Najave

21.11.2014

Obavještavamo vas da će se U PETAK 21. NOVEMBRA 2014. godine u 10:00 sati održati KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO.

 

Sjednica će se održati u Velikoj sali Općine Centar Sarajevo, Ul. Miss Irbi br. 1/I (ulaz kroz dvorište od Alipašine džamije).

 

Za ovu sjednicu predložen je sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

1.Uručivanje uvjerenja o dodjeli mandata novoizabranim zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo;

2.Konstituisanje klubova naroda i kluba Ostalih u Skupštini Kantona Sarajevo;

3.Potvrđivanje prijedloga kandidata za izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg...


19.11.2014

 

            Obavještavamo vas da će DANAS 19. novembra 2014. godine u 13:00 sati direktor Kantonalnog javnog preduzeća ZOI'84 Midhat Hubijar i vršilac funkcije premijera KS Muhamed Kozadra održati press konferenciju o temi „Realizacija sredstava iz kredita za sanaciju ZOI'84 i isplata plata radnicima preduzeća“.

 

            Press konferencija će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona Sarajevo.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

 


20.11.2014

Obavještavamo vas da će SUTRA (ČETVRTAK) 20. NOVEMBRA 2014. godine u 13:00 sati biti izvršena primopredaja dva velika vatrogasna vozila u krugu ispostave Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo na Stupu ul. Briješćanka bb.

 

Ova vatrogasna vozila kupila je Kantonalna uprava civilne zaštite koje će koristiti u svom radu Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo čime će se znatno poboljšati njena materijalno-tehnička opremljenost.

 

Ovom prilikom, planirana je i prezentacija novih vatrogasnih sredstava i opreme od strane renomirane firme iz Hrvatske.

 

 

 

Molimo vas da...


13.11.2014

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

S A Z I V A M

83. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 13.11.2014. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/I sa početkom u 9,30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

       D N E V N I   R E D

Iz nadležnosti Skupštine

1. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu
Izvjestilac: ministar Muhamed Kozadra...


11.11.2014

Na osnovu člana 13. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - Prečišćeni tekst i 38/13) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

82. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak, 11.11.2014. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/I sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu

Izvjestilac: ministar Muhamed Kozadra

2. ...


09.11.2014

Obavještavamo Vas da će U NEDJELJU 09. NOVEMBRA 2014. godine u 10:00 SATI delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra na Trgu ZAVNOBiH-a ispred broja 18, Općina Novi Grad, povodom sjećanja na učiteljicu Fatimu Gunić i njena tri učenika Adisa Mujala (1984.), Vedada Mujkanovića (1984.) i Feđu Salkića (1984.) koji su ubijeni na ovaj dan, a prije 21 godinu, u improviziranoj učionici gelerima minobacačke granate od 120 mm koja je ispaljena sa agresorskih položaja iz pravca Nedžarića. Ovom prilikom, teže i lakše su ranjena još 23 učenika.

 

  Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg...


10.11.2014

 

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 10. novembra 2014. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra u ulici Žrtava fašizma kod broja 12, općina Novi Grad. Na to mjesto, prije 21 godinu, sa položaja agresorske vojske iz Nedžarića ispaljene su tri granate od čijeg je dejstva smrtno stradalo devet, a ranjeno 38 naših sugrađana .

 

Ubijeni su: Elma Geko, Slavojka Govedarica, Semir Haseta, Amina Hećo, Ajdin Hodžić, Ibrahim Huskić, Vinko Lončar, Silvijo Mačorović i Božidar Šuka.

 

Molimo Vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


03.11.2014

Obavještavamo vas da će se U PONEDJELJAK 03. NOVEMBRA 2014. godine u 11:00 sati održati press konferencija na kojoj će biti predstavljen Projekt „Informisanje i edukacija građana, posebno starih i bolesnih, o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevu“ te najavljen početak njegove realizacije.

 

Cilj ovog projekta je promocija socijalnih prava i pružanje usluga ovog tipa u Kantonu Sarajevo potencijalnim korisnicima koji zbog starosti i bolesti nisu podnosili zahtjeve za ostvarivanje ovih prava kroz primjenu otvorene info-telefonske linije i neposrednu posjetu...


30.10.2014

Broj: 02-05-27435/14

Sarajevo, 27.10.2014. godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

81. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 30.10.2014. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/I sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Skupštine

 

1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama...


29.10.2014

 

 Obavještavamo Vas da će se SUTRA /SRIJEDA/ 29. oktobra 2014. godine u 12:00 sati održati press konferencija povodom početka realizacije Programa sufinansiranja samozapošljavanja 262 nezaposlene osobe i Programa sufinansiranja zapošljavanja 483 pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme u Kantonu Sarajevo za 2014.godinu.

 

Za realizaciju prvog navedenog programa izdvojeno je 2.358.000 KM, a za realizaciju drugog programa 2.941.000 KM.

 

Predstavnicima medija obratit će se ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Muamer Bandić i direktor Službe za zapošljavanje...


24.10.2014

 

Obavještavamo vas da će se DANAS /PETAK/ 24. oktobra 2014. godine u 12:00 sati, nakon sjednice Vlade KS, održati press konferencija povodom usvojenog Prijedloga odluke o izdavanju garancije BOR banci d.d. Sarajevo za Kantonalno javno preduzeće ZOI'84, a radi realizacije kredita iz Programa sanacije ovog preduzeća.

 Novinarima će se obratiti vršilac funkcije premijera Kantona Sarajevo Muhamed Kozadra, ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša KS Zlatko Petrović i ministar zdravstva KS Eldan Lokmić.

 Press konferencija će se održati u multimedijalnoj sali, u prizemlju zgrade Kantona...


23.10.2014

Broj: 02-05-27084/14

Sarajevo, 21.10.2014. godine

 

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 36/14 i 37/14) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

80. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 23.10.2014. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/po završetku nastavka 79. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

  1. Izvještaj...


23.10.2014

Obavještavamo Vas, u skladu sa članom 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 – Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) da će se nastavak 79. sjednice Vlade Kantona Sarajevo održati u četvrtak 23.10.2014. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 126/I, sa preostalim tačkama dnevnog reda, i to:

4. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-juni 2014. godine

Izvjestilac: ministar Nermin Pećanac

5. Informacija o stanju...


21.10.2014

 

            Obavještavamo Vas da će sutra /UTORAK/ 21. OKTOBRA 2014. godine u 10:00 sati  ministar privrede Kantona Sarajevo Emir Hrenovica obići Azil za napuštene pse u Prači, a nakon toga je planiran obilazak JP „Lokom“ i Azila za pse na Ilidži – Gladno polje.   

            Iz Ministarstva privrede Kantona Sarajevo poziv su uputili ministru za prostorno uređenje i zaštitu okoliša KS Zlatku Petroviću, načelnicima općina i gradonačelniku Grada Sarajeva.

          Prijevoz za novinare je obezbijeđen, a polazak za novinare je planiran u 09:00 sati ispred zgrade Kantona Sarajevo.

 

...

21.10.2014

 Obavještavamo vas da će SUTRA /UTORAK/ 21. oktobra 2014. godine u 12:00 sati ispred „C objekta“ stambenog naselja na Rosuljama (Vogošća) ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Faid Hećo uručiti ključeve 29 novoizgrađenih stanova pripadnicima boračke populacije. Stanove u trajno vlasništvo će dobiti 11 roditelja i 14 supruga šehida-poginulih boraca, te četiri ratna vojna invalida.

Gradnju stanova finansirao je Kanton Sarajevo, putem Ministarstva za boračka pitanja, sredstvima u iznosu od 2.146.144, 80 KM.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

P.S: Za zainteresirane...


17.10.2014

Obavještavamo Vas da će se u PETAK 17. OKTOBRA 2014. godine u 10:00 sati održati radionica u sklopu projekta "Podrška inkluziji".

Projekt je podržalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a njegov osnovni cilje je poboljšanje kvaliteta obrazovanja učenika sa posebnim obrazovnim potrebama - sa oštećenjima vida, u redovnom sistemu obrazovanja kroz pripremanje i edukovanje nastavnog kadra za pružanje potrebne podrške učenicima korištenjem edukativnih softvera.

Radionica će se održati u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo,
ulica Ramiza Salčina br. 6....


11.10.2014

 

DATUM ODRŽAVANJA

Vrijeme održavanja

Mjesto održavanja

Organizator

Realizator

11.10.2014 - SUBOTA

Radionica sa izliječenom djecom na planini Bjelašnica

 

10.00 sati

Planina Bjelašnica, Hotel Han

Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH“

Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH“

 

Izlet na Igman za najmlađe članove Udruženja oboljelih od cerebalne dječije paralize Kantona Sarajevo

 

12.00 sati

Planina Igman, kod Hostela „Feri“, Veliko Polje

Udruženje oboljelih od cerebalne dječije paralize Kantona Sarajevo

Udruženje...


10.10.2014

 

 

 

DATUM ODRŽAVANJA

 

Vrijeme održavanja

Mjesto održavanja

Organizator

Realizator

 

10.10.2014 – PETAK

 

 

Humanitarna akcija „Jedno dijete, jedna knjiga“ uz prigodan muzički program

 

 

10.00 sati

Vrtić Kekec, ul. Ferde Hauptmana br. 36

JU „Djeca Sarajeva“

JU „Djeca Sarajeva“, vrtići „Kekec“, „Košuta“, „Aprilski cvjetovi“, „Rosica“, „Mašnica“ i „Zvončić“

 

 

Ekološka radionica „Ja imam pravo na čist zrak“

 

10.00 sati

Vrtić Trešnjica, ul. Feriza Merzuka bb

JU „Djeca Sarajeva“

JU „Djeca Sarajeva“ “, vrtići „Trešnjica“, „Ilijaš“ i PU „Behar“ Lješevo

 

 

...


09.10.2014

 

DATUM ODRŽAVANJA

Vrijeme održavanja

Mjesto održavanja

Organizator

Realizator

09.10.2014 - ČETVRTAK

 

Okupaciona radionica za roditelje o načinu ishrane za bolesnu djecu u toku liječenja - zatvoreno za medije

 

9.00 sati

Stan za majke pratilje bolesne djece

Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“

Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“

 

Aktivnost „Podjelimo ljubav“ – Posjeta štićenika KJU „Gerontološki centar“ SOS porodicama

 

10.00 sati

SOS Dječije selo Sarajevo, ul. Hermana Gmeinera br. 1

SOS Dječije selo Sarajevo i KJU „Gerontološki...


09.10.2014

Obavještavamo vas da će SUTRA (ČETVRTAK) 09. OKTOBRA 2014. godine u 13:30 sati vršilac funkcije premijera KS Muhamed Kozadra, ministar privrede Emir Hrenovica i direktor Direkcije za puteve KS Adem Zolj obići gradilište na Grebku, gdje se vrši rekonstrukcija i asfaltiranje dijela Magistralnog puta M 18.1 Trnovo - Ustikolina.

 

Radove realiziraju Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve KS i Ministarstvo privrede - Uprava za šumarstvo.

 

Za zainteresirane predstavnike medija prijevoz je obezbijeđen, a polazak je planiran u 12:00 sati ispred zgrade Kantona Sarajevo. Molimo zainteresirane...