Najave događaja

Obavijest o nastavku 29. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14  - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 29. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 04.02.2016. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to:

            - Prijedlog uredbe o broju zamjenika pravobranioca Kantona Sarajevo

               Izvjestilac: ministar Mario Nenadić

Delegacija Kantona Sarajevo u četvrtak će položiti cvijeće na mjesto masakra u ulici Oslobodilaca Sarajeva

Obavještavamo vas da će u ČETVRTAK 04. februara 2016. godine u 11:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra u ulici Oslobodilaca Sarajeva kod broja 8, u naselju Dobrinja.  Na ovaj dan, prije 22 godine, oko 11:25 sati sa agresorskih položaja u Lukavici ispaljene su tri minobacačke granate kalibra 120 mm od čijeg je rasprskavajućeg dejstva smrtno stradalo devet a teže i lakše ranjeno 16 naših sugrađana.

11.Radna sjednica Skupštine KS - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će se u /PONEDJELJAK/ 01. FEBRUARA 2016. godine sa početkom u 10:00 sati održati 11. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I.

 

Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

DNEVNI RED

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Edukacija na temu "Jačanje antikorupcijskih kapaciteta u institucijama Kantona Sarajevo" - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će se sutra /PETAK/ 29. JANUARA 2016. godine sa početkom u 09:30 sati održati edukacija na temu „Jačanje antikorupcijskih kapaciteta u institucijama Kantona Sarajevo“.

Ovu edukaciju organizuje Tim za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine i Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.

Dnevni red 29. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

S A Z I V A M

29. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 28.01.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći
 
D N E V N I   R E D

Promocije audio vodiča i vodiča Spomeničkog kompleksa Tunela D-B za slijepa i slabovidna lica na Brajevom pismu - poziv medijima

Obavještavamo vas da će SUTRA /PETAK/ 22. januara 2016. godine u 10:00 sati biti predstavljene nove stalne muzejske postavke na lokaciji Spomeničkog kompleksa Tunela D-B u ulici Tuneli broj 1 (kuća Kolara) te održane promocije audio vodiča i vodiča Spomeničkog kompleksa Tunela D-B za slijepa i slabovidna lica na Brajevom pismu.

Polaganje cvijeća na mjesto masakra i pogibije šestero djece u ulici Bosanska

Obavještavamo Vas da će u PETAK 22. januara 2016. godine u 10:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na mjesto masakra u ulici Bosanska kod broja 4 (naselje Alipašino polje "C" faza), u znak sjećanja na ubijene sarajevske mališane.

Na to mjesto su 22. januara 1994. godine pale tri minobacačke granate od čijih je eksplozivnih dejstava smrtno stradalo šestero djece i šestero ih je još ranjeno, dok su se sankali.

Prezentacija Projekta "Analiza uticaja cestovnog saobraćaja na kvalitet životne sredine u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera za poboljšanje" - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će se sutra u /SRIJEDU/ 20. JANUARA 2016. godine sa početkom u 10:00 sati u organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, a u saradnji sa BIHAMK-om održati prezentacija Projekta: ''Analiza uticaja cestovnog saobraćaja na kvalitet životne sredine u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera za poboljšanje''.

Dnevni red 17. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

S A Z I V A M

17. vanrednu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u petak, 15.01.2016. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 9,30 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
D N E V N I   R E D