Najave

15.03.2019

Obavještavamo Vas da će se danas 15.marta 2019. godine (PETAK) u 11:00 sati, u povodu proglašene epidemije morbila na području Kantona Sarajevo, održati press konferencija na kojoj će se javnosti obratiti ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Amela Sofić, ministrica za obrazovanje, nauku i mlade KS Zineta Bogunić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Aida Pilav i šef Epidemiologije u Zavodu za javno zdravstvo Aida Pitić.

Press konferencija će se održati ispred sale 100 na I spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo Vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 


14.03.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

10. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 14.03.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Šeste i Sedme redovne i 12. i 13. vanredne sjednice Vlade...


13.03.2019

Obavještavamo vas da će /SUTRA /13. marta 2019. godine sa početkom u 10:00 sati Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom organizovati edukaciju za supervizore koja će se održati u sali općine Stari Grad, u ulici Zelenih beretki broj 4.

Povod pomenute edukacije je primjena Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad...


07.03.2019

Broj: 02-05-6330/19

Sarajevo, 05.03.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Devetu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 07.03.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Prijedlog programa...


06.03.2019

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /SRIJEDA/ 6. MARTA 2019. godine u 10:00 sati u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS održati prezentacija Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 posto ukupnog kapitala.

Prezentacija će se održati u velikoj sali...


06.03.2019

Obavještavamo Vas da će se SUTRA/SRIJEDA/ 6. MARTA 2019. godine u 10:00 sati u organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo održati Javna rasprava o Prijedlogu odluke o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2019. godinu.

Javna rasprava održat će se u prostorijama Federalnog Zavoda za poljoprivredu, u ulici Butmirska cesta broj 40 (velika sala u prizemlju).

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


05.03.2019

Obavještavamo vas da će SUTRA 05. marta 2019. godine u Hotelu Novotel Sarajevo Bristol (Fra Filipa Lastića 2 Sarajevo) biti upriličeno predstavljanje rezultata “Studije o potencijalu korištenja obnovljivih izvora energije u BiH” i “Studije izvodljivosti o proširenju i unapređenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo”.

Obje studije su pripremljene u okviru projekta "Poboljšanje kvalitete zraka u Bosni i Hercegovini kroz promociju obnovljivih izvora energije i poboljšanja daljinskog grijanja", kojeg finansira Ministarstvo zaštite okoliša, kopna i mora Republike Italija, a implementira...


28.02.2019

Obavještavamo vas da će DANAS /ČETVRTAK/ 28. FEBRUARA 2019. godine u 15:00 SATI Vlada Kantona Sarajevo održati press konferenciju o temi “Reagovanje Vlade KS na neprimjerene pritiske u povodu donošenja odluke o ocjeni rada policijskog komesara”.

Press konferencija će se održati ispred sale 100, na prvom spratu zgrade KS.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 


01.03.2019

Obavještavamo vas da će SUTRA /PETAK/ 01. marta 2019. godine na Trgu oslobođenja-Alija Izetbegović, raznovrsnim događajima i aktivnostima, svečano biti obilježen Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u organizaciji Vlade Kantona Sarajevo i Bosanskog kulturnog centra Sarajevo.

Od 13:00 do 15:00 sati, u svečanom dekoru i u prazničnoj atmosferi, svojim nastupima predškolski i školski horovi, mladi plesači i pjevači, folklorni ansambli, uz recitale i video prezentacije, zabavljat će sve koji dođu uveličati ovu prvomartovsku svečanu atmosferu. Uz nastupe na pozornici, na Trgu će biti upriličeni i...


01.03.2019

Obavještavamo Vas da će sutra u PETAK 01. MARTA 2019. godine, povodom obilježavanja 01.marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće i odati počast svim stradalim u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Kako je planirano, delegacija Kantona Sarajevo položit će cvijeće na sljedećim lokacijama:

- u 09:00 sati na mezarju Kovači

- u 09:30 sati na Spomen obilježje "Vječna vatra"

- u 10:00 sati na Spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995.godine

- u 10:15 sati na Spomen obilježje ubijenim policajcima u Velikom parku (preko puta BBI centra...


28.02.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Osmu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 28.02.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 10. i 11. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa...


27.02.2019

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 27. februara 2019. godine sa početkom u 10:00 sati u velikoj sali Općine Centar (ul. Miss Irbi br. 1/I) održati peta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2.a Informacija o radu KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo;

2.b Informacija o radu Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za mjesec januar 2019. godine sa izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća za period 01...


25.02.2019

Obavještavamo Vas da će u PONEDJELJAK 25. FEBRUARA godine s početkom u 11:00 sati ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Ismir Jusko uručiti predugovore za dodjelu stanova pripadnicima boračke populacije.

U skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima za te namjene u 2018. godini i shodno odredbama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, pravo na dodjelu stana u vlasništvo ostvarilo je 30 pripadnika boračke populacije i to: troje djece šehida bez oba roditelja, pet ratnih vojnih invalida, te šest roditelja  i 17 supruga šehida.

Potpisivanje i uručivanje ugovora  održat će se...


21.02.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

                                                                 S A Z I V A M

Sedmu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 21.02.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

...

15.02.2019

Obavještavamo Vas da će se DANAS/PETAK/ 15. FEBRUARA 2019. godine u 09:45 sati održati potpisvanje Memoranduma o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i Vlade Kantona Sarajevo.

Ovaj memorandum će uime Vlade KS potpisati premijer KS Edin Forto sa zamjenikom UNDP-a Sukhrobom Khoshmukhamedovom.

Memorandum će biti potpisan u kabinetu premijera na prvom spratu Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


15.02.2019

Obavještavamo Vas da će se SUTRA/PETAK/ 15. FEBRUARA 2019. godine u 11:20 sati ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić potpisati ugovor o donaciji Roby gusjeničara s direktoricom organizacije Save the Children za sjeverozapadni Balkan Andreeom Žeravčići i direktorima osnovnih škola kojima će biti uručena ova donacija.

Ovi gusjeničari su namijenjeni za savladavanje barijera/stepenica za djecu koja koriste kolica, a ugovor će biti potpisan u Prvoj osnovnoj školi Ilidža, u ulici Mala aleja 15.

Nakon potpisivanja ugovora, u 11:25 sati su planirane izjave za medije...


14.02.2019

Broj: 02-05-3263/19

Sarajevo, 12.02.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Šestu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 14.02.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,30 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Treće i Četvrte...


14.02.2019

Broj: 02-05-3071/19

Sarajevo,

11.02.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Petu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 14.02.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Antikoruptivni sistem Kantona Sarajevo

Izvjestilac: šef...


12.02.2019

Obavještavamo Vas da će danas 12.februara 2019. godine (UTORAK) u 17:30 sati, premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica i policijski komesar Mevludin Halilović održati press konferenciju u povodu uspješno okončane policijske akcije potrage za Edinom Gačićem.

Press konferencija će se održati ispred sale 100 na I spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo Vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


12.02.2019

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /UTORAK/ 12. FEBRUARA 2019. godine s početkom u 10:00 sati održati Program početne radionice u okviru projekta Zeleni akcijski plan Kantona Sarajevo (GCAP).

Planirano je da u 09:45 sati premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ambasador Japana u BiH Hideyuki Sakamoto i predstavnik EBRD-a, ovim povodom održe konferenciju za medije.

Inače, Kanton Sarajevo i EBRD pokrenuli su Zeleni kantonalni akcioni plan (GCAP) s ciljem ažuriranja Kantonalnog plana zaštite okoliša, prema EBRD metodologiji, a kao dio uključivanja Kantona u Zelene gradove EBRD-a. Projekt finansira...