Najave događaja

Dnevni red 67. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)
 

                                                                                                                S A Z I V A M

Delegacija Kantona Sarajevo položit će cvijeće na mjesto masakra ispred Osnovne škole "Safet beg Bašagić" - poziv za medije

Obavještavamo Vas da će u SRIJEDU 14. DECEMBRA 2016. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na raskršću ulica Gimnazijska i Obala Kulina Bana (ispred Osnovne škole "Safet beg Bašagić").

Na tom mjestu je prije 23 godine, usljed rasprskavajućeg dejstva granate ispaljene sa agresorskog položaja, ubijeno osam, a teže i lakše ranjeno 10 naših sugrađana.

Tog dana ubijeni su: Vildana Avdić, Dina Čomor, Rusmir Čopelj, Azra Hanić, Lejla Jahić, Razija Jahić, Amir Krivić i Dino Šipilović.

Press konferencija povodom prezentacije rezultata učešća učenika u "Satu kodiranja"

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK  12. decembra 2016. godine u 12:00 sati održati press konferencija na kojoj će biti predstavljeni rezultati ovogodišnjeg učešća učenika iz Kantona Sarajevo i BIH u najvećem edukativnom događaju u svijetu pod nazivom "Sat kodiranja", koji se održava u okviru Sedmice informatičke edukacije od  5. do 11. decembra 2016. godine.

Svečanost i dodjela poklona istaknutim učenicima svih škola Kantona Sarajevo

Obavještavamo vas da će SUTRA /PETAK/ 09. decembra 2016. godine u 10:00 sati, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo biti upriličena svečanost na kojoj će resorni ministar Elvir Kazazović uručiti prigodne poklone učenicima svih škola Kantona Sarajevo koji su se istakli svojim zalaganjima u nastavnim i vannastavnim aktivnostima, promociji škola kao i kroz realizaciju različitih projekata.

Dnevni red 66.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-34500/16 Sarajevo,

06.12.2016. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

66. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 08.12.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Radni sastanak Vlade i privrednika Kantona Sarajevo o realizaciji mjera za poboljšanje poslovnog ambijenta- poziv medijima

Obavještavamo vas da će SUTRA 06. decembra 2016. godine sa početkom u 10:30 sati, u hotelu Bristol (sala Banja Luka) biti održan drugi radno – konsultativni sastanak premijera KS Elmedina Konakovića, članova Vlade Kantona Sarajevo i privrednika Kantona Sarajevo o temi "Prezentacija ostvarenih rezultata u protekolm kvartalu i definiranje novih prilika/koraka za poboljšanje uvjeta poslovanja u KS" koji se realizira u okviru projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH.

Primopredaja ultrazvučnog aparata u JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo - poziv medijima

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 05. decembra 2016. godine u 11:00 sati u prostorijama JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, lokalitet Hadžići (ulica Anđelka Lažetića broj 2), biti upriličena primopredaja ultrazvučnog aparata, u okviru projekta opremanja ove ustanove. Sredstva za nabavku ultrazvučnog aparata obezbijedila je Ambasada Japana u BiH.

U ponedjeljak 23. radna sjednica Skupštine KS - poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo Vas da će se u PONEDJELJAK 05. decembra 2016. godine sa početkom u 10:00 sati održati 23. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.  Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.
 

                                                                                              DNEVNI RED: