Najave

22.01.2019

Obavještavamo Vas da će SUTRA u /UTORAK/ 22. JANUARA 2019. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće u ulici Bosanska kod broja 4 (naselje Alipašino polje “C” faza).

Tog dana ubijeni su: Indira Brković, Jasmina Brković, Mirza Dedović, Danijel Jurenić, Nermin Rizvanović i Admir Subašić.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


17.01.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Drugu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 17.01.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Skupštine

1. Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu Izvjestilac: ministar Amel...


16.01.2019

Obavještavamo Vas da će SUTRA /srijeda/ 16. januara 2019. godine u 13:00 sati biti upriličeno potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija djeci boraca - branitelja Bosne i Hercegovine u školskoj 2018/2019. godini od Ministarstva za boračka pitanja KS, putem Fonda "Ikre".

Ugovore će potpisati ministar za boračka pitanja KS Ismir Jusko sa 20 srednjoškolaca i studenata iz Kantona Sarajevo, kao odabranim predstavnicima svih stipendista koji su ostvarili ovo pravo.

Nakon obrade zahtjeva pristiglih po Konkursu za dodjelu stipendija, te proteka žalbenog roka stekli su se uvjeti za potpisivanje...


15.01.2019

Obavještavamo Vas da će SUTRA /UTORAK/ 15. januara 2019. godine u 13:00 sati ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić održati press konferenciju povodom izjašnjavanja roditelja učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo o upotrebi jednog od tri zvanična jezika, kao i problematike izdavanja uvjerenja o postignutom uspjehu na prvom polugodištu.

Press konferencija će se održati ispred sale 100, na prvom spratu zgrade KS.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

 


15.01.2019

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

                                                                          S A Z I V A M

Četvrtu vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak, 15.01. 2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 14:30 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

...

15.01.2019

Obavještavamo Vas da će SUTRA /UTORAK/ 15. januara 2019. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na spomen obilježje u ulici Isevića sokak kod broja 23.

Na to mjesto je prije 26 godina, sa agresorskih položaja, ispaljena granata od koje je poginulo osam, a lakše i teže ranjeno 19 osoba.

Ubijeni su: Ahmet Ahmetspahić, Jasmina Kajanija, Asim Lačević, Azra Lačević, Senad Lagumdžija, Bajro Pinjo, Aferdita Sadikaj i Jasna Šarić.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 

 


10.01.2019

Broj: 02-05-309/19 Sarajevo,

08.01.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Prvu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 10.01.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 161. redovne i Prve i...


03.01.2019

Broj: 02-05-30/19

Sarajevo, 03.01.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Prečišćeni tekst i 37/14), člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

Drugu vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 03.01.2019. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 15,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za preraspodjelu...


03.01.2019

Obavještavamo Vas da će u /ČETVRTAK/ 03. JANUARA 2019. godine u 11:00 sati direktori Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju KS Selmir Kovač i Mirza Hulusić obići gradilište Prve transferzale na Šipu.

Pomenuta lokacija nalazi se iznad objekta Đulagin dvor /ulica Branilaca Šipa/.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


28.12.2018

Obavještavamo Vas da će u PETAK, 28.12.2018. GODINE U 14:00 SATI biti izvršena primopredaja dvije nove auto cisterne za pitku vodu u krugu ispostave Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo na Stupu, ul. Briješćanka bb.

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, je navedene auto cisterne za pitku vodu kupila i daje ih na korištenje općinama Vogošća i Ilijaš, čime će se znatno poboljšati snabdijevanje građana pitkom vodom na području navedenih općina, posebno u ljetnim mjesecima i situacijama kada voda sa lokalnih vodovoda nije za piće.

S...


26.12.2018

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 26. decembra 2018. godine sa početkom u 16:30 sati održati treća hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

2. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.2019. godine do 31.03. 2019. godine;

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o...


26.12.2018

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 26. decembra 2018. godine sa početkom u 10:00 sati održati  druga radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

 
                                                                  DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2019. godine;

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona...


24.12.2018

Broj: 02-05-40332/18

Sarajevo, 21.12.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

161. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak 24.12.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 145. vanredne i 160...


20.12.2018

Obavještavamo Vas da će se DANAS u /ČETVRTAK/ 20. DECEMBRA 2018. godine u 09:00 sati održati vanredna konferencija za medije na kojoj će se prisutnima obratiti premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj, ministri u Vladi i zastupnici.

 

Konferencija će se održati ispred sale 100 na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


20.12.2018

Broj: 02-05-39942/18 Sarajevo,

18.12.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

160. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 20.12.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 158. i 159. sjednice...


19.12.2018

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 19. decembra 2018. godine sa početkom u 10:00 sati održati prva radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

 

                                                               DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;

4. Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona...


17.12.2018

Broj: 02-05-39687/18

Sarajevo, 14.12.2018. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

159. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak 17.12.2018. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 157. sjednice Vlade...


14.12.2018

Obavještavamo Vas da će se SUTRA u /PETAK/ 14. DECEMBRA 2018. godine u 16:30 sati održati konferencija za medije na kojoj će se prisutnima obratiti mandatar Vlade Kantona Sarajevo i predsjedavajući Skupštine Elmedin Konaković.

Konferencija će se održati ispred sale 100 na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


14.12.2018

Obavještavamo Vas da će SUTRA u /PETAK/ 14. DECEMBRA 2018. godine u 13:00 sati ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo održati konferenciju za medije povodom održavanja stručnog skupa o zadrugarstvu, koji će se održati isti dan u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine /ulica Branislava Đurđeva 10/.

Projekt zadrugarstva je izradilo i finansijski podržalo Ministarstvo za boračka pitanja s ciljem bolje implementacije Programa mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u 2018/2019.godini.

Konferencija za medije održat će se u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i...


14.12.2018

Obavještavamo vas da će SUTRA /PETAK/ 14. decembra 2018. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra, na raskršću ulica Gimnazijska i Obala Kulina Bana (ispred Osnovne škole "Safvet beg Bašagić").

Na tom mjestu je prije 25 godina, usljed rasprskavajućeg dejstva granate ispaljene sa agresorskog položaja, smrtno stradalo osam, a teže i lakše ranjeno 10 naših sugrađana.

Ubijeni su: Vildana Avdić, Dina Čomor, Rusmir Čopelj, Azra Hanić, Lejla Jahić, Razija Jahić, Amir Krivić i Dino Šipilović.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.