Najave događaja

Dnevni red 123. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-20278/18

Sarajevo, 24.04.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)

S A Z I V A M

123. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 26.04.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Dnevni red 120. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-20048/18 Sarajevo,

23.04.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)

S A Z I V A M

41.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo s dnevnim redom - poziv medijima

POZIV MEDIJIMA

Obavještavamo Vas da će se u /UTORAK/ 24. APRILA 2018. godine sa početkom u 10:00 sati održati 41. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

DNEVNI RED

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

Dnevni red 122.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-19440/18 Sarajevo, 17.04.2018. godine Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

122. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 19.04.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Povodom Dana Armije RBiH održat će se svečana Akademija - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će se u NEDJELJU 15.04.2018. godine u 12:00 sati u organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo održati svečana Akademija povodom Dana Armije RBiH.

Ova akademija će se održati u prostorijama "Izvor Bosne" na Ilidži.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

Dnevni red 120. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-17968/18 Sarajevo,

10.04.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M