Najave

15.04.2019

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 15. aprila 2019. godine održati tematska sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Tema je “Reprezentativnost socijalnih partnera u cilju vođenja socijalnog dijaloga”.

 

Kako je najavljeno, uvodničarka na tematskoj sjednici biće Susanne M. Nielsen, glavna tehnička savjetnica ILO komponente ESAP projekta (Platforme za zapošljavanje i socijalna pitanja).

 

Izjave za medije planirane su u 14:50 sati ispred multimedijalne sale, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 


11.04.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

15. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 11.04.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 13. redovne i 16. i 17. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo...


10.04.2019

Obavještavamo vas da će SUTRA /srijeda/ 10. aprila 2019. godine sa početkom u 10:00 sati ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo  Damir Filipović i v.d. rezidentni predstavnik  Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP u BiH Sukhrob Khoshmukhamedov  potpisati  Sporazum o povećanju energijske efikasnosti 15 javnih objekata na području Kantona Sarajevo, u sklopu projekta “Zeleni ekonomski razvoj” koji finansira Vlada Švedske.

Planirano je da se medijima obrate  premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministar Damir Filipović, v.d. rezidentni predstavnik...


06.04.2019

Obavještavamo vas da će SUTRA /SUBOTA/ 06. aprila 2019. godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a u organizaciji Prosvjetno – pedagoškog zavoda, održati Naučno savjetovanje “Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda Bosne i Hercegovine u školskom sistemu u BiH” u hotelu Hills (Butmirska cesta 18, Ilidža).

Cilj ovog savjetovanja je naučno rasvjetljavanje pitanja vezanih za nastavni predmet u osnovnim i srednjim školama čiji se sadržaj temelji na izučavanju jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH i književnosti naroda BiH.

Učešće...


05.04.2019

U povodu 100 dana Vlade Kantona Sarajevo u petak, 5.aprila 2019. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Centra za interdiscplinarne studije (CIS-a) u krugu Kampusa Univerziteta u Sarajevu, bit će predstavljeni rezultati ovog saziva Vlade u prva tri mjeseca.

Predstavnicima nevladinog sektora (NVO) i novinarima rezultate će prezentirati premijer Edin Forto i zajedno s ministrima biti na raspolaganju za sva pitanja i sugestije.

Namjera nam je da ovo druženje bude plodna rasprava i prostor predstavnicima civilnog društva i novinarima da budu korektiv i pogonska snaga našega rada.

Molimo...


04.04.2019

Broj: 02-05-14644/19

Sarajevo, 02.04.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

14. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 04.04.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 12. redovne i 15....


29.03.2019

Obavještavamo Vas da će se sutra 29.marta 2019. godine (PETAK) u 16:15 sati održati press konferencija nakon sastanka premijera Kantona Sarajevo Edina Forte i gradonačelnika Grada Banja Luke Igora Radojičića.

Premijer Forto i gradonačelnik Radojičić predstavit će novinarima ciljeve buduće saradnje.

Press konferencija će se održati ispred sale 100 na I spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo Vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


28.03.2019

Obavještavamo vas da će se DANAS /ČETVRTAK/ 28. marta 2019. godine u 12:00 sati održati press konferencija na kojoj će premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i predstavnici Udruženja poslodavaca KS predstaviti zajedničke mjere unapređenja poslovnog ambijenta u Kantonu Sarajevo.

Press konferencija će se održati ispred sale 100 na prvom spratu zgrade Kantona.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 


28.03.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

13. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 28.03.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 14:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Devete, 10., 11. i 14. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo...


28.03.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

12. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 28.03.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Iz nadležnosti Vlade
    
1. Inicijative Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, i to:
-...


27.03.2019

Obavještavamo vas da će se SUTRA /SRIJEDA/ 27. marta 2019. godine u 11:00 sati održati press konferencija na kojoj će premijer KS Edin Forto, ministar finansija Amel Kovačević, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Damir Filipović i predstavnik UNDP-a Edis Arifagić predstaviti projekte utopljavanja objekata 15 javnih ustanova u Kantonu Sarajevo, projekt “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta”, te nastavak projekta izgradnje zgrade Akademije scenskih umjetnosti.

Press konferencija će se održati ispred sale 100 na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

 

Molimo vas da...


26.03.2019

Obavještavamo vas da će se u UTORAK 26. marta 2019. godine sa početkom u 10:00 sati u velikoj sali Općine Centar (ul. Miss Irbi br. 1/I) održati šesta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

DNEVNI RED:

1.Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2.a)Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za period 01.01. do 01.02.2019. godine;

2.b)Informacija o radu Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija”d.o.o Sarajevo za mjesec februar 2019.godine...


22.03.2019

Obavještavamo Vas da će sutra u PETAK 22. MARTA 2019. godine sa početkom u 10:00 sati premijer Kantona Sarajevo Edin Forto potpisati Sporazum o saradnji sa predsjednikom uprave "Tuzlanski sajam"d.o.o Tuzla Zlatkom Alidžanovićem. Potpisivanju će prisustvovati i ministar privrede Kantona Sarajevo Haris Bašić.

Ovo je IX po redu, Međunarodni sajam i konferencija energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije.

ENERGA, sa svojim konferencijskim sadržajima, održat će se od 11. do 13. juna 2019. godine u Sarajevu, u Centru Skenderija.

Potpisavanje Sporazuma će se održati u multimedijalnoj...


21.03.2019

Broj: 02-05-10571/19

Sarajevo, 18.03.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

11. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 21.03.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Osme redovne sjednica...


15.03.2019

Obavještavamo Vas da će se danas 15.marta 2019. godine (PETAK) u 11:00 sati, u povodu proglašene epidemije morbila na području Kantona Sarajevo, održati press konferencija na kojoj će se javnosti obratiti ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Amela Sofić, ministrica za obrazovanje, nauku i mlade KS Zineta Bogunić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Aida Pilav i šef Epidemiologije u Zavodu za javno zdravstvo Aida Pitić.

Press konferencija će se održati ispred sale 100 na I spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo Vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 


14.03.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

10. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 14.03.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Šeste i Sedme redovne i 12. i 13. vanredne sjednice Vlade...


13.03.2019

Obavještavamo vas da će /SUTRA /13. marta 2019. godine sa početkom u 10:00 sati Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom organizovati edukaciju za supervizore koja će se održati u sali općine Stari Grad, u ulici Zelenih beretki broj 4.

Povod pomenute edukacije je primjena Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad...


07.03.2019

Broj: 02-05-6330/19

Sarajevo, 05.03.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Devetu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 07.03.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog programa...


06.03.2019

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /SRIJEDA/ 6. MARTA 2019. godine u 10:00 sati u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS održati prezentacija Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 posto ukupnog kapitala.

Prezentacija će se održati u velikoj sali...


06.03.2019

Obavještavamo Vas da će se SUTRA/SRIJEDA/ 6. MARTA 2019. godine u 10:00 sati u organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo održati Javna rasprava o Prijedlogu odluke o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2019. godinu.

Javna rasprava održat će se u prostorijama Federalnog Zavoda za poljoprivredu, u ulici Butmirska cesta broj 40 (velika sala u prizemlju).

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.