Vlada Kantona Sarajevo

Najave

27.12.2016

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 13. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 04/16 i 36/16)

 

S A Z I V A M

55. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u utorak, 27.12.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09:00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

                         D N E V N I R E D

 

 

Iz nadležnosti Skupštine

1. Razmatranje amandmana klubova zastupnika i...


28.12.2016

 

POZIV MEDIJIMA

 

Obavještavamo Vas da će se u SRIJEDU 28. DECEMBRA 2016. godine sa početkom u 10:00 sati održati 24. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;

2. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

3. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu;

4. Prijedlog zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo;

5. ...


23.12.2016

Obavještavamo Vas da će SUTRA /PETAK/ 23. DECEMBRA 2016. godine u 10:30 sati ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Mujo Fišo, načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i direktorica Zavoda za izgradnju KS Ljiljana Pelidija potpisati Projektni zadatak za izradu idejnog arhitektonskog i saobraćajnog rješenja i izvedbenih projekata svih faza objekta javne podzemne garaže G3 u ulici Kolodvorska u Novom Sarajevu.

Izgradnjom garaže obezbjeđuje se dovoljan broj parking mjesta u ulici Kolodvorska za korisnike zdravstvenih usluga JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, te se rješava...


22.12.2016

Obavještavamo vas da će se SUTRA (ČETVRTAK) 22. DECEMBRA 2016. godine SA POČETKOM U 09:30 SATI održati Okrugli sto o temi „Ratno novinarstvo: Uloga medija i medijskih radnika u odbrani BiH“ u multimedijalnoj sali Fonda memorijala, ulica Širokac 22, naselje Kovači. Organizatori ovog okruglog stola su Udruženje/udruga „BH novinari“ i Fonda memorijala, a organizira se kao posljednja ovogodišnja aktivnost u okviru manifestacije „Odbrana BiH - Igman 2016“.

Kao akteri u radu ovog okruglog stola sudjelovat će novinari, urednici, dopisnici, radio amateri, tonci, snimatelji te strani novinari koji su...


21.12.2016

Broj: 02-05-35643/16

Sarajevo, 19.12.2016. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

68. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u srijedu, 21.12.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Iz nadležnosti Skupštine:

1. Nacrt programa rada Vlade...


21.12.2016

Obavještavamo Vas da će SUTRA u SRIJEDU 21. DECEMBRA 2016. godine u 13:30 sati , u organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, direktor sektora za pravna lica Bosna Bank International Edin Brkić potpisati Ugovor o finansiranju sa pet privrednih subjekata koji djeluju na području Kantona Sarajevo: Bloc d.o.o. Sarajevo, Sikra d.o.o. Sarajevo, MDG International d.o.o., Mostarlić d.o.o. Sarajevo i Zdravstvena ustanova Poliklinika "Atrijum". Potpisivanju će prisustvovat ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić.

Riječ je o firmama kojima su odobrena finansijska sredstva po...


31.12.2016

15.12.2016

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)
 

                                                                                                                S A Z I V A M

67. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 15.12.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 09:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

...

14.12.2016

Obavještavamo Vas da će u SRIJEDU 14. DECEMBRA 2016. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na raskršću ulica Gimnazijska i Obala Kulina Bana (ispred Osnovne škole "Safet beg Bašagić").

Na tom mjestu je prije 23 godine, usljed rasprskavajućeg dejstva granate ispaljene sa agresorskog položaja, ubijeno osam, a teže i lakše ranjeno 10 naših sugrađana.

Tog dana ubijeni su: Vildana Avdić, Dina Čomor, Rusmir Čopelj, Azra Hanić, Lejla Jahić, Razija Jahić, Amir Krivić i Dino Šipilović.

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.


12.12.2016

Obavještavamo vas da će se u PONEDJELJAK  12. decembra 2016. godine u 12:00 sati održati press konferencija na kojoj će biti predstavljeni rezultati ovogodišnjeg učešća učenika iz Kantona Sarajevo i BIH u najvećem edukativnom događaju u svijetu pod nazivom "Sat kodiranja", koji se održava u okviru Sedmice informatičke edukacije od  5. do 11. decembra 2016. godine.

Predstavnicima medija obratit će se  ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović,  direktorica Centra za promociju civilnog društva Aida Daguda, direktor Microsofta BiH Omar Krivošija i nastavnik...


08.12.2016

Obavještavamo vas da će DANAS /ČETVRTAK/ 08. decembra 2016. godine sa početkom u 13:00 sati u prostorijama Osnovne škole "Vrhbosna" (ulica Baruthana br.4) biti upriličen pokazni nastavni čas iz predmeta informatika (I razred osnovne škole) upotrebom e- učionice, u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Nastavna jedinica je: „Izrada zadataka(crteža) u aplikativnom programu za crtanje (Paint -u)“.

Cilj javnog predstavljanja je poticanje nastavnika i profesora osnovnih škola za upotrebu e - učionica u svrhu kvalitetnijeg obrazovanja i društveno odgovornog...


09.12.2016

Obavještavamo vas da će SUTRA /PETAK/ 09. decembra 2016. godine u 10:00 sati, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo biti upriličena svečanost na kojoj će resorni ministar Elvir Kazazović uručiti prigodne poklone učenicima svih škola Kantona Sarajevo koji su se istakli svojim zalaganjima u nastavnim i vannastavnim aktivnostima, promociji škola kao i kroz realizaciju različitih projekata.

Svečanost će biti upriličena u Klubu galerije Collegium Artisticum (Terezije bb, Centar Skenderija).

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


08.12.2016

Broj: 02-05-34500/16 Sarajevo,

06.12.2016. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 11. i 12. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/16 i 36/16)

S A Z I V A M

66. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 08.12.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 63. sjednice i 50., 51...


06.12.2016

Obavještavamo vas da će SUTRA 06. decembra 2016. godine sa početkom u 10:30 sati, u hotelu Bristol (sala Banja Luka) biti održan drugi radno – konsultativni sastanak premijera KS Elmedina Konakovića, članova Vlade Kantona Sarajevo i privrednika Kantona Sarajevo o temi "Prezentacija ostvarenih rezultata u protekolm kvartalu i definiranje novih prilika/koraka za poboljšanje uvjeta poslovanja u KS" koji se realizira u okviru projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH. Projekt sa Vladom Kantona implementira Grupacija Svjetske banke IFC u partnerstvu...


05.12.2016

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 05. decembra 2016. godine u 11:00 sati u prostorijama JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, lokalitet Hadžići (ulica Anđelka Lažetića broj 2), biti upriličena primopredaja ultrazvučnog aparata, u okviru projekta opremanja ove ustanove. Sredstva za nabavku ultrazvučnog aparata obezbijedila je Ambasada Japana u BiH.

Primopredaji će prisustvovati ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

 


05.12.2016

Obavještavamo Vas da će se u PONEDJELJAK 05. decembra 2016. godine sa početkom u 10:00 sati održati 23. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.  Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.
 

                                                                                              DNEVNI RED:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori;
2. Prijedlog zakona o arhivskoj djelatnosti;
3. Nacrt zakona o visokom obrazovanju;
4. Nacrt zakona o...


05.12.2016

Obavještavamo Vas da će u PONEDJELJAK 05. DECEMBRA 2016. godine s početkom u 10:00 sati ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić održati sastanak sa notarima i matičarima iz KS.

Na sastanku će se razgovarati o Zakonu o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine s ciljem unapređenja kvaliteta sastavljanja smrtovnica te efikasnijeg provođenja ostavinskog postupka.

Sastanak će biti održan u sali 100, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Planirano je da snimatelji i fotoreporteri mogu zabilježiti početak sastanka u 10:00 sati, dok su izjave za medije planirane u 12:00 sati...


01.12.2016

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 64. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 01.12.2016. godine sa početkom u 10,30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to;

Iz nadležnosti Vlade

8. Prijedlog odluke o Bazi podataka o javnim nabavkama za korisnike budžeta u Kantonu Sarajevo Izvjestilac:Predsjednik Tima Erduan Kafedžić

11. Prijedlog odluke o davanju...


01.12.2016

Obavještavamo vas da će se SUTRA 01. decembra 2016. godine sa početkom u 14:00 sati održati sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u multimedijalnoj sali u prizemlju zgrade KS.

 

DNEVNI RED:

1. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


29.11.2016

Obavještavamo Vas da će SUTRA u UTORAK 29. NOVEMBRA 2016. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće u ulici Hamdije Krešljevljakovića kod broja 47.

Na tom mjestu je prije 23 godine pao minobacački projektil kalibra 120 mm od čijeg je eksplozivnog dejstva smrtno stradalo sedam, a teže i lakše ranjeno četvero naših sugrađana.

Projektil je ispaljen sa agresorskih položaja koji su se nalazili na području Hladivoda.

Ubijeni su: Staka Aksentić, Zekerijah Dacić, Ibro i Sead Plakalo, Igbal Redžić, Dženan Smajić i Elvedin Zimić.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i...