Najave događaja

Obavijest o nastavku 19. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 19. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14  - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) nastavak 19. sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održati u četvrtak 22.10.2015. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to:

 

- Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

Izvjestilac: ministrica Karolina Karačić

Prijem u Kantonu Sarajevu za zlatne reprezentativce u sjedećoj odbojci - poziv medijima

Obavještavamo vas da će SUTRA /PETAK/ 16. oktobra 2015. godine u 14:00 SATI predsjedavajući Skupštine KS Sejo Bukva, premijer Elmedin Konaković i ministar kulture i sporta  Samer Rešidat primiti devetostruke uzastopne evropske prvake - reprezentativce Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci.

Riječ je o najtrofejnijoj reprezentaciji naše države sa čak 19 medalja sa velikih takmičenja.

Dnevni red 19. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 – Novi Prečišćeni tekst  i 37/14 - Ispravka) i člana 21. Poslovnika Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/02)

 

S A Z I V A M

 

19. sjednicu Vlade Kantona Sarajevo koja će se održati u četvrtak 15.10.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 13,00 sati.

Obavijest o nastavku 18. sjednice Vlade Kantona Sarajevo

            Obavještavamo Vas da će se, u skladu sa članom 17. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 – Novi prečišćeni tekst I 37/14 – Ispravka ) nastavak 18. sjednice Vlade Kantona Sarajevo održati u četvrtak, 15.10.2015. godine u prostorijama Kantona Sarajevo - mala sala broj 129/I sa početkom u 10,00 sati, na kojem će se razmatrati preostale tačke dnevnog reda, i to:

                                                     

             Iz nadležnosti Skupštine

 

U okviru "Dječije nedjelje" održat će se okrugli sto o temi „Multidisciplinarni pristup u prevenciji i zaštiti od nasilja nad djecom u Kantonu Sarajevo“

Obavještavamo vas da će se SUTRA 09. oktobra 2015. godine u 11:00 sati u Hotelu Bosnia (ulica Kulovića br 9) održati okrugli sto o temi „Multidisciplinarni pristup u prevenciji i zaštiti od nasilja nad djecom u Kantonu Sarajevo“. Okrugli sto organizuje nevladina organizacija Fondacija lokalne demokratije u okviru obilježavanja „Dječije nedjelje“, uz podršku Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Ministrica Karačić posjeti će udruženja "Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH" i "Dajte nam šansu" - poziv medijima

Obavještavamo Vas da će sutra u /UTORAK/ 06. OKTOBRA  2015. godine ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Karolina Karačić u okviru obilježavanja Dječije nedjelje u 10:00 sati posjetiti Roditeljsku kuću Udruženja "Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH" /koja se nalazi u  krugu Pedijatrijske klinike Jezero, ul.

U srijedu Sedma radna sjednica Skupštine KS-poziv medijima sa dnevnim redom sjednice

Obavještavamo vas da će se u SRIJEDU 07. oktobra 2015. godine sa početkom u 10:00 sati održati Sedma radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Centar, ul. Miss Irbi br. 1/I. Materijal za sjednicu dostupan je na WEB stranici Skupštine Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/.

 

 

DNEVNI RED

 

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori