbrane brda Žuč i tužne 22. godišnjice pogibije legendarnog komandanta Prve motorizovane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Envera Šehovića i njegovih saboraca, Udruženje “Prva slavna – 111. viteška brigada” organizovat će niz prigodnih aktivnosti i događaja.

U utorak peta radna sjednica Skupštine KS-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se SUTRA /utorak/ 21. jula 2015. godine sa početkom u 10:00 sati održati peta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

DNEVNI RED

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

Dnevni red 12.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-20442/15
Sarajevo, 14.07.2015. godine
 
Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)
 
S A Z I V A M
 

Obavještenje o nastavku 11. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14  - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 11. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 09.07.2015. godine sa početkom u 12,30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I.

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

Dnevni red 11. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

11. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 02.07.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 13,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

Obavještenje o nastavku 10. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14  - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 10. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 02.07.2015. godine sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I,  na kojem će se razmatrati  preostale tačke utvrđenog dnevnog reda.

 

P R E M I J E R

Elmedin Konaković

Obavijest o nastavku 10. sjednice Vlade KS

Broj: 02-05-18376/15                                                                                                           

Sarajevo, 24.06.2015. godine

 

O B A V I J E S T

            Obavještavamo Vas da će se nastavak 10. sjednice Vlade Kantona Sarajevo održati u četvrtak, 25.06.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati.