Vlada Kantona Sarajevo

Najave

22.04.2015

Obavještavamo vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 22. APRILA 2015. godine u 15:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Senad Hasanspahić i zastupnik u Skupštini KS Mario Vukasović posjetiti KJKP „Park“.

Sjedište KJKP „Park“ je u ulici Patriotska liga 58 (Pionirska dolina).

         

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 


22.04.2015

Obavještavamo vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 22. APRILA 2015. godine u 08:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković sa ministrom pravde i uprave KS Enverom Smajkanom i ministrom saobraćaja KS Mujom Fišom posjetiti Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo.

 

Sjedište Tužilaštva je u ulici Radićeva broj 6.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 


21.04.2015

 

            Obavještavamo Vas da će sutra u /UTORAK/ 21. APRILA 2015. godine sa početkom u 11:00 sati održati prezentacija projekta: „Izrada Registra emisija u zrak za 2013.godinu i određivanje kategorija kvaliteta zraka za područje Kantona Sarajevo“.

 

            Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je, putem Centra za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR) iz Sarajeva, obezbijedilo ažuriranje Registra (Katastra) emisija u zrak za područje Kantona Sarajevo za 2013.godinu, a shodno obavezama propisanim Zakonom o zaštiti zraka («Službene novine FBiH» broj 33/03 i 4/...


21.04.2015

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /UTORAK/ 21. aprila 2015. godine premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković sa resornim ministricama rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica te zdravstva Karolinom Karačić i Emirom Tanović – Mikulec posjetiti Službu za zapošljavanje KS i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS).

 

Posjete su planirane u sljedećim terminima:

-u 10:00 sati posjeta Službi za zapošljavanje KS - ulica Đoke Mazalića br. 3;

-u 14:00 sati posjeta Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu – ulica Bolnička 25 – zgrada Dijagnostike i poliklinike (DIP-a).

 

Pozivamo...


22.04.2015

Obavještavamo Vas da će u SRIJEDU 22. aprila 2015. godine u 11:00 sati delegacija Kantona Sarajevo položiti cvijeće na spomen obilježje i mezare šest beba na gradskom groblju „Vlakovo“, a koje su prije osam godina tragično stradale u požaru u Dječijem domu „Bjelave“.

Tog kobnog 22. aprila 2007. godine živote su izgubili najmlađi štićenici Dječijeg doma „Bjelave“ Medina Bostandžija, Al`dina-Dalal Akmadžić, Amin Čustović, Džemal Šabanović, Faik Krasnići i Damir Pejanović, dok je 18 djece teže i lakše povrijeđeno.

 

Molimo vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 


20.04.2015

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 20. APRILA 2015. godine u 13:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministri za obrazovanje, nauku  i mlade te kulturu i sport Elvir Kazazović i Samer Rešidat posjetiti Sindikat srednjeg obrazovanja.

 

           

     Sjedište Sindikata srednjeg obrazovanja  je u ulici Alipašina broj 9/III.

 

               Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.


16.04.2015

Obavještavamo Vas da će SUTRA /ČETVRTAK/ 16. APRILA 2015. godine u 11:00 sati predstavnici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranja KS uručiti invalidska kolica na mehanički pogon za 63 člana Udruženja ratnih vojnih invalida paraplegičara KS i jedna specijalna invalidska kolica za člana ovog Udruženja Borisa Rajkovića.

Uručenje kolica će biti upriličeno u službenim prostorijama Udruženja ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo, u ulici Grbavička br. 8.

 

Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg novinara i ekipe.

 


16.04.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

Petu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak, 16.04.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

                                                                                                                        D N E V N I   R E D

...

16.04.2015

Obavještavamo Vas u skladu sa članom 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14  - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) da će se nastavak Četvrte sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 16.04.2015. godine sa početkom u 10,30 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I,  na kojem će se razmatrati  preostale tačke utvrđenog dnevnog reda, i to:

 

Iz nadležnosti Skupštine

 

           - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju.        

               Izvjestilac:  ministar Elvir Kazazović

...

16.04.2015

Obavještavamo Vas da će SUTRA /ČETVRTAK/ 16. aprila 2015. godine Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Inzko posjetiti Kanton Sarajevo. Ova posjeta je planirana u okviru niza sličnih posjeta svim kantonima, a nakon formiranja vlasti na osnovu rezultata Opštih izbora 2014. godine.

            Planiran je sljedeći raspored sastanka:

- od 09:00 do 10:30 sati – sastanak sa premijerom KS Elmedinom Konakovićem (sala 115);

- od 10:30 do 10.45 sati – obraćanje predstavnicima medija premijera Konakovića i Visokog predstavnika Inzka ispred sale 100 na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo;

...


15.04.2015

Obavještavamo vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 15. APRILA 2015. godine u 10:00 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar privrede KS Muharem Šabić posjetiti Kantonalno javno preduzeće Centar Skenderija.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 


14.04.2015

Obavještavamo vas da će SUTRA /UTORAK/ 14. aprila 2015. godine sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministri u Vladi KS održati radni sastanak sa načelnicima sarajevskih općina. Sastanak će se održati u sali 129, na prvom spratu zgrade Kantona Sarajevo.

Snimanje kadrova i fotografija sa sastanka je planirano u 14:30 sati, dok su izjave za medije planirane nakon sastanka.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 


13.04.2015

Obavještavamo vas da će u PONEDJELJAK 13. APRILA 2015. godine premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar komunalne privrede i infrastrukture Senad Hasanspahić posjetiti Kantonalna javna komunalna  preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ i „Pokop“.

 

 

            Posjete su planirane u sljedećim terminima:

 

-         u 10:30 sati posjeta KJKP „Vodovod i kanalizacija“ ( ul. Jaroslava Černija 8)

-         u 12:00 sati posjeta KJKP „Pokop“ (ul. Mula Mustafe Bašeskije 38)

 

 

                            Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.


12.04.2015

Obavještavamo Vas da će u /NEDJELJU/ 12. APRILA 2015. godine u periodu od 10:00 do 13:00 sati Osnovna škola Džemaludin Čaušević i Javna ustanova Kantonalni centar za socijalni rad obilježiti Međunarodni dan djece koja žive i rade na ulici.

Prigodna manifestacija će se održati ispred Katedrale, dok će učenici sa nastavnicom i predstavnicima Mobilnog tima Centra dijeliti letke i brošure štampane uz podršku Save the Children te razgovarati sa građanima o razlozima boravka djece na ulici kao i o njihovim posljedicama.

 

                       

 

            Molimo Vas da planirate dolazak Vašeg...


09.04.2015

Obavještavamo vas da će SUTRA /ČETVRTAK/ 09. APRILA 2015. godine u 09:30 sati premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministrica zdravstva KS Emira Tanović-Mikulec, ministar za boračka pitanja KS Muharem Fišo i ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Čedomir Lukić posjetiti Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Zavod zdravstvenog osiguranja KS se nalazi u ulici Ložionička br 2.

 

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

 

 

 

 


09.04.2015

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

Četvrtu sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 09.04.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 13,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

                                                                                                                     D N E V N I   R E D

 ...


08.04.2015

Obavještavamo vas da će SUTRA /SRIJEDA/ 08. aprila 2015. godine premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković sa ministrima privrede i komunalne privrede i infrastrukture Muharemom Šabićem i Senadom Hasanspahićem te zastupnikom u Skupštini KS Mariom Vukasovićem posjetiti Kantonalno javno preduzeće „Veterinarska stanica“, KJP Poljoprivredno dobro "Butmir" i Sindikat komunalne privrede.

 

Posjete su planirane u sljedećim terminima:

-u 09:00 sati posjeta Veterinarskoj stanici (ul. Nikole Šopa 41)

-u 10:30 sati posjeta KJP PD„Butmir“ (ul. Bare 19a)

-u 12:00 sati posjeta Sindikatu komunalne privrede...


07.04.2015

Obavještavamo vas da će SUTRA /UTORAK/ 07. aprila 2015. godine premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković sa resornim ministrima pravde i uprave, privrede i komunalne privrede i infrastrukture Enverom Smajkanom, Muharemom Šabićem i Senadom Hasanspahićem, posjetiti Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH te kantonalna javna preduzeća „ZOI' 84“ i „Sarajevogas“.

 

Posjete su planirane u sljedećim terminima:

-u 09:00 sati posjeta Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u FBiH (Obala Kulina bana 1);

-u 11:00 sati posjeta KJP „ZOI'84“ (Olimpijski kompleks...


03.04.2015

 Obavještavamo vas da će  SUTRA /PETAK/ 03. aprila 2015. godine premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković sa resornim ministrima komunalne privrede i infrastrukture, saobraćaja, pravde i uprave, te unutrašnjih poslova, Senadom Hasanspahićem, Mujom Fišom, Enverom Smajkanom i Predragom Kurtešom posjetiti kantonalna javna komunalna preduzeća "Toplane - Sarajevo" i „GRAS“, te javno preduzeće TVSA i Sindikat policije Kantona Sarajevo.

 

Posjete su planirane u sljedećim terminima:

-U 08:30 sati posjeta KJKP „Toplane-Sarajevo" (ulica Semira Frašte 22);

-U 11:30 sati posjeta KJKP „ GRAS“ (ulica...


03.04.2015

Obavještavamo Vas da će se SUTRA /PETAK/  03. aprila 2015.godine u 11:00 sati održati potpisivanje Sporazuma između Ministarstva za boračka pitanja KS i javnih komunalnih preduzeća kojim će biti omogućeno ostvarivanje prava na besplatni priključak na infrastrukturne mreže svim pripadnicima boračke populacije Kantona Sarajevo.

Inače, ovo pravo pripadnicima boračke populacije propisano je Zakonom o dopunskim pravima boraca – branitelja KS i ostvaruju ga pod uvjetom da svoje stambeno pitanje rješavaju prvi put i da pomenuti stambeni objekt posjeduje elektro-energetsku saglasnost, ili druge...