Najave događaja

Ministar Fišo i direktor Halilović potpisat će pojedinačne Ugovore o stipendiranju sa po pet predstavnika učenika, studenata i djece bez oba roditelja - poziv medijima

Obavještavamo vas da će se SUTRA (SRIJEDA) 28. DECEMBRA 2016. godine U 12:00 SATI ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo i direktor Fonda KS za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „IKRE“ Smajo Halilović potpisati pojedinačne Ugovore o stipendiranju sa po pet predstavnika učenika, studenata i djece bez oba roditelja.

Potpisivanje Sporazuma o visini osnovice za obračun plaće u 2017. godini za djelatnosti srednjeg obrazovanja i ustanove kulture u Kantonu Sarajevo-poziv medijima

Obavještavamo vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 28. DECEMBRA 2016. godine u 09:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković potpisati Sporazum o visini osnovice za obračun plaće u 2017. godini za djelatnosti srednjeg obrazovanja i ustanove kulture u Kantonu Sarajevo sa predsjednikom Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH-Kantonalni odbor KS Farukom Bešlićem.

Potpisivanje Sporazuma održat će se u sali 129, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Potpisivanje Projektnog zadatka za izradu idejnog arhitektonskog i saobraćajnog rješenja i izvedbenih projekata svih faza objekta javne podzemne garaže G3 u ulici Kolodvorska u Novom Sarajevu-poziv medijima

Obavještavamo Vas da će SUTRA /PETAK/ 23. DECEMBRA 2016. godine u 10:30 sati ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Mujo Fišo, načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i direktorica Zavoda za izgradnju KS Ljiljana Pelidija potpisati Projektni zadatak za izradu idejnog arhitektonskog i saobraćajnog rješenja i izvedbenih projekata svih faza objekta javne podzemne garaže G3 u ulici Kolodvorska u Novom Sarajevu.

Okrugli sto o temi „Ratno novinarstvo: Uloga medija i medijskih radnika u odbrani BiH“ - poziv medijima

Obavještavamo vas da će se SUTRA (ČETVRTAK) 22. DECEMBRA 2016. godine SA POČETKOM U 09:30 SATI održati Okrugli sto o temi „Ratno novinarstvo: Uloga medija i medijskih radnika u odbrani BiH“ u multimedijalnoj sali Fonda memorijala, ulica Širokac 22, naselje Kovači. Organizatori ovog okruglog stola su Udruženje/udruga „BH novinari“ i Fonda memorijala, a organizira se kao posljednja ovogodišnja aktivnost u okviru manifestacije „Odbrana BiH - Igman 2016“.

Dnevni red 68.sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 02-05-35643/16

Sarajevo, 19.12.2016. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

68. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu, 21.12.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,00 sati.

Potpisivanje Ugovora o finansiranju sa pet privrednih subjekata koji djeluju na području Kantona Sarajevo - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će SUTRA u SRIJEDU 21. DECEMBRA 2016. godine u 13:30 sati , u organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, direktor sektora za pravna lica Bosna Bank International Edin Brkić potpisati Ugovor o finansiranju sa pet privrednih subjekata koji djeluju na području Kantona Sarajevo: Bloc d.o.o. Sarajevo, Sikra d.o.o. Sarajevo, MDG International d.o.o., Mostarlić d.o.o. Sarajevo i Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum". Potpisivanju će prisustvovat ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić.