Vlada Kantona Sarajevo

Najave

02.04.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

Treću sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 02.04.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Prve redovne, Prve vanredne i Druge redovne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u...


31.03.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 -  Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), člana 18. stav 2.  i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

                                                                                                                                  S A Z I V A M

Prvu vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak, 31.03.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/I sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu...


30.03.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

Drugu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak, 30.03.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Razmatranje amandmana klubova zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo i izvještaja komisija Skupštine Kantona...

31.03.2015

            Obavještavamo vas da će se u UTORAK 31. marta 2015. godine sa početkom u 10:00 sati održati Treća hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.  Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/ .

 

 

DNEVNI RED SJEDNICE:

 

1. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu (hitni postupak);

2. Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu (hitni postupak);

3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju (hitni...


26.03.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

S A Z I V A M

Prvu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 26.03.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                                                                               D N E V N I   R E D

...


25.03.2015

Obavještavamo Vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 25.MARTA 2015. godine u 12:00 sati predstavnici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo uručiti elektromotorna invalidska kolica za članove Udruženja ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo.

Pomenuta podjela održat će se u službenim prostorijama Udruženja ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo, u ulici Grbavička br. 8.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 

 

 


23.03.2015

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 23. marta 2015. godine u 09:00 sati u Domu mladih Skenderija biti upriličena press prezentacija aktivnosti Ministarstva privrede Kantona Sarajevo u 2014. godini.

Novinarima će se obratiti ministar Emir Hrenovica i pomoćinici u resornom ministarstvu, a svoj dolazak na press konferenciju su najavili i uposlenici kantonalnih javnih preduzeća Centar "Skenderija", "Butmir","Veterinarska stanica", "Sarajevošume", kao i preduzeća"Bags-Energotehnika" i "Hidrogradnja" koji će se ovom prilikom osvrnuti na saradnju sa resornim ministrom Hrenovicom.


21.03.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

90. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u subotu, 21.03.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

  1. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu (hitni postupak)

    Izvjestilac: ministar Muhamed Kozadra

  2. Prijedlog...


23.03.2015

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK 23. marta 2015. godine sa početkom u 10:00 sati održati Prva radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.  Materijal za sjednicu (snimljen na DVD-u) možete preuzeti u zgradi Kantona Sarajevo, Press služba, kancelarija broj 108.

 

 

DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Zastupnička pitanja i inicijative;

2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo;

3. Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;

...


20.03.2015

Obavještavamo vas da će sutra /petak/ 20. marta 2015. godine u 10:00 sati ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Faid Hećo održati press konferenciju. Kako je najavljeno, povod press konferencije je Izvještaj o radu Ministarstva za boračka pitanja KS u proteklom periodu.

Press konferencija će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

 

            Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 


17.03.2015 do 18.03.2015

Obavještavamo vas da će se SUTRA /utorak/ 17. marta 2015. godine sa početkom u 11:00 sati održati Aktiv direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo, te da će se 18. marta 2015. godine u 11:00 sati održati Aktiv direktora srednjih škola KS, u organizaciji Prosvjetno-pedagoškog zavoda  KS. 

Kako je najavljeno, tom prilikom će biti prezentirani izvještaji o uspjehu učenika u učenju i vladanju na prvom polugodištu školske 2014./2015. godine, a nakon toga će biti upriličeni diskusija i prijedlozi za poboljšanje kvaliteta odgojno-obrazovanog rada.

Aktivi direktora osnovnih i srednjih škola će se...


12.03.2015

Obavještavamo vas da će se SUTRA /četvrtak/ 12. marta 2015. godine u 11:00 sati, u organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, održati press konferencija nakon sastanka na kojem će biti riječi o uspostavljanju socijalnog dijaloga između Sindikata i Uprave KJP „ZOI'84“.

Press konferencija će se održati u multimedijalnoj sali u prizemlju zgrade KS.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

 


03.03.2015

U povodu obilježavanja 01. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, obavještavamo Vas da će U NEDJELJU 01. marta 2015. godine delegacije državnog, federalnog, kantonalnog, gradskog nivoa vlasti, te boračkih udruženja i nevladinih organizacija položiti cvijeće prema sljedećem planiranom programu:

 

- u 09:00 sati polaganje cvijeća na Spomen obilježje „Vječna vatra”,

- u 09:30 sati polaganje cvijeća na mezarju „Kovači”,

- u 10:00 sati polaganje cvijeća na Spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva i

- u 10:30 sati polaganje cvijeća na Spomen park „Vraca”.

 

Nakon polaganja...


03.03.2015

Obavještavamo vas da će u UTORAK 03. marta 2015. godine sa početkom u 10:00 sati održati II Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u Velikoj sali Općine Centar Sarajevo, ul. Miss Irbi br. 1/I.

 

D N E V N I    R E D:

 

1.Informacija o inicijativi za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u F BiH; 

 

2.Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo (hitni postupak);

 

3.Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo (hitni postupak);

 

4.Prijedlog Zakona o izmjenama...


24.02.2015

Obavještavamo Vas da će se 89. redovna sjednica Vlade Kantona Sarajevo održati u utorak, 24.02.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati, na kojoj će se razmatrati sljedeći materijali:

            - Izvještaj o popisu sredstava, obaveza i potraživanja Kantona Sarajevo na dan 31.12.2014. godinu i  Izvještaj o popisu novčanih sredstava transakcijskih budžetskih računa, podračuna, blagajne i kantonalnih taksenih maraka Kantona Sarajevo na dan 31.12.2014. godine – Prijedlog zaključka o naknadi za rad Komisije, i

           - Prijedlog odluke o...


23.02.2015

Obavještavamo Vas da će se danas u PONEDJELJAK 23. FEBRUARA sa početkom u 13:00 sati održati konferencija za medije, nakon 34. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo.

Konferencija će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.


23.02.2015

Na osnovu člana 13. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - Prečišćeni tekst i 38/13), člana 18. stav 2.  i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

S A Z I V A M

34. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u ponedjeljak, 23.02.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći       

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog zaključka kojim se usvaja Informacija o aktivnostima i dinamici plaćanja po fakturama za...


16.02.2015

 

            Obavještavamo Vas da će u PONEDJELJAK 16. februara 2015. godine u 11:00 sati ministar privrede Kantona Sarajevo Emir Hrenovica održati konferenciju za medije povodom trenutne situacije i problema s kojima se susreću zakupci u privrednom gradu KJP Centra Skenderija.

 

            Planirano je da se na konferenciji za medije, pored ministra Hrenovice, obrate predstavnici zakupaca, menadžmenta i sindikata ovog preduzeća.

           

 

            Konfrencija će se održati u Multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

           

                       

 

...

12.02.2015

Obavještavamo Vas da će sutra /ČETVRTAK/ 12. FEBRUARA 2015. godine sa početkom u 19:00 sati ministar privrede Kantona Sarajevo Emir Hrenovica otvoriti izložbu pod nazivom „List“ koja ima za cilj promociju tursitičkih destinacija i zaštićenih prirodnih područja u Federaciji  BiH, uključujući i Općinu Ilidža. Ministarstvo privrede finansijski je podržalo realizaciju ove izložbe.

Izložba će se održati u UNITIC-u, u suterenu.

 

           

                   Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

 

 

...

11.02.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

88. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu 11.02.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 86. i 87. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 24. Poslovnika Vlade...