Najave događaja

Premijer Konaković i predsjednik Sindikata Sivro potpisat će Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u KS - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će SUTRA /ČETVRTAK/ 24. NOVEMBRA 2016. godine u 14:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković potpisati Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo sa predsjednikom Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor KS Saudinom Sivrom.

Potpisivanje će se održati u sali 100, na prvom na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Dnevni red 64.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-33274/16

Sarajevo, 21.11.2016. godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

64. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu 23.11.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,30 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

U srijedu sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća - poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se sutra /SRIJEDA/ 23. novembra 2016. godine u 14:00 sati održati 57. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

                                                                        

                                                                                                          DNEVNI RED:

Okrugli sto o temi “Masovna stradanja civila u Sarajevu, masakri i priče civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo, 1992-1995”-poziv medijima

Obavještavamo vas da će se SUTRA /utorak/ 22. novembra 2016. godine sa početkom u 12:00 sati održati okrugli sto o temi “Masovna stradanja civila u Sarajevu, masakri i priče civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo, 1992-1995”, u organizaciji Udruženja za zaštitu istorijskih vrijednosti "Haber" i pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Okrugli sto će se održati u Domu oružanih snaga BiH (Zelenih beretki br. 2, Sarajevo).

Aktivi direktora: Analiza uspjeha u učenju i vladanju učenika redovnih osnovnih, osnovnih muzičkih i baletskih i specijalnih osnovnih i srednjih škola na kraju 2015/2016.godine - poziv za medije

Obavještavamo Vas da će SUTRA u UTORAK 22. NOVEMBRA 2016. godine u 11:00 sati održati Aktiv direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo, a u SRIJEDU 23. NOVEMBRA u 11:00 sati Aktiv direktora srednjih škola na kojem će biti prezentirana Analiza uspjeha u učenju i vladanju učenika redovnih osnovnih, osnovnih muzičkih i baletskih i specijalnih osnovnih i srednjih i redovnih srednjih škola na kraju 2015/2016.godine.

 

Premijer Konaković i ministar Nenadić održat će sastanak povodom organizacije lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo

Obavještavamo Vas da će SUTRA u PETAK 18. NOVEMBRA 2016. godine u 09:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar pravde i uprave Mario Nenadić održati konsultativni sastanak o organizaciji lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo s akcentom na organizaciju Grada Sarajeva i predstojećih aktivnosti na pripremi Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o imovini KS.